Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -toimintamalli. Lähtökohdat • Itsenäinen ja avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen • Kaikki eivät kuitenkaan pääse.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -toimintamalli. Lähtökohdat • Itsenäinen ja avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen • Kaikki eivät kuitenkaan pääse."— Esityksen transkriptio:

1 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -toimintamalli

2 Lähtökohdat • Itsenäinen ja avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen • Kaikki eivät kuitenkaan pääse tai uskalla lähteä ulkoilemaan heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi • Vapaaehtoinen ulkoiluystävä rohkaisee ikääntynyttä ulkoilemaan ja tarjoaa ulkoiluapua tarvittaessa • Ulkoiluystävä –toiminta lisää sosiaalisia kontakteja • Ulkona liikkuminen lisää iäkkään ihmisen toimintakykyä, elämänlaatua ja itsemäärämisoikeutta • Ulos on helppo lähteä liikkumaan ja jo pienikin ulkoilu on hyödyllistä • Ei vaadi paljoa resursseja tai panostusta • Taustalla suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi, hyväksytty Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnassa • Tarkoitus kannustaa kuntia mahdollistamaan ulkoilu iäkkäiden arjessa • Tarkoitus tarjota ulkoilua myös toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille ja taata ikäihmisten ulkoilun avuksi vapaaehtoisten verkosto

3 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus •Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuksen aikana opitaan: •kouluttamaan vapaaehtois- ja vertaisvetäjiä kotona asuvien iäkkäiden ulkona liikkumisen tueksi •saadaan valmiuksia ja vinkkejä ulkoiluystävien kokoamiseen sekä paikallisten koulutustilaisuuksien markkinointiin ja järjestämiseen •Koulutus on suunnattu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille sekä henkilöille, joilla on kokemusta iäkkäille suunnattujen liikuntaryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista •Marraskuussa 2011 Ikäinstituutti koulutti Helsingissä 12 uutta Ulkoiluystävä-kouluttajaa •Hämeenlinnasta kolme kouluttajaa •Koulutus kaksiosainen: •Varsinainen koulutuspäivä •Evaluointipäivä, jossa käydään läpi koulutettujen kokemuksia ja mahdollistetaan oman toiminnan reflektointi muiden kokemuksista ja vinkeistä

4 Hämeenlinnan Ulkoiluystävä-kouluttajat

5 Ulkoiluystävien koulutus •Ulkoiluystävien koulutus tapahtuu koordinoidusti, Hämeenlinnassa Vapaaehtoiskeskus Pysäkin kautta •Ulkoiluystävä –toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen •Toimintaan voi tulla mukaan järjestöjen kautta tai yksittäisenä vapaaehtoisena •Vapaaehtoistyöntekijät, vertaisvetäjät, iäkkäiden omaiset ja läheiset sekä muut henkilöt, jotka haluavat ulkoilla yhdessä iäkkäiden kanssa •Koulutuksessa vapaaehtoisille annetaan työkalut ulkoiluttaa toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä •Vapaaehtoiset on vakuutettu, aikataulutettu ja rekisteröity jonkin tahon kautta, Hämeenlinnassa Vapaaehtoiskeskus Pysäkki hoitaa tätä osa- aluetta •Koulutus kestää 8 tuntia, koulutustilaisuuksia 2—3 •Hämeenlinnassa koulutettu 30 Ulkoiluystävää

6 Ikäihmisen kanssa ulkoilu •Hämeenlinnassa Vapaaehtoiskeskus Pysäkki ottaa vastaan ulkoilupyynnöt •Pyyntöjä tulee kotihoidosta, hoivayksiköiltä ja omaisilta •Toimintaa markkinoidaan kaupunkilaisille kootusti Pysäkin ja esimerkiksi kirjastojen kautta •Ulkoiluttajat tekevät ikäihmisen kanssa toimintakyvyn arvioinnin ja kartoittavat lomakkeen avulla ikäihmisen omat tarpeet •Kolmannen henkilön olisi hyvä olla paikalla, esimerkiksi omaisen tai vastuuhenkilön •Ulkoilusta on mahdollista täyttää myös seurantakorttia •Jos ikäihminen ei halua mennä ulos, pyritään järjestämään vaihtoehtoista toimintaa •Muistisairaiden ikäihmisten ulkoiluystävänä pyritään käyttämään tuttuja henkilöitä •Kotihoidon asiakkailla Ulkoiluystävä-toiminta kirjataan palvelusuunnitelmaan

7 Ulkoiluystävä –toiminnan kulku Ikäinstituutin valtakunnallinen Ulkoiluystäväksi iäkkälle – kouluttajakoulutus Vapaaehtoiseksi Ulkoiluystäväksi ilmoittautuminen yhteyshenkilölle yksityishenkilönä tai järjestön kautta Paikallinen Ulkoiluystävien kouluttaminen, yhteensä 8 tuntia – koottu rekisteri Kotihoidon palvelut, hoivayksiköt ja omaiset tilaavat Ulkoiluystäviä Ulkoiluystävien koordinoitu jakaminen Liikkumissuunnitelman tekeminen ikäihmisen ja Ulkoiluystävän välillä. Kotihoidon asiakkaille liikkuminen kirjataan palvelusuunnitelmaan. Ikäihmisen kanssa ulkoilu Vapaaehtoinen ulkoilemisen seuranta Säännöllisiä Ulkoiluystävien ryhmätapaamisia Pysäkillä – vertaistukea, arviointia ja ideoita

8 Mitä on jo tehty ja mitä tullaan tekemään? •Vie Vanhus Ulos –päivä 4.10. ja valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 11.10. ovat erittäin tärkeitä päiviä toiminnalle •Toiminnan markkinointi ikäihmisille ja heidän omaisilleen •Haasteen heittäminen myös muille kuin toiminnassa mukana oleville •Hämeenlinnan kaupungin eri alueilla kiinnostusta toimintaa kohtaan •Liitoskuntien alueelle voimakkaampaa markkinointia •Ulkoiluystävien koulutus alkanut loppuvuodesta 2011 ja jatkunut keväällä 2012


Lataa ppt "Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -toimintamalli. Lähtökohdat • Itsenäinen ja avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen • Kaikki eivät kuitenkaan pääse."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google