Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi elintarvikelaki ja kala-ala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi elintarvikelaki ja kala-ala"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi elintarvikelaki ja kala-ala
Apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto

2 Elintarvikelain valmistelu
työryhmän ehdotus marraskuu 2004 lausuntokierros – kuuleminen tammikuu esitys eduskuntaan (HE 53/2005) käsittely MMV, PeV, TaV eduskunnan vastaus joulukuu, laki vahvistettiin laki voimaan alemmanasteiset säädökset muuttuvat vaiheittain

3 Eduskuntakäsittelyn muutoksia
alkutuotannon omavalvontakirjanpito pienkalastajan alaraja 5000 kg pakkokeinot: kielto vasta muiden toimien jälkeen tarkastus kotirauhan piirissä: ehdot tiukentuvat ei valituslupajärjestelmää kuntien elintarvikemääräykset suppeat

4 Uusi EY-lainsäädäntö 1.1.2006 Hygieniapaketti löytyvät osoitteesta:
yleinen elintarvikehygienia-asetus (hygienia-1); I3 eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus ja valvonta-asetus (hygienia-2); I4 löytyvät osoitteesta:

5 Hygieniapaketin toimeenpanosäädökset (komissio)
Trikiiniasetus Siirtymäsäädösasetus terveysmerkki ketjuinformaatio jauhelihan laatukriteerit lihantarkastukseen osallistuvan teurastamohenkilökunnan koulutus laboratoriot

6 Hygieniapaketin toimeenpanosäädökset
Toimeenpanoasetus ketjuinformaation valvonta MSM perinteiset elintarvikkeet Mikrokriteerit, valvonta Salmonellalisävakuudet HACCP ohjeet Hygieniapaketin soveltamisohjeet

7 EY:n hygieniasäädökset ja kala
hygienia-1 sovelletaan kaikkeen kalan käsittelyyn, paitsi yksityinen kotikäyttö alkutuotannon tuotteiden pienten määrien toimittaminen tuottaja -> lopullinen kuluttaja; jäsenmaan laadittava tätä koskevia sääntöjä hygienia-2 sovelletaan kaikkeen kalan käsittelyyn, paitsi vähittäiskauppa

8 EY:n hygieniasäädökset ja kala (2)
kalan alkutuotanto: H2, liite III, jakso VIII: elävien kalastustuotteiden viljely, pyynti ja kerääminen alkutuotantoon liittyvät toiminnot: teurastus, verenlasku, pään, sisälmysten ja evien poisto, jäähdytys sekä kääriminen kalastusaluksella kalastustuotteiden, joiden luonnetta ei ole merkittävästi muutettu, kuljetus ja varastointi kalanviljelylaitoksen alueella kalastustuotteiden, joiden luonnetta ei ole merkittävästi muutettu, kuljetus tuotantopaikalta ensimmäiseen määränpäälaitokseen

9 EY:n hygieniasäädökset ja kala (3)
hygienia-1 ja hygienia-2 koskevat kaikkea kalan käsittelyä yksityistalouksia lukuun ottamatta hygienia-2:ssa säännökset kalastusaluksista kalastustuotteita käsittelevistä laitoksista ja aluksista kyseessä EU-asetukset -> sovelletaan sellaisenaan kansalliset säädökset täydentävät EU-asetuksia

10 Elintarvikelain soveltamisala
Koskee elintarvikkeita, niiden käsittelyolosuhteita, elintarvikealan toimijoita sekä elintarvikevalvontaa Koko elintarvikeketju pellolta pöytään Soveltamisalan rajoitukset muu lainsäädäntö (alkoholi, terveydensuojelu,...) omaan käyttöön tuotanto

11 Yleiset vaatimukset elintarvikkeista ja huoneistoista
perustuvat EY-säädöksiin, tarkennetaan kansallisilla asetuksilla mikrobiologinen, kemiallinen, fysikaalinen laatu ja koostumus elintarvikkeesta annettavat tiedot huoneistot käsittely, säilytys ja kuljetus tuotantoeläinten terveydentila ja käsittely

