Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden kuljetukset ja ATP-sopimuksen soveltaminen Lappeenranta 2.10.2008 Ensisaapumistoiminta Ylitarkastaja Britta Wiander.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden kuljetukset ja ATP-sopimuksen soveltaminen Lappeenranta 2.10.2008 Ensisaapumistoiminta Ylitarkastaja Britta Wiander."— Esityksen transkriptio:

1 Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden kuljetukset ja ATP-sopimuksen soveltaminen Lappeenranta Ensisaapumistoiminta Ylitarkastaja Britta Wiander Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2 LAINSÄÄDÄNTÖ Elintarvikelaki 23/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumis- toiminnasta sekä muutos 353/2008 Komission asetus 1688/2005, salmonellaa koskevat erityistakuut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus 266/2008 Elintarvike- turvallisuusviraston maksulliset suoritteet

3 ENSISAAPUMISVALVONNAN TAVOITE
Turvata elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu Estää eläintautien leviäminen

4 SOVELTAMISALA Muista EU-maista* Suomeen toimitettavat eläimistä saatavat elintarvikkeet * sekä: - Norja, Liechtenstein, Andorra ja Färsaaret (kaikkien eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta) - Islanti (kalastustuotteiden osalta)

5 ENSISAAPUMISTOIMINTAAN EIVÄT KUULU
- Yksityiskäyttöön tuotavat tai lähetettävät elintarvikkeet - Yhdistelmäelintarvikkeet Elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita. Tällaisten elintarvikkeiden valmistamisessa käytetyt jalostetut eläinperäiset tuotteet on kuitenkin saatava ja käsiteltävä EY asetuksen 853/2004 vaatimusten mukaisesti (853/2004, 1 artikla, kohta 2)

6 ENSISAAPUMISVALVONNAN VALTIOLLISTAMINEN
Vastuu ensisaapumisvalvonnasta on siirtynyt Eviralle - Perustuu valtioneuvoston asetukseen elintarvikevalvonnasta 321/2006 Evira voi ostaa ensisaapumisvalvontapalvelun - kunnalta - toiselta viranomaiselta - sopivaksi katsomaltaan asiantuntijalta tai - Evira voi suorittaa valvonnan itse

7 ENSISAAPUMISVALVONNAN VALTIOLLISTAMINEN
Eviran pyrkimyksenä on tehdä ensisijaisesti sopimukset kaikkien kuntien/kuntayhtymien kanssa ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä näiden valvonta-alueilla Suurin osa kunnista/kuntayhtymistä ovat tehneet sopimuksen Eviran kanssa ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä Jos kunta ei ole tehnyt sopimusta Eviran kanssa voi esimerkiksi naapurikunta tai Evira suorittaa ensisaapumisvalvonnan

8 ENSISAAPUMISVALVONNAN VALTIOLLISTAMINEN
Pääsääntöisesti samat henkilöt kunnissa suorittavat ensisaapumis- valvonnan kuten tähänkin mennessä Valvojat käyttävät Eviran laatimaa tarkastuspöytäkirjalomaketta Valvojat noudattavat Eviran laatimia ohjeita ja ensisaapumisvalvonta- suunnitelmaa

9 MÄÄRITELMIÄ ENSISAAPUMISTOIMIJA Vastaanottaa tai välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita Toimija voi toimia sekä vastaanottajana että välittäjänä, jolloin toiminnot on pidettävä erillään (eri kirjanpito ja omavalvonta)

10 ENSISAAPUMISPAIKKA Suomessa sijaitseva elintarvikehuoneisto, jossa erä vastaanotetaan ensimmäisenä tai välivarastosta < 48 h säilytyksen jälkeen Esimerkiksi teurastamon yhteydessä sijaitseva laitos, lihan leikkaamo, varasto, elintarvikemyymälä, ravintola tai suurkeittiö

11 ENSISAAPUMISTOIMIJAN VELVOLLISUUDET
Ilmoitus ensisaapumistoiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta lähetetään Eviraan Omavalvontasuunnitelma ja -kirjanpito Ensisaapumistoimintaa koskeva osio omavalvontasuunnitelmasta lähetetään Eviraan aloittamisilmoituksen mukana Kuukausittaiset yhteenvetoilmoitukset vastaanotetuista eläimistä saatavista eläimistä lähetetään Eviraan Vastaanotettujen lähetysten tarkastus Näytteenotto ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

