Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto Helsingin yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto Helsingin yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2 Esityksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta on ajankohtaista? Vopla-hankkeen tavoitteet ja sisällöt 2005-2007 Toiminta vuonna 2004 Tulevaa

3 Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta? Korkeakoulutuksen laadunvarmennuksen tavoitteet Laatujärjestelmien kehittäminen on osa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittämistä Verkko-opetus on laajentunut osaksi yliopiston perustoimintoja  verkko-opetus ja sen erityiskysymykset (esim. liikkuvuus, joustavuus, verkostoituminen, tukipalvelut) mukaan opetuksen laatujärjestelmiin

4 Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta? Kansallisen tietoyhteiskuntaohjelman linjaukset: keskipisteeseen on astumassa laatu – toimintojen laatu, sisältöjen laatu, oppimisen laatu ” Tavoitteena on että vuoteen 2007 mennessä sähköinen oppimateriaali on laadukasta, pedagogisesti perusteltua ja palvelee eri käyttäjäryhmiä laajasti ja sitä on saatavilla riittävästi.” ” Tavoitteena on että vuoteen 2007 mennessä tietoyhteiskuntaohjelman toimintoja on arvioitu jatkuvasti, kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti.” OPM:n tutkimuksen ja koulutuksen tietoyhteiskuntaohjelma

5 Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta? Opiskelu yliopistoissa opiskelijat suhtautuvat myönteisesti verkko- opetukseen, mutta ovat samaan aikaan huolissaan sen laadusta (selvitykset LTY, KuY)

6 Miksi verkko-opetuksen laadunhallintaa? Opettajat suhtautuvat myös myönteisesti verkko-opetukseen, mutta LTY:n kyselyn mukaan 62,5 % virtuaaliyliopistohankkeen toimijoista toivoo saavansa enemmän tukea verkko- opetuksen laadun kehittämiseen

7 Hankkeen päätavoite 2005-2007 Tuetaan ja edistetään suomalaisten yliopistojen verkko-opetuksen ja verkko-oppimisen laadunhallintaa ja kehitetään yliopistojen henkilöstön laatutietoisuutta ja –asiantuntemusta sekä sitoutumista laatutyöhön.

8 Osatavoitteet 2005-2007 laaditaan kansainvälisesti vertailukelpoisia verkko- opetuksen ja sen tukipalveluiden laadunhallinnan malleja ja kriteeristöjä vahvistetaan verkko-opetuksen laatuverkostoa ja asiantuntijayhteistyötä Suomen virtuaaliyliopistossa suunnitellaan ja toteutetaan korkealaatuinen verkko- opetuksen laatupalvelu Suomen virtuaaliyliopiston portaaliin kytketään verkko-opetuksen laadunhallinta osaksi nykyistä opetuksen laadun kehittämistä, yliopistojen normaalia laatutyötä ja tulosneuvotteluprosessia.

9 Tavoite ja sisällöt Mallitjakriteeristöt Verkko-opetuksenlaadunhallinta SVY-laatuverkostoSVY-laatupalvelu Laadunhallintaosanatulosneuvottelua

10 Hankkeen kohderyhmät verkko-opetuksen tukihenkilöstö ja asiantuntijat, opettajat, esimiehet ja johto sekä välillisesti opiskelijat

11 Laaduntarkastelun kohteet verkko-opetuksessa Kolme näkökulmaa: verkko-opetuksen ja -oppimisen laatu (HY) verkko-opetuksen tukipalveluiden laatu (KuY) verkko-oppimateriaalin laatu (LTY)

12 Toiminta vuonna 2004 1. Laatuverkoston luominen 2. Esiselvityksen laatiminen Esiselvityksen sisältö: katsaus laatuajattelun taustaan ja perusteisiin katsaus kansallisiin ja kansainvälisiin verkko-opetuksen laadunhallinnan malleihin verkko-opetuksen ja -oppimisen, oppimateriaalien sekä tukipalvelujen laadun määrittelyä

13 Verkko-opetuksen ja –oppimisen laatu (HY) Esiselvityksessä esim. tarkastellaan mitä on opetuksen laadunhallinta luodaan katsaus verkko-opetukseen ja sen määrittelyyn selvitetään laadukkaan opetuksen ja oppimisen piirteitä

