Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tietovarastoinnin tarpeet tulevaisuudessa Saila Suominen 23.4.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tietovarastoinnin tarpeet tulevaisuudessa Saila Suominen 23.4.2008."— Esityksen transkriptio:

1 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tietovarastoinnin tarpeet tulevaisuudessa Saila Suominen 23.4.2008

2 Elintarvikevalvonta Tiedonkeruu nyt Tiedonkeruun tavoitetila Valvontatiedot tietovarastoon? Tietosisältö Aikataulu

3

4 Kunta Läänin- hallitus Evira Tiedonkeruu

5 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2007-2011 [Vasu] Kohta 6.3.

6

7 kunnat läänin- hallitukset Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi EVI ELTU-lomake virheet hitaus ”portaat” manuaalista

8 Tehtävän täyttäminen: johtaa, suunnitella ja ohjata elintarvikevalvontaa  Yleiskuva tilanteesta: valvonta ja volyymit.  Valtakunnallisen valvonnan seuranta ja arviointi.  Ohjauksen ja valvonnan suunnittelun tueksi. Tiedonkeruun tarve

9 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu)  Elintarvikevalvonta

10 Yhti = Ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun kehittäminen  Terveydensuojeluvalvonta  Tupakkavalvonta  Kemikaalivalvonta  Tuoteturvallisuusvalvonta

11

12 kunnan tietojärjes- telmä raportti / tuloste alue- ja keskus- hallinnon tietojärjes- telmä tunnistetiedot valvontatiedot kohdetiedot YMPTH:n KOHDETIETOJÄRJESTELMÄ suunnitellut valvontatoimenpiteet muut tarpeelliset valvontatiedot suoritetut valvontatoimenpiteet toimija toimipaikka toiminta sanoman- välitys valvontatiedot

13 Elintarvikehuoneiston hyväksyvä viranomainen ja hyväksymispäätös / 15 §, 3 momentti Valvontaviranomaisen on toimitettava edellä tarkoitetut tiedot Elintarvikeviraston määräämällä tavalla. §

14 Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus / 52 §, 2-3 momentti Valvontaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan Elintarvikevirastolle ja lääninhallitukselle näiden 83 §:n nojalla ylläpitämiin rekistereihin tarvitsemat tiedot. - - Valvontaviranomaisen on toimitettava 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot Elintarvikeviraston määräämällä tavalla. §

15 Evira Elintarvikehuoneistot Ensisaapumispaikat ja -toimijat STTV Alkoholijuomamyymälät Alkoholijuomien valmistus- ja varastopaikat MMM Kalastusalukset ja vesiviljelylaitokset Läänin ja kunnan valvontaviranomainen ylläpitää rekisteriä valvomistaan elintarvikehuoneistoista. Rekisterit 83 § §

16 tarvekartoitus määrittely toteutus suunnittelu käyttöönotto Tilanne nyt (Kuti1) Tunniste- eli rekisteritiedot = Kuti1

17 kunnan tietojärjes- telmä raportti / tuloste alue- ja keskus- hallinnon tietojärjes- telmä tunnistetiedot valvontatiedot kohdetiedot YMPTH:n KOHDETIETOJÄRJESTELMÄ suunnitellut valvontatoimenpiteet muut tarpeelliset valvontatiedot suoritetut valvontatoimenpiteet toimija toimipaikka toiminta sanoman- välitys Kuti1

18 tarvekartoitus määrittely toteutus suunnittelu käyttöönotto Tilanne nyt (Kuti2) Valvontatiedot = Kuti2

19 kunnan tietojärjes- telmä raportti / tuloste alue- ja keskus- hallinnon tietojärjes- telmä tunnistetiedot valvontatiedot kohdetiedot YMPTH:n KOHDETIETOJÄRJESTELMÄ suunnitellut valvontatoimenpiteet muut tarpeelliset valvontatiedot suoritetut valvontatoimenpiteet toimija toimipaikka toiminta sanoman- välitys Kuti2

20

21 kunnan tietojärjes- telmä raportti / tuloste alue- ja keskus- hallinnon tietojärjes- telmä TIETOVARASTO - VALVONTATIEDOT - suunnitellut valvontatoimenpiteet muut tarpeelliset valvontatiedot suoritetut valvontatoimenpiteet kunnan tietojärjes- telmä

22 Valvontatiedon käsittely  Tiedon yhdistelyä, rajausta.  Aikasarjoja.  Analysointia.  Historiatiedon tarkastelua.  Raportointia: vakioraportteja ja omia, yksittäisiä raportteja.

23

24 § Elintarvikelaki 84 § Rekistereihin merkitään valvontakohteiden tunnistetiedot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.

25  Valvontatoimenpiteet?  Valvontatiedot?  Tiedon taso ja tarkkuus? Määrittelyluonnoksesta…

26 Suunnitellut valvontatoimenpiteet  Tarkastusten määrä.  Näytteiden (tavoite)määrä.  Tutkimukset? Määrittelyluonnoksesta…

27 Toimintaluokka Toimintatyyppi Tyyppikohtainen tieto Toimija Toiminta (Toimi)paikka Kohdemalli

28 Toimintatyypit:  Maitonesteiden valmistus  Juuston valmistus  Voin ja ravintorasvojen valmistus  Jäätelön valmistus  Jauheiden valmistus  Muu maitoalan valmistus Esim. Tyyppikohtainen tieto  raakamaito… Toimintaluokka: Maitoala

29 Määrittelyluonnoksesta… Suoritetut valvontatoimenpiteet  Tarkastusten määrä.  Pakkokeinojen käyttö.  Näytteenottotiedot.  Tehdyt tutkimukset.

30 Määrittelyluonnoksesta… Lisäksi: Laitosten valvontamenetelmät  Seuranta.  Tarkkailu.  Todentaminen.  Toiminnan tarkastaminen.

31 Määrittelyluonnoksesta… Tarkastuksen tiedot  Päivämäärä.  Tarkastaja(t).  Tausta / syy.  Osa-alueet.  Havainnot / seuraamukset.  Seuranta- / jälkitarkastuksen tarve.  Syyt määräystenvastaiselle toiminnalle.  Hinta.

32 Määrittelyluonnoksesta… Näytteenoton ja tutkimisen tiedot  Mikä näyte?  Mitä on tutkittu?  Mikä menetelmä?  Miksi tutkitaan?  Tulos.  Toimenpiteet.

33 Määrittelyluonnoksesta… Seutukunta Lääni Kunta / ky Kohde Valtakunta Valvontatiedot

34 Määrittelyluonnoksesta… Muut tarpeelliset valvontatiedot  Liha-ala.  Kala-ala.  Maitoala.  Muna-ala.  Muut.

35 Aikataulu 2005-20062007/ 10-12 2008 / 1-9 2008 / 10-12 2009 2007 / 10-122008 / 10-12 2009 / 4-12 2010 / 1 2011 Tunniste- / rekisteritiedot = Kuti1 Valvontatiedot = Kuti2 määrittelysuunnittelutoteutuskäyttöönotto

36 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tietovarastoinnin tarpeet tulevaisuudessa


Lataa ppt "Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tietovarastoinnin tarpeet tulevaisuudessa Saila Suominen 23.4.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google