12 ILMOITUS ENSISAAPUMISTOIMINNAN ALOITTAMISESTA
Toimijan nimi ja yhteystiedot - vastaanottava toimija - välittävä toimija Ensisaapumispaikkojen tiedot Vastaanotettavien elintarvikkeiden laji Kuvaus toiminnan laajuudesta Ensisaapumistoiminnan alkamisajankohta

13 ENSISAAPUMISTOIMIJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA
Kuvaus kuukausittaisten yhteenvetoilmoitusten tekemisestä, vastaanotettavien lähetysten tarkastamisesta ja kirjanpidosta Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma Kuvaus toimenpiteistä epäkohtien korjaamiseksi Välittäjän omavalvontasuunnitelmassa riittää kirjanpito välitettävistä lähetyksistä

14 SAAPUNEIDEN ERIEN TARKASTUS
Vastaanottavan ensisaapumistoimijan on tarkastettava saapuneet erät välittömästi niiden saavuttua - Asiakirjat on voitava yhdistää tuotteeseen - Terveys- tai tunnistusmerkki on oltava tuotteissa - Tuotteet on oltava hyväksytystä alkuperälaitoksesta - Komission suojapäätökset on huomioitava - Kuljetuskalusto / elintarvikkeiden lämpötila

15 KUUKAUSITTAINEN YHTEENVETOILMOITUS
Toimija tekee kuukausittaisen yhteenvetoilmoituksen vastaan- ottamistaan eläimistä saatavista elintarvikkeista Eviraan

16 NÄYTTEENOTTO Eläimistä saatavia elintarvikkeita vastaanottavan ensisaapumis- toimijan on otettava omavalvontanäytteitä omavalvontasuunnitelman näytteenottosuunnitelman mukaisesti Lihaa, jauhelihaa ja raakalihavalmisteita tutkittava salmonellan varalta

17 OMAVALVONTAKIRJANPITO
Vastaanotetut erät: laji, määrä, saapumispäivämäärä, lähtömaa, lähettävä laitos, alkuperämaa ja -laitos Tutkimukset, niiden tulokset, havaitut puutteet ja niiden johdosta toteutetut toimenpiteet Eteenpäin lähetetyt erät: laji, määrä, lähtöpäivämäärä ja vastaan- ottaja Saapuneet ja lähteneet erät on pystyttävä yhdistää toisiinsa

18 SALMONELLA ERITYISTAKUUT
LIHA EY asetus 1688/2005 Naudan, sian ja siipikarjan liha sekä niistä valmistettu jauheliha on tutkittava lähettävässä laitoksessa salmonellan varalta Vaaditaan 1688/2005 mukainen kaupallinen asiakirja Negatiivisen testituloksen vahvistava laboratorion lausunto liitettävä lähetykseen

19 SALMONELLA ERITYISTAKUUT
KANANMUNAT Kanaparvet on tutkittava salmonellan varalta Vaaditaan 1688/2005 mukainen kaupallinen asiakirja Negatiivisen testituloksen vahvistava laboratorion lausunto liitettävä lähetykseen

20 SALMONELLA ERITYISTAKUUT (LIHA ja KANANMUNAT)
Salmonellatutkimusta ei vaadita, jos lähetyksen toimittaneessa jäsenvaltiossa toteutetaan komission hyväksymää salmonella-valvontaohjelmaa, kuten Suomessa. Tällaisia maita ovat Ruotsi ja Norja

21 SALMONELLA ERITYISTAKUUT (LIHA ja KANANMUNAT)
Salmonellatutkimusta ei vaadita jos: Naudan ja sian liha / jauheliha toimitetaan lihavalmistelaitokseen kuumennettavaksi Kananmunat toimitetaan munatuotteiden valmistukseen laitokseen (kuumennetaan) On oltava merkintä kuumennustarkoituksesta pakkauksessa ja kaupallisessa asiakirjassa

22 MAKSULLISUUS alkaen ensisaapumistoimija maksaa suoritetusta ensi- saapumisvalvonnasta Eviralle Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 266/2008

23 LISÄTIETOA Evira tiedottaa ja kouluttaa: lähettämällä ajankohtaiskirjeitä toimijoille ajankohtaisista asioista päivittämällä toimijoille suunnattuja ensisaapumistoiminnan ohjeita järjestämällä koulutustilaisuuksia toimijoille Lisää tietoa löytyy osoitteesta (Elintarvikkeet → Valvonta ja yrittäjät → Ensisaapumisvalvonta → Toimijat) Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen


Lataa ppt "Lämpötilahallittavien elintarvikkeiden kuljetukset ja ATP-sopimuksen soveltaminen Lappeenranta 2.10.2008 Ensisaapumistoiminta Ylitarkastaja Britta Wiander."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google