12 Toimijaa koskevia vaatimuksia
huolellisuus, vastuu, tiedon- ja avunanto hygieniaosaaminen omavalvonta: hygieniavalvonnassa HACCP-perusta kaikilla yrityksillä omavalvontavelvoite koskee koko ketjua omavalvontasuunnitelma kaikilla huoneistoilla omavalvontasuunnitelma hyväksyttävä (ei edellytys toiminnan aloittamiselle, ei koske ”vähäisiä”) tietyt omavalvontatutkimukset tehtävä hyväksytyssä laboratoriossa (lainsäädännön edellyttämät)

13 Jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset
perusta EU-asetus 178/2002 (voimassa!) elintarvikelaki edellyttää, että toimijalla tulee olla järjestelmä, jolla lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistetään tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa toimijoiden arvioitava sisäisen jäljitettävyyden aste omavalvonnassaan ”kriittisiä pisteitä”: raaka-aineriskit (patogeenit, allergeenit), tuoteväittämä (jo nyt säädeltyä: GMOt, luomu, naudan liha)

14 Yksi huoneistokategoria
ei periaatteellista jakoa huoneistot <-> laitokset enemmän huomiota todellisiin riskeihin ja niiden hallintaan nykyisen hygienialain mukaisten vaatimusten tulisi riittää, jos toiminta ei muutu

15 Miten ratkaistaan? valvonnan joustavuus tinkimättä perusvaatimuksista
aitoon riskipohjaiseen valvontaan valvojien ja yrittäjien kouluttaminen voivat toimia vanhoilla hyväksymisillä 3 vuotta toiminnan muutokset (vienti) huomioitava leimat: kansallinen leima käytössä ennen uudelleenhyväksymistä tekniset innovaatiot

16 Elintarvikelakia täydentävät asetukset
alkutuotannon hygienia-asetus laajenee maidontuotantotilat -> koko alkutuotanto alkutuottajien ilmoitusjärjestelmä alkutuottajien omavalvontakirjanpito alkutuotannon veden valvonta erityiset vaatimukset maidontuotanto kala koskee toimintoja kalastusaluksilla ja kalanviljelylaitoksilla

17 Elintarvikelakia täydentävät asetukset (2)
laitosasetus (asetus eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevistä elintarvikehuoneistoista) korvaa nykyiset hygienialain sektoriasetukset laitosvaatimukset teurastamo / pienteurastamo (pun. /siipikarja), poroteurastamot, leikkaamot/pienleikkaamot, jauheliha, raakaliha, lihavalmiste, maitoala, kalastustuotteet, munapakkaamot, munavalmisteet, kylmävarastot omavalvontasuunnitelma alkutuotannon yhteydessä toimivat elintarvikehuoneistot koskee kalan käsittelyä laitoksissa ja muissa elintarvikehuoneistoissa (ei vähittäismyynti)

18 Elintarvikelain edellyttämät toimenpiteet kala-alalla
alkutuotantorekisteri mennessä selvitetään, miten kunnat saavat tiedot kalastusaluksista ja vesiviljelylaitoksista olemassa olevista rekistereistä ei-rekisteröidyt yksiköt: ilmoitus mennessä alle 5000 kg vuodessa tuottavat yritykset ei toimia, jos tehty terveydensuojelulain mukainen ilmoitus. Muutoin tehtävä elintarvikelain 13 § mukainen ilmoitus heti

19 Elintarvikelain edellyttämät toimenpiteet kala-alalla (2)
yli 5000 kg/v tuottavat yritykset: haettava hyväksymistä kunnan viranomaiselta mennessä kevyt menettely osalle laitoksista kiinnitetään huomiota vaatimusten täyttymiseen (jos ollut ongelmia) ja omavalvontasuunnitelmaan ETL:n ov-ohjeet hyödynnettävissä

20 Suomen kala-ala EU:n silmin
FVO:n kala-alan tarkastus huhtikuu 2005 valvonta puutteellista satamat, alukset, av-tarkastus, omavalvonta laitokset puutteellisia johdot ja putket katoissa suojaamatta kondenssivettä tuotteisiin sulatusvettä ei vaihdettu fileointitilat likaisia ja ristikontaminaatiota pakkausmateriaalit säilytetty suojaamatta


Lataa ppt "Uusi elintarvikelaki ja kala-ala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google