Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

IT- Pedan laaturisteily 13.- 15.9.2004 Yhteenveto tukipalvelujen laatu -ryhmätyöstä Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "IT- Pedan laaturisteily 13.- 15.9.2004 Yhteenveto tukipalvelujen laatu -ryhmätyöstä Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 IT- Pedan laaturisteily 13.- 15.9.2004 Yhteenveto tukipalvelujen laatu -ryhmätyöstä Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2 Tehtävä Miten tukipalveluilla voidaan edistää verkko- opetuksen ja -oppimisen laatua? millaisten asioiden pitäisi olla kunnossa tai mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta tukipalveluilla voitaisiin edistää verkko- opetuksen ja -oppimisen laatua. pohtikaa tehtävää ryhmissä omien kokemustenne ja näkemystenne pohjalta. kiteyttäkää pohdintanne "Top 10" -listaksi

3 Työskentely "Näyttelykävely": Vaihe I: ryhmäkeskustelu, jonka pohjalta kirjattiin "Top 10" -lista fläpille Vaihe II: uudet ryhmät, kierto fläpeillä 3 tärkeimmän asian valinta listasta Vaihe III: työskentelyn arviointi

4 Vaihe I: ryhmä 1 1.tukipalveluiden olemassaolo 2.toimiva infrastruktuuri ja omat tekniset taidot 3.opiskelijan ja oppimisen nostaminen keskiöön 4.pedagoginen osaaminen 5.vuorovaikutustaidot 6.kannustinmekanismit 7.tiedonvälitys (sisäinen ja ulkoinen) 8.verkostoituminen ja toiminnanvapaus

5 Vaihe I: ryhmä 2 1.ymmärtävä johto ---> tukipalvelut 2.asianmukaiset tilat ja laitteet 3.tukihenkilöstön osaaminen ja kehittäminen 4.tukipalveluiden vakiintuminen, dokumentointi ja läpinäkyvyys 5.verkko-opetuksen prosessin läpinäkyväksi tekeminen

6 Vaihe I: ryhmä 3 1.koulutus 2.opettajan ja opiskelijan tekninen ja pedagoginen tuki (resurssit) 3.glumpf -periaate: opiskelijan ja opettajan näkökulma 4."curling mother" -periaate: huomaamattomat/toimivat välineet 5.tuen antamisen pelisääntöjen selkeys ja järjestelmällisyys = läpinäkyvyys 6.peruspalvelut / advanced services; resurssit? 7.rutiinien automatisointi 8.verkostomaiseen yhteistyöhön tukeutuminen ja hyödyntäminen

7 Vaihe I: ryhmä 4 1. - 7. kommunikaatio 8. tukiorganisaatio: vakinainen, riittävä, osaava, tavoitettava 9.tuki opettajalle: tarvelähtöinen (oikea- aikaisuus ja täsmätuki), substanssiin integroitu, tuotteistetut palvelut 10.ilmapiiri, joka muodostuu opettajien, tukiorganisaation sekä esimiesten välille; tärkeää tässä on innostaminen, yhdessä tekeminen, luottamus, kannustaminen kaiken lähtökohtana

8 Vaihe II: 3 tärkeintä, ryhmä1 (suluissa mainintojen lukumäärä) infra: tukipalveluiden olemassaolo, toimiva infrastruktuuri ja omat tekniset taidot (3) osaaminen (1): pedagoginen osaaminen, vuorovaikutustaidot (2), kannustinmekanismit (1), tiedonvälitys (1), verkostoituminen ja toiminnanvapaus opiskelijan ja oppimisen nostaminen keskiöön (2)

9 Vaihe II: 3 tärkeintä, ryhmä 2 (suluissa lukumäärä) tukihenkilöstön osaaminen ja kehittäminen (4) ymmärtävä johto --> tukipalvelut (3) asianmukaiset tilat ja laitteet (3) tukipalveluiden dokumentointi (1) verkko-opetuksen prosessin läpinäkyväksi tekeminen (1)

