Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KUNTO -projekti 2011-2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KUNTO -projekti 2011-2013."— Esityksen transkriptio:

1 KUNTO -projekti

2 Projekti pitää sisällään kaksi osahanketta
Laitila : Tasapainoinen Laitila Turku : Varjosta Valoon Projekti toteutetaan yhdessä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Laitilan Vanhaintuki ry:n sekä Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kanssa

3 Projektin tarkoitus Luoda kuntouttava toimintamalli kotona asuville ikääntyville yli 60-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille, psykososiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville ja muistisairaille sekä heidän omaishoitajilleen. Löytää keinoja turvata syrjäytyneiden, palvelujen ulkopuolelle jääneiden ja vähävaraisten ikääntyvien mahdollisuus kuntoutumiseen ja kansalaistoimintaan. Ikääntynyt osallistetaan takaisin yhteiskuntaan; poistetaan esteitä ja luodaan hyvinvoinnin mahdollisuuksia.

4 Projektin tavoitteet Tukea asiakkaan kotona selviytymistä hänen omista lähtökohdistaan sekä psykososiaalista hyvinvointia. Edistää itsenäistä elämää ja ylläpitää liikkumis- ja toimintakykyä omassa elinympäristössään. Ohjata ja tukea omaishoitajia. Rikastuttaa arkea järjestötoiminnan keinoin.

5 Varjosta Valoon ja Tasapainoinen Laitila - hankkeiden toimintamuodot
Kotikuntoutus fysioterapeutin ohjauksessa. Aktivointikäynnit yhdessä ammattihenkilön tai vapaaehtoisen kanssa. Ryhmätoiminta Toiminnalliset ryhmät Kortteliryhmät

6 Fysioterapeutin kotikäynnit
Voimavaraistava yksilöllinen kotikuntoutus lähtee asiakkaan haastattelusta ja toimintakyvyn testauksesta. Tärkeää huomioida toimintakyvyn eri ulottuvuudet tavoitteita asetettaessa. Asiakkaan fyysistä toimintakykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti yksilökäynneillä, jotta luodaan pohjaa aktivointikäynneille ja ryhmätoiminnalle. Kuntoutus lähtee asiakkaan tarpeista!

7 Aktivointikäynnit Toteutetaan yhdessä ammattihenkilön tai vapaaehtoisen kanssa. Lähtee asiakkaan tarpeista; häntä kiinnostaviin kohteisiin tai toimintoihin. Ohjataan myös jo olemassa oleviin aktiviteetteihin ja palveluiden pariin. Kulttuurielämysten toteuttamiseen käytetään koulutettua Kulttuuriystävää. Järjestölähtöistä toimintaa yhdessä ryhmätoiminnan kanssa.

8 Ryhmätoiminta Tavoitteena on elämänhallinnan parantuminen sekä omien voimavarojen löytyminen ja aktiivinen arki. Sisältö virikkeellistä toimintaa ja kulttuurielämyksiä. Ammattihenkilön ohjaamana 6-10 krt, jonka jälkeen ryhmää tuetaan itsenäisiin tapaamisiin vapaaehtoisen kanssa. Ryhmien jatkotapaamisilla on mukana ns. Kortteli- vapaaehtoinen, joka toimii tarvittaessa ”innostajana”.

9 Autamme asiakasta rakentamaan siltaa nykytilasta toiveisiin ja unelmiin
Kiitos!

10 Yhteystiedot: Projektikoordinaattori Helena Norokallio Projektivastaava Paulina Iiskala Puh Luolavuorentie 4, Turku Sairaalantie 8 , Laitila Projektityöntekijät: Fysioterapeutit Mira Berg Anne Ruusuranta ja ja Anna Turpeinen Anja Kortteinen Lähihoitaja Pia Kukkola


Lataa ppt "KUNTO -projekti 2011-2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google