Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ja nuorisojärjestöt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ja nuorisojärjestöt"— Esityksen transkriptio:

1 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ja nuorisojärjestöt
Sini Korpinen Pääsihteeri Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

2 Agendalla tänään Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta - ABC
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tausta ja tarkoitus Missä vaiheessa nyt mennään? Miksi tästä pitäisi olla kiinnostunut? Mitä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma merkitsee nuorisojärjestöjen kannalta?

3 Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
Nuorasta ja sen tehtävistä on säädetty nuorisolaissa Asiantuntijaelin, johon kutsutaan nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä Jäsenien tulee olla valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen ehdottamia henkilöitä Nelivuotiskaudet Valtionhallinnosta ja istuvasta hallituksesta riippumaton Avustus- ja arviointitoimikunnan toimintakulut katetaan Nuoran budjetista, yhteistyö siis tiivistä

4 Nuoran lakisääteiset tehtävät
Antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan otettavista asioista ja arvioida vuosittain nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteutumista Nuorten elinoloindikaattorien kehittäminen ja seuranta Vuosittain ja ohjelmakausittain Nuorten äänen kuuleminen Tehdä esityksiä nuoria koskeviksi ohjelmiksi ja toimenpiteiksi Tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan Käytännössä indikaattorityötä Julkaisuja mm. Nuorisobarometri, Nuorten elinolot -vuosikirja sekä Nuorten vapaa-aikatutkimus

5 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015
Laissa säädetty, hyväksytään joka neljäs vuosi Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tähtää siihen, että kaikille lapsille ja nuorille ikä huomioon ottaen luodaan enemmän ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla kaikkien lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista osallisuutta edistetään. Lähtökohdat löytyvät nuorisolain arvopohjasta sekä lain luonteesta ns. väestölakina. Sukupolvipolitiikka mukana tavoitteen asettelussa Ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa joulukuussa Lausuntokierros päättynyt, lopullista versiota valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä

6 Kehittämisohjelman sisältö pähkinänkuoressa
Lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja yhteisvastuullisiksi kansalaisiksi tuetaan. Yhdenvertaisuutta tuetaan. Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen lapsi- ja nuorisotoimintaan. Koulutuksellista tasa-arvoa parannetaan. Lasten ja nuorten tasavertaista osallistumista kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan tuetaan. Nuorten työllistymistä parannetaan ja työllisyyttä lisätään. Nuorten asumista ja muuta itsenäistymistä tuetaan. Koulussa ja harrastuksissa lisätään yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten terveyttä edistetään. Yhteistyötä ja osaamista lasten, nuorten ja perheiden asioissa parannetaan.

7 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma - nuorisojärjestöjen rooli
Nuorisojärjestöjen keskeinen rooli kehittämisohjelman työstämisessä jalkauttamisessa toteuttamisessa seurannan ja arvioinnin helpottamisessa Kehittämisohjelma sisältää nuorisopoliittiset painopisteet seuraaville neljälle vuodelle Vaikutukset nuorisojärjestöjen toiminnan arvioinnille - pohjana lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman arvopohja ja valitut teemat Erikseen kehittämisohjelman toimeenpanoon varatut taloudelliset resurssit Nuorten elinolojen aito parantaminen Mahdollinen omasta toiminnasta tuotettava tieto - mikä on yhteys indikaattorityöhön ministeriössä sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman seurannassa ja arvioinnissa

8 Sini Korpinen sini.korpinen@minedu.fi
Kiitos! Sini Korpinen


Lataa ppt "Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ja nuorisojärjestöt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google