Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot Keskustelutilaisuus 18.3.2010 Tieteiden talo Maaria Hackzell.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot Keskustelutilaisuus 18.3.2010 Tieteiden talo Maaria Hackzell."— Esityksen transkriptio:

1 Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot Keskustelutilaisuus 18.3.2010 Tieteiden talo Maaria Hackzell MMMELO

2 Hyväksytyt eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot •pääsääntöisesti eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot on hyväksyttävä •vaatimus tulee EU-asetuksesta 853/2004 (artikla 4) •kansalliset vaatimukset laitoksille mmm:n laitosasetuksessa 37/EEO/2006

3 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot •EU-asetuksen 853/2004 soveltamisalan rajaukset (kansallisia sääntöjä laadittava!): –alkutuotannon tuotteiden pienten määrien toimittaminen tuottajalta suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan lopulliselle kuluttajalle –tilalla teurastettujen siipikarjan tai jäniseläinten lihan pienten määrien toimittaminen tuottajalta suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle –luonnonvaraisen riistan tai luonnonvaraisen riistan lihan pienten määrien toimittaminen metsästäjältä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan lopulliselle kuluttajalle

4 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot Elintarvikelain 13.2 §:n nykyiset kohdat 5-17 säilytettäisiin ilmoitusvelvollisina elintarvikehuoneistoina seuraavasti: 5) siipikarjan tai tarhatun kanin teurastus ja lihan käsittely alkutuotantopaikalla silloin, kun siipikarjan tai tarhatun kanin liha myydään tai luovutetaan alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajalle, tai tarhatun kanin liha toimitetaan vähittäismyyntiin (ei kuitenkaan tukkuliikkeeseen), jos lihan määrä vastaa enintään 1000 lintua tai kania/v; 17) kuluttajan omistaman elintarvikkeen käsittely silloin, kun se palautetaan hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi

5 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot 6) poron teurastus, sekä poron lihan käsittely alkutuotantopaikalla silloin, kun poron liha myydään tai luovutetaan poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu, suoraan kuluttajalle; 7) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun poron kuivaliha myydään tai luovutetaan poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajalle; Näille kohdille on haettu EU:n hygienialainsäädännöstä kansallinen poikkeus (notifikaatio komissiolle ja muille jäsenvaltioille v. 2005).

6 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot 11) ja 12) raakamaidon käsittely ja maitopohjaisten tuotteiden valmistus alkutuotantopaikalla omasta maidosta silloin, kun raakamaito ja tuotteet myydään tai luovutetaan alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajalle, tai ternimaito toimitetaan vähittäismyyntiin, jos myytävän, luovutettavan tai tuotteiden valmistukseen käytettävän raakamaidon määrä on alle 10 000 l/v; 13) kalastustuotteiden käsittely silloin, kun kalastustuotteet toimitetaan kalastajalta tai kalanviljelijältä suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin (ei kuitenkaan tukkuliikkeeseen), jos näin toimitettujen kalastustuotteiden määrä on alle 5000 kg/v;

7 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot 15) kananmunien käsittely alkutuotantopaikalla silloin, kun kananmunat myydään tai luovutetaan alkutuotannon toimijalta suoraan kuluttajalle alkutuotantopaikalla tai paikallisessa torikaupassa, ja muiden linnun munien kuin kananmunien käsittely alkutuotantopaikalla silloin, kun munat myydään tai luovutetaan alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajalle tai toimitetaan paikalliseen vähittäismyyntiin; 16) kananmunien käsittely alkutuotantopaikalla silloin, kun kananmunat myydään tai luovutetaan alkutuotantopaikalta suoraan paikalliseen vähittäiskauppaan komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 tarkoittamalla poikkeusalueella;

8 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot 8) metsästettyjen luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan käsittely silloin, kun liha toimitetaan suoraan vähittäismyyntiin; 9) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan käsittely silloin, kun liha myydään tai luovutetaan metsästäjältä suoraan kuluttajalle, trikiinialttiiden lajien osalta kuitenkin vasta kielteisen trikiinitutkimustuloksen jälkeen;

9 Ilmoitetut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot 10) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan käsittely silloin, kun liha myydään joko poliisin toimesta tai poliisin toimeksiannosta riistanhoitoyhdistyksen toimesta, trikiinialttiiden lajien osalta kuitenkin vasta kielteisen trikiinitutkimustuloksen jälkeen; 14) siipikarjan, poron, tarhatun kanin sekä luonnonvaraisten lintujen, jänisten, kanien ja hirvieläinten teurastus ja lihan käsittely silloin, kun liha hankitaan puolustusvoimien järjestämässä pelastautumisharjoituksessa annettavaa selviytymiskoulutusta varten;

10 Lahtivajat •elintarvikelain 13.2 §:n nykyinen kohta 18 poistettaisiin ja lahtivajakäytännöstä luovuttaisiin •jatkossa luonnonvaraisen riistan teurastus (lukuun ottamatta EL 13.2 § kohtia 8, 9, 10 ja 14) ja lihantarkastus olisi sallittua vain hyväksytyissä riistan käsittelylaitoksissa, teurastamoissa ja pienteurastamoissa •niistä lihaa saisi toimittaa hyväksyttyihin laitoksiin (esim. leikkaamot, lihavalmistelaitokset) •riistan käsittelylaitoksissa voitaisiin sallia myös tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan käsittely ajallisella tai rakenteellisella erottamisella

11 Kansalliset vaatimukset ilmoitusvelvollisille elintarvikehuoneistoille •tällä hetkellä EL 13.2 §:n kohtien 11, 12, 13 ja 16 mukaisille ilmoitusvelvollisille elintarvikehuoneistoille asetetaan vaatimuksia mmm:n laitosasetuksessa 37/EEO/2006 •ajatuksena olisi siirtää ko. vaatimukset mmm:n alkutuotantoasetukseen 134/2006, muokattuina •muiden ilmoitusvelvollisten elintarvikehuoneistojen osalta vaatimusten asettamisen tarvetta pohditaan


Lataa ppt "Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot Keskustelutilaisuus 18.3.2010 Tieteiden talo Maaria Hackzell."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google