Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tulevaisuuden työelämäyhteistyö Nuoret ja muuttuva työelämä -seminaari Oulu ke 23.1.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tulevaisuuden työelämäyhteistyö Nuoret ja muuttuva työelämä -seminaari Oulu ke 23.1.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Tulevaisuuden työelämäyhteistyö Nuoret ja muuttuva työelämä -seminaari Oulu ke Opetusneuvos Seija Rasku

2 Tulevaisuuden työelämä osaamistarpeiden ennakoinnin valossa
Työ irtaantuu rutiineista ja työn vaihtelevuus kasvaa. Lopputulosta kohti voi edetä monella tavalla. Muutokset heijastuvat myös työn organisointiin ja johtamiseen. Työn sisällöt ja säännöt täytyy määritellä itse tai muiden kanssa. Yhä harvempia töitä tehdään yksin. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Lähde: Oivallus-hanke, Kirsi Juva EK, kuvitus Rami Niemi, EK)

3 Seitsemän näkökulmaa ammattiin valmistumiseen – tutkimuksen näkökulma
Enemmistö tekee mielekästä, koulutusta vastaavaa työtä vakaassa työsuhteessa, kaikki eivät Työssäoppimisjaksot toimivat siltana koulutuksen ja työelämän välillä Nuorilla perinteinen käsitys työstyä, valoisa tulevaisuus ja suuret vaikutusmahdollisuudet Koulutusalojen välillä syviä kuiluja Tutkinnon ja ammatin suhde yksioikoinen: uusien työmarkkinoiden synnystä ei näy merkkejä Pelkkä tutkinto ei riitä Alanvaihtosuunnitelmat yleisiä – jatko-opinnoissa tähdätään korkea-asteelle Lähde: Janne Mikkonen ja Elina Lavikainen. Rahkeet duuniin.

4 Tärkeimmät työhön liittyvät ominaisuudet
Lähde: Janne Mikkonen ja Elina Lavikainen. Rahkeet duuniin.

5 Lähde: AMIS 2011. Ammatillisten opiskelijoiden työ ja elämä.
Onnellinen elämä Lähde: AMIS Ammatillisten opiskelijoiden työ ja elämä.

6 Lähde: AMIS 2011. Ammatillisten opiskelijoiden työ ja elämä.
Hyvä työpaikka Lähde: AMIS Ammatillisten opiskelijoiden työ ja elämä.

7 Koulutuspoliittinen näkökulma TYÖ-ELÄMÄ-YHTEIS-TYÖ
Ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottaminen Koulutuksesta työelämään siirtymisen edistäminen Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääminen Tutkinto-rakenteen valmistelu Ennakointi (määrälli-nen ja laadullinen) Työurien pidentäminen Tutkinnon perusteiden valmistelu Koulutuksen työelämä-vastaavuuden lisääminen Koulutus-poliittisten linjausten valmistelu Työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen parantaminen (ammattio-saaminen + työelämä-valmiudet + huippuo-saaminen) Koulutuksen järjestäjien opsit TYÖ-ELÄMÄ-YHTEIS-TYÖ Uudistus- ja kehittämis-hankkeet Työssäoppiminen Oppisopimuskoulutus Ammatti-osaamisen näytöt Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen TYKE-tehtävä Näyttö-tutkintojen järjestäminen ja valvonta Opettajien osaamisen kehittäminen Koulutuksen ja työn vuorottelu/yhteensovittaminen

8 Osaamisen kehittäminen
Työssäoppiminen Opettajien työelämä-jaksot Työpaikkaohjaajien koulutus Kehittämishankkeet Pedagoginen kehittäminen

9 Tulevaisuuden työelämäyhteistyön tunnussanoja
jatkuvuus systemaattisuus erilaiset verkostot kumppanuus luottamus vastavuoroisuus räätälöinti, yksilöllisyys rajojen madaltuminen innovointi , yhdessä kehittäminen, uskallus ?


Lataa ppt "Tulevaisuuden työelämäyhteistyö Nuoret ja muuttuva työelämä -seminaari Oulu ke 23.1.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google