Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taloyhtiön omaehtoinen toiminta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taloyhtiön omaehtoinen toiminta"— Esityksen transkriptio:

1 Taloyhtiön omaehtoinen toiminta

2 Mikä on taloyhtiöiden omaehtoisen toiminnan malli?
Taloyhtiöiden sisäisesti järjestettyä toimintaa Lähtöisin omaehtoisesti asukkaiden toiveista ja tarpeista Yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta lisäävää toimintaa Madaltaa asukkaiden kynnystä osallistua erilaisiin toimintaryhmiin Linkittyy Hämeenlinnan kaupungin ikäpoliittisen strategian toimintalinjaan 1: Ikäihmisen omat voimavarat vahvistuvat ja hänen osallisuuttaan tuetaan

3 Toiminnan lähtökohdat
Onnistumisen ikääntymisen lähtökohtina aktiivinen osallistuminen ja mielekäs tekeminen Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksien mukaan ikäihmisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palveluiden laatuun on turvattava Tarkoituksena käyttää asukkaiden jo olemassa olevia resursseja omien osaamisalueiden ja mieltymysten mukaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen keskiössä Liikunta erittäin tärkeässä roolissa Toiminnan mukanaantuoma sosiaalisuus ehkäisee yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä Kotona asumiseen ja avopalveluihin tarvitaan asiakaslähtöisyyttä ja innovatiivisuutta Edistetään pitempään kotona asumista, jolloin toimintakyky säilyy parhaiten

4 Toiminta Hämeenlinnassa
Taustalla palkittu Katisten taloyhtiötoiminta, joka mallinnettiin ja lähdettiin levittämään Kehittäminen ja koordinointi liikunnallisen taloyhtiötoiminnan osalta siirtyi Voimaa Vanhuuteen –hankkeelle Viisi taloyhtiötä lähti mukaan, tällä hetkellä kahdeksan taloyhtiötä toiminnassa mukana Info- ja kartoitustilaisuuksissa liikunta nousi suosituimmaksi teemaksi Tavoitteena saada ikäihmiset liikkeelle ja luoda taloyhtiöihin pysyvää ja säännöllistä liikuntatoimintaa Toiminta on tähdätty erityisesti heihin, joilla toimintakyky on heikentynyt tai heikentymässä

5 Mitä on jo tehty ja mitä tehdään?
Liikunnan vertaisohjaajakoulutusta syksyllä 2010 yhteistyössä Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa Antoi perustiedot ja –valmiudet liikuntatoiminnan aloittamiseksi Vertaisohjaajat kutsuvat yhteen liikunnasta kiinnostuneita talon asukkaita Yhteistyötä Hämeenlinnan ikäihmisten koti- ja asumispalveluiden fysioterapeuttien kanssa Kotona asumista edistävää ja tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa Voima- ja tasapainoryhmiä Lihasvoiman ja tasapainon kehittämistä kuntosalilaitteilla ja pienapuvälineillä Liikuntainfoja Fysioterapeuttien fyysisen toimintakyvyn testauksia, joista mahdollisuus päästä VoiTas-ryhmiin (2 krt/vko kahden kuukauden ajan) ryhmästä paluu oman taloyhtiön jumpparyhmään Taloyhtiöiden omat jumpparyhmät Vertaisohjaajat vetäjinä, tuntevat parhaiten asukkaiden toimintakyvyn

6 AS Oy Hämeenlinnan Lukaskulma

7 AS Oy Hämeenlinnan Lukaskulma
Kipinä toimintaan POLKKA-hankkeen infotilaisuudesta Aikaisempaa omaehtoista kerhotoimintaa Syyskuussa 2011 keskustelutilaisuus, jossa paikalla noin 20 henkilöä Omaehtoista, vertaisohjattua jumppaa kerran viikossa jo marraskuusta 2011 lähtien, osallistujia 8 – 10 per kerta Fysioterapeuttien infotilaisuus sekä ilmaiset fyysisen toimintakyvyn testit marras- ja joulukuussa 2011 Kaupungilta tarvikepaketti toimintaan – pieniä liikuntavälineitä Noin 20 ihmistä mukana niin infotilaisuuksissa kuin koulutuksissa Toiminta lähtenyt nopeasti käyntiin Taloyhtiöstä kouluttautunut sekä ulkoiluystäväkouluttajia että VertaisVetureita

8 Taloyhtiötoiminta Sosiaalisuus Toimintakyvyn ylläpito Osallisuus
Taloyhtiön ihmiset tulevat tutuksi Turvallisuutta arkeen Yhdessä tekeminen ja taloyhtiön asioihin vaikuttaminen lisääntyy ja helpottuu Toimintakyvyn ylläpito Jumpparyhmät Liikuntainfot Toimintakyvyn testaaminen Mahdollinen väylä VoiTas-ryhmiin Osallisuus Ohjaajat omasta taloyhtiöstä Taloyhtiöt suunnittelevat itsenäisesti toimintansa Omaehtoisuus Toiminta lähtee taloyhtiöiden omista tarpeista ja omilla ehdoilla Kunta mukana ainoastaan tukemassa toimintaa, ei ohjaamassa tai suunnittelemassa

9 Taloyhtiötoiminnan polku
Tieto taloyhtiötoiminnasta (VV-seminaarit, muut taloyhtiöt, vapaaehtoistoiminta, infotilaisuudet) Yhteydenotto Voimaa Vanhuuteen –hankkeeseen (yhteystiedot Internet-sivuilta) Taloyhtiön oma infotilaisuus asukkaille – toiveiden ja ideoiden kartoitus Halukkaiden vertaisohjaajien rekrytoiminen (infotilaisuus, taloyhtiön kokoukset, yms.) Vertaisohjaajien kouluttaminen (VertaisVeturi -koulutus) Liikuntaryhmien perustaminen ja asukkaiden informointi (kirjeitse, kokouksessa, ilmoitustaululla, yms.) Liikuntaryhmien toiminta (1—2 krt/vko) Kaupungin kotihoidon fysioterapeuttien testaus- ja informaatiotilaisuus (mahdollinen ohjautuminen Voimaa Vanhuuteen –ryhmiin) Toiminnan seuraaminen ja tilastointi


Lataa ppt "Taloyhtiön omaehtoinen toiminta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google