10 Vaihe II: 3 tärkeintä, ryhmä 3 (suluissa lukumäärä) "glumpf" -periaate: opiskelijan näkökulma (4) verkostomaiseen yhteistyöhön tukeutuminen ja hyödyntäminen (4) peruspalvelut / advanced services; resurssit? (2) "curling mother" -periaate: huomaamattomat/toimivat välineet (2)

11 Vaihe II: 3 tärkeintä, ryhmä 4 (suluissa lukumäärä) tarvelähtöinen tuki opettajalle (3) vakinainen ja osaava tukiorganisaatio (3) kommunikaatio (2) yhdessä tekeminen (2) tuotteistetut palvelut (1)

12 Kooste 3 tärkeimmän kohdan listoista (tehty työskentelyn jälkeen) 1.tukihenkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen: pedagoginen, tekninen ja vuorovaikutustaidot 2.opiskelijan ja oppimisen nostaminen keskiöön, verkko-opetuksen prosessin läpinäkyväksi tekeminen 3.toimiva infrastruktuuri, asianmukaiset tilat ja laitteet 4.verkostomaiseen yhteistyöhön tukeutuminen ja hyödyntäminen 5.kommunikaatio ja yhdessä tekeminen

13 Kooste 3 tärkeimmän kohdan listoista (tehty työskentelyn jälkeen) 6.palvelumallit: tuotteistetut palvelut / peruspalvelut / advanced services / huomaamattomat / toimivat välineet 7.vakinainen tukiorganisaatio 8.tarvelähtöinen tuki opettajalle 9.ymmärtävä johto 10.tukipalveluiden dokumentointi

14 Vaihe III: Arviointi Miten työskentely onnistui? työskentely onnistui hyvin (15 vastaajaa / 19 ) pääsimme keskustelemaan asioista monipuolisesti tuli esille toisaalta erilaisia näkökulmia, toisaalta se, että eri instituutioissa ollaan samojen kysymysten äärellä keskustelun sisältö itselle merkityksellinen ja innostava laatunäkökulmassa oli vaikea pysyä

15 Vaihe III: Arviointi Puhuttiinko laadun kannalta keskeisistä asioista? Kyllä (14 vastaajaa / 19) keskustelut pysyivät hyvin aihepiirissään laadun määrittely vielä epäselvä: mikä on laatu, laadukas tukipalveluiden näkökulmat olivat erilaiset, vaikka lähes kaikki toimivat tukitehtävissä laadusta puhuttiin, mutta eri tasoilla (käytännön toiminta vs. organisaatiotaso)

16 Vaihe III: Arviointi Millaisia työskentelymuotoja tarvitaan jatkossa? hyvä työskentelymuoto jatkossakin, kaikki saivat asiansa esille vastaavia toiminnallisuutta ja verkostoitumista edistäviä menetelmiä keskustelulle tulee antaa tilaa jatkossakin jatkossa asioita voisi ryhmitellä / palastella, jotta pääsisi konkreettisiin asioihin kiinni enemmän tekemistä, vähemmän keskustelua ja kuuntelua

17 Vaihe III: Arviointi Mihin pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota? kannustinmekanismit, kannustaminen johdon taholta erityisesti yhteistyö laatuasioissa, laatuprosessin hallinnan opettelua ja tutkimusta lisää hyviä käytäntöjä esille jatkossa voisi pohtia käytettyjä resursseja ja niillä aikaansaatuja tukipalveluita opiskelijan roolia pitää miettiä enemmän

18 Vaihe III: Arviointi Mihin pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota? jatkossa mietittävä näkökulmia: kenen kannalta? uusien yhteistyöhankkeiden käynnistäminen yliopistojen välillä samantyyppisten projektien välinen keskustelu tärkeää käsitteiden selkeyttäminen tärkeää jatkossa tarkennettava fläpeille kirjattuja asioita


Lataa ppt "IT- Pedan laaturisteily 13.- 15.9.2004 Yhteenveto tukipalvelujen laatu -ryhmätyöstä Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google