Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viranomaistahon rooli- valvontaa ja neuvontaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viranomaistahon rooli- valvontaa ja neuvontaa"— Esityksen transkriptio:

1 Viranomaistahon rooli- valvontaa ja neuvontaa
terveystarkastaja Johanna Laitinen

2 Elintarvikevalvonta elintarvikemääräyksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa valvontatoimenpiteitä joilla todetaan että elintarvike, siitä annettavat tiedot, käsittelymenetelmät ja –olosuhteet sekä elintarvikealan toimijan toiminta vastaavat elintarvikemääräyksiä (Elintarvikelaki 23/ §)

3 Elintarvikehuoneisto
mikä tahansa tila, jossa elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muuten käsitellään (EtL 6 §) on oltava valvontaviranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (EtL 13 §)

4 Hyväksymismenettely hakemus kirjallisena kotikunnan valvontaviranomaiselle toimijan tiedot, toiminnan tiedot, tiedot kuljetuksista ja kuljetusvälineistä, mitä elintarvikkeita kuljetetaan, kuljetuslämpötilat ja toteamismenetelmät erillistä hyväksymistä ei tarvita jos kuljetus sisältyy jonkin muun elintarvikehuoneiston toimintaan (esim. leipomon oma auto)

5 hakemuksen liitteeksi omavalvontasuunnitelma ajoneuvon tarkastus
Pintamateriaalit ehjät, helposti puhdistettavat Ajoneuvon tiiviys (umpikori, ehjät tiivisteet) Osastointi jos kuljetetaan myös muita kuin elintarvikkeita Lämpötilojen seurantajärjestelmä

6 tarvittaessa hakemusta, ajoneuvoa tai omavalvontasuunnitelmaa tulee täydentää.
jos ajoneuvo täyttää sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset -> hyväksymispäätös. hakemusasiakirjat, hyväksymispäätös, sekä omavalvontasuunnitelma tulee säilyttää kuljetusajoneuvossa. muutoksista ilmoitus valvontaviranomaiselle (muutokset toiminnassa, toimijan vaihdos, toiminnan keskeytys tai lopetus)

7 Omavalvontasuunnitelma
asiakirja jossa kuvataan millaista toimintaa harjoitetaan, millaisia elintarvikehygieenisiä vaaroja toimintaan mahdollisesti kuuluu miten vaaroja torjutaan ja poistetaan

8 Omavalvontasuunnitelman sisältö
toiminnan ja kuljetuskaluston kuvaus (toimijan tiedot, vastuuhenkilöt, mitä kuljetetaan, kuljetusalue, kuljetuksen kesto jne.) kuljetustapahtuma (kuormaus ja purku, kuljetuslämpötilat, lämpötilaseuranta, palautettavat laatikot/rullakot yms.) puhtaanapito ja hygienia (kuljetuskaluston puhdistus, puhdistusaineet, -välineet, -menetelmät, kulj.kaluston kunnossapito-ohjelma, henkilökunnan työhygienia+koulutus)

9 toimintaohjeet ongelmatilanteissa
jos kuljetettavissa tuotteissa havaitaan puutteita jos kuljetuskaluston siisteydessä, kunnossa tms. havaitaan puutteita jos lämpötilat ylittävät lämpötilaraja-arvot jos palautettavissa tuotteissa mahd. hygieniariski jos kuljettaja sairastuu jne.

10 jäljitettävyys (kuormakirjojen säilytys)
tiedottaminen (ongelmatilanteissa) asiakasvalitukset lämpömittareiden kalibrointi omavalvonta-asiakirjojen säilytys, ov-suunnitelman päivitys Suunnitelmaan on hyvä koota kaikki toimintaohjeet ja erityisesti ohjeet ongelmallisiin tilanteisiin -> työkalu Osoitus että toimitaan lain edellyttämällä tavalla

11 Suunnitelmallinen valvonta
painottuu omavalvonnan valvontaan onko omavalvontasuunnitelma riittävä ja toimiva? toimitaanko ov-suunnitelmassa kuvatulla tavalla? omavalvonnan kirjaukset tarkastetaan myös kuljetusolosuhteet kuormatilan siisteys, tiiviys ja kunto lämpötilat suunnitelmallinen valvonta on maksullista toimiva omavalvonta vähentää valvonnan tarvetta

12


Lataa ppt "Viranomaistahon rooli- valvontaa ja neuvontaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google