Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaivosten valvonta käytännössä Anna-Leena Pitsinki Lapin ELY-keskus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaivosten valvonta käytännössä Anna-Leena Pitsinki Lapin ELY-keskus"— Esityksen transkriptio:

1 Kaivosten valvonta käytännössä Anna-Leena Pitsinki Lapin ELY-keskus
ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus

2 Kevitsan kaivoksen valvontaviranomaiset
Lapin ELY-keskus Ympäristölupapäätösten lupamääräysten valvonta Yleisen edun valvonta ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain mukaisesti TUKES Kaivotoiminnan valvonta kaivoslainsäädännön mukaisesti Vaarallisten kemikaalien (ml.räjähteet) varastoinnin ja käsittelyn valvonta Sevesidirektiivin mukaisesti Sodankylän kunta Rakennustöiden valvonta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti Kainuun ELY-keskus Patoturvallisuus patoturvallisuuslain mukaisesti Erikoisasiantuntija kaivosten ympäristöasioissa Paljon myös muita, kuten AVI työsuojelun osalta jne. ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus

3 FQM Kevitsa Mining Oy, Kevitsan kaivos
Kevitsan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa myönnetty (P-SAVI nro 46/09/1) Lisäksi 5 kpl ympäristölupapäätöksiä pääluvan muuttamisesta Kevitsan kaivoksen laajennusta sekä polttoaineen jakeluasemaa koskevat lupakäsittelyt kesken lupaviranomaisella Kaupallinen tuotanto alkanee syksyllä 2012 Lupapäätöksissä annettu lukuisia kaivoksen rakentamisaikaa ja tuotantovaihetta koskevia käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuvelvoitteita Rakennusvaihetta edeltävä tarkkailuohjelma (perustilaselvitys) Rakennusvaiheen tarkkailuohjelma Tuotantovaiheen ja tuotannon ylösajoa koskeva tarkkailuohjelma ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus

4 Kevitsan kaivoksen valvonta Lapin ELY-keskuksessa
Kevitsan kaivos kuuluu valvontaluokkaan 1 Kaivokselle on nimetty yksi vastuuvalvoja Kevitsan kaivoksen rakentamisen aloittamisen jälkeen: Lausuntoja ja vastineita lupaviranomaiselle 10 kpl, lupamuutoksiin ja muihin velvoitteisiin liittyen lupaan liittyviä hyväksymispäätöksiä, lausuntoja ja selvityspyyntöjä toiminnanharjoittajalle 30 kpl, tarkastuksia ja neuvotteluja useita Käytännössä yhteydenpito on lähes viikoittaista ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus

5 Valvonta rakennusvaiheessa
Haasteena on rakennusvaiheen intensiivisyys. Muutoksia tapahtuu lyhyessä ajassa paljon V kaivosalueella liikkui yli 5 Mm3 maa- ja kiviaineksia ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus

6 Valvonta rakennusvaiheessa
Rakennustöistä ja lisääntyneestä liikenteestä aiheutuu melua sekä päästöjä ilmaan, vesiin ja maaperään Rakennusvaiheessa tarkkailu pohjautuu erityisesti käyttötarkkailuun (käyttöpäiväkirja) Lisäksi ohjelman mukaisesti: Melumittaukset, pölymittaukset, pinta- ja pohjavesinäytteet, biologinen näytteenotto vesistä ja maaperästä jne. Tulokset toimitetaan heti valvojalle ja yhteenvetoraportit seuraavan vuoden maaliskuuhun mennessä Poikkeustilanteista ilmoitus heti! ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki, Lapin ELY-keskus

7 Valvonta rakennusvaiheessa
Kaivosten toiminnan tarkkailu, myös rakentamisen aikana perustuu lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen (YSL 5§): ”Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.”


Lataa ppt "Kaivosten valvonta käytännössä Anna-Leena Pitsinki Lapin ELY-keskus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google