14 Verkko-opetuksen määritelmä 0% 100% Lähi- opetus TVT-tuettu opetus Monimuotoi- nen verkko- opetus Kokonaan verkossa tapahtuva opetus Verkko-opetuksen osuus osana opintosuoritusta Sekoitetut mallit Sähköiset opintohallintopalvelut Bates T. & Ojala T. & VOPLA 2004 VOPLA

15 Verkko-opetuksen ja oppimisen laatunäkökulmat Opetusstrategiat: Opettajakeskeiset vs. opiskelijakeskeiset strategiat Opettajan toimintatavat: Tehokkaan opettajan piirteitä: asiallinen, ystävällinen, vuorovaikutteinen, stimuloiva, yksilöllisesti suuntautunut, multimediaa hyödyntävä, verkkopedagogiikkaa hallitseva Oppimisen mielekkyys: aktiivisuus, konstruktiivisuus, intentionaalisuus, kolloboratiivisuus, kontekstuaalisuus, keskustelevuus, reflektiivisyys, siirtovaikutus Oppimisstrategiat: pinta- ja syväoppiminen Pitkänen M., Rouvinen, M.

16 Verkko-opetuksen toimijoiden ajatuksia laadukkaan verkko-opetuksen piirteistä? Perustuu pedagogiikkaan ja substanssiin Selkeää Opettajan karisma vaikuttaa Vuorovaikutuksellinen prosessi Riittävä ja oikea-aikainen ohjaus, arviointi ja palaute Laadukkaat materiaalit Kokonaisuuden huomioiminen opintopolussa Joustavaa, monimuotoista ”Helppoa opiskella”, käytettävyys huomioitu Oppiminen on tärkeintä Hyvien verkko-opiskelun ja – opetuksen taitojen oppiminen Opettaja osaa käyttää tarkoituksenmukaisia toimintoja ja välineitä - lisäarvo! Laadukkaiden välineiden käyttö (lähde: TieVie-koulutus 29.10.2004

17 Verkko-oppimateriaalin laatu (LTY) Esiselvityksessä esim. käytössä olevat käsitteet ja määritykset käytössä olevat yhteiset mallit arviointi ja kehittäminen tällä hetkellä verkko-oppimateriaalin laadun arviointi

18 Verkko-oppimateriaalien laatu Verkko-oppimateriaalin käsite: Verkko- oppimateriaali on tuotettu/koottu itsenäinen, sisällöllinen kokonaisuus, jolla on tietyt oppimiselle asetetut tavoitteensa Käsite suhteessa opintoaineistoon, oppimisaihioihin Laadunhallinnan mahdollisuuksia - arviointinäkökulmien esiintuominen - käytettävyyden arvioiminen - tuotannon mallintaminen - standardointi – yhtenäisen kuvaustavan kehittäminen

19 Verkko-opetuksen tukipalvelut (KuY) Esiselvityksessä esim. verkko-opetuksen tukipalveluiden määrittely mitä tukipalveluilla tarkoitetaan millaista koulutusta/ tukea tarjotaan kenelle palvelumalli (keskitetty ja/tai hajautettu) katsaus tukipalveluiden laadunhallintaan yliopistoissa

20 Verkko-opetuksen tukihenkilöiden ajatuksia tukipalveluiden laadun edellytyksistä: 1.tukihenkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen: pedagoginen, tekninen ja vuorovaikutustaidot 2.opiskelijan ja oppimisen nostaminen keskiöön, verkko-opetuksen prosessin läpinäkyväksi tekeminen 3.verkostomaiseen yhteistyöhön tukeutuminen ja hyödyntäminen 4.toimiva infrastruktuuri, asianmukaiset tilat ja laitteet 5.kommunikaatio ja yhdessä tekeminen (lähde: IT-peda -laatuseminaari 13.9.04)

21 Tulevaa Esiselvitys valmistuu v. 2004 Julkistamisseminaari 10.2.2005 Helsingissä Työpajoja v. 2005, prosessien, mallien ja kriteeristöjen luomiseksi Valtakunnallisen laatupalvelun rakentamista Suomen virtuaaliyliopiston portaaliin

22 Tutustu www.helsinki.fi/vopla

23 Kiitoksin -tiimi


Lataa ppt "Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto Helsingin yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google