Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikä on Kunnon Hoitaja –koulutus?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikä on Kunnon Hoitaja –koulutus?"— Esityksen transkriptio:

1 Kunnon Hoitaja –toimintamalli Kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstölle

2 Mikä on Kunnon Hoitaja –koulutus?
Osa Voimaa Vanhuuteen –hanketta Hämeenlinnassa Koulutus iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitteluun kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstölle Ikäinstituutti koordinoi ja on kehittänyt koulutuksen Tarkoitus antaa hoitohenkilöstölle tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn Antaa henkilöstölle mahdollisuuksia mitata iäkkäiden lihasvoimaa ja tasapainoa tietyillä testeillä Iäkkäiden omiin voimavaroihin tukeutuvan harjoittelun ohjauksen kouluttaminen Koulutuksen tavoitteena on tukea iäkkäiden ihmisten kotona asumista perustuen lihasvoiman ja tasapainon kehittämiseen

3 Miksi Kunnon Hoitaja –koulutusta järjestetään?
Ikääntyminen aiheuttaa jokaisella suoraan tai välillisesti lukuisia muutoksia, jotka huonontavat terveyttä ja toimintakykyä Liikunnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa näihin Liikunta on tehokas keino vielä vanhoillekin ihmisille, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa Säännöllinen harjoittelu hoito-, palvelu-, ja liikkumissuunnitelman mukaisesti nimetyn henkilön ohjaamana ennaltaehkäisee asiakkaan palveluasumiseen tai laitoshoitoon joutumista Helpottaa palveluasumisen henkilökunnan työn kuormittavuutta pidemmällä aikavälillä Lisää asiakkaiden elämänlaatua Asiakkaan kanssa tehtävä liikkumissuunnitelma on tarkoitus saada osaksi palvelu- ja hoitosuunnitelmaa Tarkoitus tuoda säästöä kaupungille Linkittyy ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan sekä Hämeenlinnan kaupungin ikääntymispoliittisen strategian toimintalinjoihin

4 Voimaa Vanhuuteen -hanke
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Toimenpide 7: Lisätään liikuntatoimintaa vähän liikkuville ja toimintakyvyltään erilaisille ikäihmisille kunnissa Toimenpide 9: Turvataan ikäihmisten terveysliikunnan kouluttajaverkostojen ylläpitö Hämeenlinnan kaupungin ikääntymispoliittinen strategia / strategiset toimintalinjat Toimintalinja 1: Ikäihmisen omat voimavarat vahvistuvat ja hänen osallisuuttaan tuetaan

5 Koulutuksen sisältö Neljä lähiopetuspäivää sekä välitehtävät, kesto 18 tuntia Kolme ensimmäistä lähiopetuspäivää ovat noin kahden viikon välein Viimeinen päivä pidetään puolen vuoden kuluttua ja se toimii palautepäivänä Osallistujille kerätään henkilökohtainen kansio koulutuksen materiaalista Kouluttajina kaksi VoiTas-koulutuksen saanutta fysioterapeuttia Koulutuksen materiaali tulee Ikäinstituutilta

6 Koulutuspäivien sisältö
II III ”Perustelupäivä” esittäytymiset odotukset ja toivomukset VoiTas-harjoittelun taustat voimisteluohjelma iäkkäille nro 1 Tasapainopäivä voimisteluohjelma iäkkäille nro 2 tasapainoharjoitteita iäkkäiden testaus ja testauksen harjoittelu Voimapäivä voimaharjoittelu käytännön harjoittelu voimisteluohjelma iäkkäille nro 3 ulkoilu ja laatu jatkosta sopiminen

7 Kunnon Hoitaja –toimintamallin rakenne
Kunnon Hoitaja -koulutus Koulutetuista rekisteri Kunnonhoitajien jatkokoulutus kerran vuodessa Kunnon Hoitaja –toimintamallin rakenne Kotihoidon henkilöstölle Tiedonkulku liikuntaan liittyvistä asioista, jatkokoulutuksista, seminaareista jne. Uusinta tietoa ja työkaluja toiminnan kehittämiseen. Innostuksen ja tiedonjanon ylläpysyminen ja vertaiskehittäminen. Kouluttajina VoiTas-koulutetut liikunnan ammattilaiset

8 Toimintamalli ikäihmisen näkökulmasta
Kunnon Hoitaja –koulutus kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstölle Ikäihmisen haastattelu liikkumissuunnitelmaa varten Ikäihmisen fyysisen toimintakyvyn testaus ja henkilökohtaisen liikkumiskansion luominen (6 testausliikettä) Liikkumissuunnitelma yhdessä ikäihmisen ja mahdollisen omaishoitajan kanssa Säännöllinen liikunta määritellyn henkilön kanssa Mahdollinen liikunnan ja sen vaikutusten seuranta (10-12 viikkoa) - kansiossa Toimintakyvyn testaus kerran vuodessa – ennen lääkärin vuositarkastusta (uusitaan tarvittaessa toimintakyvyn heikentyessä) Jatkoharjoittelutarpeen arviointi – toimintakyvyn heikentyessä Kotihoidon henkilöstö ja Kunnon Hoitaja –kouluttajat kertovat asiakkaan henkilökohtaisesta kansiosta omaisilloissa, jolloin omaisetkin voivat kiinnittää huomiota ikäihmisen liikkumiseen

9 Kansioiden sisältö Liikuntasuunnitelman teon jälkeen käytössä kaksi kansiota Asiakkaan liikunnan seuraamiseen Asiakkaan toimintakyvyn testaamiseen Asiakkaan liikunnan seuraamiseen tarkoitetussa kansiossa kuntokortteja sekä erilaisia voima- ja tasapainoharjoitteita Helppoja ja selkeitä ohjeita Asiakkaan toimintakyvyn testaamiseen tarkoitetussa kansiossa puolestaan on testausohjeet ja -lomake kotihoidon henkilöstölle asiakkaan testaamista varten Molemmissa kansioissa Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon fysioterapeuttien yhteystiedot

10 Toiminnan arviointi Koulutukseen osallistuneilta kerätään kirjallinen palaute koulutuksen ja järjestelyjen toimivuudesta Puolen vuoden kuluttua koulutuksesta osallistujille lähetetään kirjallinen kyselylomake, jolla arvioidaan toimintatavan juurtumista Koulutetut Kunnon Hoitajat kokoontuvat vuosittain Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrästä pidetään kirjaa Esimiehet antavat palautetta toiminnan onnistumisesta Asiakkaiden liikkumisesta pidetään kirjaa henkilökohtaisessa kansiossa

11 Tähän mennessä tehtyä Vuoden 2011 syksyllä on ollut Kunnon Hoitaja –koulutusta Rengossa Vuoden 2012 keväällä on ollut koulutusta Hauholla ja Voutila-keskuksella Yhteensä 38 koulutettua Kunnon Hoitajaa Koulutetut Kunnon Hoitajat Renko 8 Hauho Jukola 9 Keskusta 12 Kalvola 1


Lataa ppt "Mikä on Kunnon Hoitaja –koulutus?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google