Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kyläsuunnittelumalli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kyläsuunnittelumalli"— Esityksen transkriptio:

1 Kyläsuunnittelumalli
Kyläsuunnittelija Sarita Humppi

2 Kyläsuunnittelu osana KOKOa
Salon seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) 4. toimenpidekokonaisuus: Aluerakenteen kehittämisroolin vahvistaminen KOKO-hankkeessa kehitetään mm. alueellisen kehittämistyön toimintatapoja, mikä Hajalan tapauksessa tarkoittaa kyläsuunnittelua yleisesti ja maankäyttöä erityisesti. Kehitetään seudullista ja asukaskeskeistä yhteistyöntoimintamallia Luodaan malli yhteistoiminnallisen kyläkaavan laadintaan ja pilotoidaan sitä kahdessa kylässä  toiminnallisten kyläsuunnitelmien laatiminen ja maankäyttöön suunnitteluun tähtäävän kyläkaavoituksen suunnitteluprosessin kehittäminen Hajalassa ja Häntälässä

3 Toiminnallinen kyläsuunnitelma ja kyläkaavoitus
Tavoitteena on saada aikaan kylän ajantasaiset kyläsuunnitelmat ja kylän maankäyttöä ohjaavat kyläkaavaluonnokset sekä nostaa esiin mahdolliset kärkihankkeet Toiminnallinen kyläsuunnitelma on kyläläisten tahdonilmaisu tulevaisuuden kehityksen suuntaviivoista ja sitä käytetään paikallisen kehittämisen työkaluna Kyläkaava on epävirallinen tulevaisuuden maankäytön suunnitelma Kyläkaavaluonnos laaditaan yhdessä kunnan kanssa, jotta se sopii kunnan kehitystavoitteisiin Kyläsuunnitelman ja kyläkaavan laatiminen tukevat toisiaan

4 Aluerakenne teematiimi
Hankkeen toimijat Kyläläiset Kunnan viranomaiset Aluerakenne teematiimi Salon hankeryhmä Kuntalaiset Suunnitteluryhmä Aluetoimi- kunnat Seurantaryhmä Hajalan koulu

5 Kyläsuunnittelun malli
Kyläsuunnitelmassa kartoitetaan kylän nykytilanne, jonka pohjalta kyläläiset päättävät tulevaisuuden kehityksen suuntaviivoista Kyläsuunnitelma ja kyläkaava syntyy vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken Hankkeen tiedonkeruussa ja suunnittelussa käytetään hyväksi alueen asukkaiden asiantuntemusta ja innovointia Aktiiviset ja kiinnostuneet kyläläiset tärkeässä roolissa Malli sisältää kolme vaihetta 1. Taustoitus ja virittäytyminen 2. Analyysit ja tarkastelut 3. Varsinaisen suunnitelman laatiminen ja toteutus

6 Mitä toiminnallisessa kyläsuunnitelmassa on?
Taustakartoitus: väestö, infrastruktuuri, historia, työpaikat ja elinkeinot Kyläläisten mielipiteet Tulevaisuuden näkymät, visiointi Erilaisia tulevia hankkeita, joilla kyläsuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita edistetään  usean vuoden toimintasuunnitelma Kyläsuunnitelman sisältö muovautuu sen mukaan, mitä sillä halutaan saavuttaa Hajalan koulu

7 Hankkeen aikataulu Salossa 2012 Kesäkuu Heinäkuu Marras-kuu Syyskuu
Toimintamallin laatiminen Seuranta Seuranta ja toimintamallin kehittäminen Kokemusten vaihto ja tiedottaminen Kokemusten vaihto Toimintamallin viimeistely ja kokoaminen Mallin soveltaminen muissa kylissä Varsinaisen kyläkaavan laatiminen 2012 Kesäkuu Heinäkuu Marras-kuu Syyskuu Lokakuu Elokuu Joulukuu Hajalassa Aloituskokous 8.6 Taustatiedon kerääminen kyläsuunnitelmaan Asukaskysely 0-tilanteen kaavaluonnos Kyläkokous, jossa kyselyn tulosten tarkastelu Tulevaisuuden näkymien selvittäminen ja SWOT-analyysi Yksityiskohtaisten tavoitteiden määrittely Teema-illat Tulevaisuuden toimien määrittely Kyläkaavaluonnoksen aloittaminen Toiminnallisen kyläsuunnitelman kokoaminen Kyläkaava valmiiksi Suunnitelmiin kommentit kyläläisiltä Kyläsuunnitelman ja –kaavan julkaisu Päätöskokous Kyläsuunnitelmassa määriteltyjen hankkeiden läpivieminen 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

8 Kiitos! Hajalan koulu


Lataa ppt "Kyläsuunnittelumalli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google