Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaikki erilaisia –kaikki samanarvoisia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaikki erilaisia –kaikki samanarvoisia"— Esityksen transkriptio:

1 Kaikki erilaisia –kaikki samanarvoisia
Erityisopetuksen näkymiä Erilaisen oppilaan tuki–teemaryhmä eNorssi -seminaari, Hämeenlinna 30– (A. Laaksonen) Kaikki erilaisia –kaikki samanarvoisia Erityisopetuksen nykytilanne ja –näkymiä Erityisopetuksen pääperiaatteet

2 Kaikki erilaisia –kaikki samanarvoisia -nuorisokampanja
Euroopan neuvostoon kuuluvissa maissa toteutetaan vuosina em. kampanja.

3 Jokaisella on oikeus olla oma itsensä
Tavoitteena edistää moninaisuuden arvostamista ja nuorten osallistumista kaikissa Euroopan maissa jatkoa aikaisemmalle (10 vuotta sitten) järjestetylle kampanjalle rasismia ja muukalaisvihaa vastaan Jokaisella on oikeus olla oma itsensä

4 Erityisopetuksesta

5 Yhteensä erityisopetukseen siirrettyjen määrä peruskoulun oppilaista 1995-2006
Lähde: Tilastokeskus

6 Peruskoulun oppilasmäärä ja erityisopetukseen siirrettyjen määrä 1995-2006
Lähde: Tilastokeskus

7 Erityisopetuksen määrän kasvu
Syitä kasvuun Opetussuunnitelman tavoitteet liian vaativia koko ikäluokalle Teoreettiset ja yhteiset oppiaineet painottuvat nykyisessä tuntijaossa Oppilas siirretään erityisopetuksen oppilaaksi, jos yhdessäkin oppiaineessa on hänelle laadittu yksilöllistetty oppimäärä

8 Kuntaliitto katsoo että erityisopetukseen
tulisi siirtää vain silloin, kun oppilas siirtyy erityisluokalle tai erityiskouluun Kuntaliitto katsoo, että perusopetuksen tuntijaossa tarvitaan enemmän valinnaisuutta, jolloin oppilas voi tehdä valintoja oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan

9 Erityisopetussiirtoja tulee vähentää
tukiopetuksen lisääminen opetuksen eriyttäminen laaja-alainen erityisopetus oppilaan ja oppimisen tukena opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tulee painottaa erilaisten opetusmenetelmien käyttöä, koska kaikki oppilaat ovat erilaisia (kuntatiedon keskus)

10 Erityisopetuksen kehittämisen ohjaustyöryhmä (OPM:n asettama 2006)
Tavoitteena erityisopetuksen pitkän tähtäimen kehittämisstrategia erityisopetuksen määrällisen kehittämisen analysointi erityisopetusta koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet opettajankoulutuksen kehittämistarpeet erityisopetukseen liittyvien hallinnollisten menettelyjenkehittäminen muut erityisopetuksen kehittämistarpeet

11 Kohti kaikille yhteistä koulua
Kehitys on edennyt vaiheittain: Koko väestö on oppivelvollisuuden piirissä Kouluintegraation avulla on vähennetty erityisluokkasijoitusta Inkluusio merkitsee yleisopetuksen ja erityisopetus luokkien sulauttamista toisiinsa yhdeksi yhtenäiseksi kouluksi > inklusiivinen kasvatus = osallistava kasvatus

12 Inkluusiossa 1. kaikki oppilaat käyvät koulua yhdessä
2. yhteinen opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan 3. jokainen - niin oppilas kuin henkilökunnan jäsenkin – tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu kouluyhteisössä. Inkluusio ei ole tietty saavutettu tila, vaan se on jatkuvaa oppimisen ja osallistumisen esteiden purkamista koulussa ja koko yhteiskunnassa. (

13 Erityisopetuksen pääpiirteet
Kaikissa Euroopan maissa Kaikille tarkoitettu koulu on keskeinen lähtökohta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiselle kaikilla elämänaloilla (yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa) > edellyttää joustavia koulutusjärjestelmiä, jotka kykenevät vastaamaan yksittäisten oppijoiden erilaisiin ja usein varsin moninaisiin tarpeisiin (www. european–agency.org.)


Lataa ppt "Kaikki erilaisia –kaikki samanarvoisia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google