Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURUN KOULUJEN 6. LUOKAN OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖTAITOKARTOITUS KEVÄT 2005 TOP-KESKUS Turun opetustoimi 2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURUN KOULUJEN 6. LUOKAN OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖTAITOKARTOITUS KEVÄT 2005 TOP-KESKUS Turun opetustoimi 2005."— Esityksen transkriptio:

1 TURUN KOULUJEN 6. LUOKAN OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖTAITOKARTOITUS KEVÄT 2005 TOP-KESKUS Turun opetustoimi 2005

2 Miksi TVT-taitoja kartoitetaan? Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan (TVT) taitotasokartoitus perustuu Turun kaupungin TVT-opetuskäytön strategia-asiankirjan 2002-2004 www.tkukoulu.fi/tvt-strategia/turun-kaup-tvt-strategia-2002.doc arviointimäärittelyihin. Nyt vuorossa olivat 6-luokkalaiset kuten v. 2003. TVT-opetuskäytön strategia-asiakirjan voimassaolo jatkuu toistaiseksi. Päivitys, osaksi uusia opetussuunnitelmia, toteutetaan lukukaudella 2005- 2006, sillä vasta nyt työn tueksi ovat käytettävissä elokuussa 2005 julkaistut OPH:n TVT-opetuskäyttöä koskevat raportit, joissa määritellään mm. ne oppilaiden taitotasotavoitteet, joihin normaalissa opetuksessa tulisi yltää. Määrittelyt koskevat niin 6- kuin 9-luokan päättövaihetta. Opetushallitus on postittanut ko. raportit kaikkiin Suomen kouluihin ja oppilaitoksiin. Opetushallituksen raportit 2005 verkossa Virtuaaliopetuksen kehittämis- ja vakiinnuttamissuunnitelmat, suunnitelma tieto- ja viestintätekniikan opettajien täydennyskoulutuksesta sekä verkko-oppimateriaalien laatukriteerit perus- ja toisen asteen oppilaitoksille: http://www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf http://www.edu.fi/julkaisut/verkkoopetus.pdf http://www.edu.fi/julkaisut/tvtaydennys.pdf www.tkukoulu.fi/tvt-strategia/turun-kaup-tvt-strategia-2002.doc http://www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf http://www.edu.fi/julkaisut/verkkoopetus.pdf http://www.edu.fi/julkaisut/tvtaydennys.pdf

3 Miten kartoitus toteutettiin? Kartoitus toteutettiin sähköisenä verkkokyselynä: oppilaat saivat vastauslinkin suoraan omiin tkukoulu.fi-sähköposteihinsa. Muutamassa koulussa jouduttiin vastaamaan paperilomakkeisiin verkkoyhteys-/remonttiongelmien vuoksi. Nämä vastaukset (92 kpl) syötettiin kyselyjärjestelmään TOP-keskuksen toimesta. Kysely osoitettiin kaikille suomen- ja ruotsinkielisille 6-luokkalaisille, myös erityiskouluihin. Vastaaminen tapahtui kokonaan anonyymisti. Kyselystä käytännön toteutuksesta vastasi TOP-keskus, koulutusjohtaja Tapio Alapaattikosken toimeksiannosta. Tämän raportin on koonnut Pirjo Sinervo, TOP-keskus

4 Vastaajamäärät koulut *) 6. luokan oppilaita vastaajien määrä vastaus-% suomenkieliset peruskoulut133282662% suomenkieliset erityiskoulut1412518% ruotsinkieliset peruskoulut14000% ruotsinkieliset erityiskoulut20 0% yhteensä1615851 kokonais- vastaus-% 53 Kartoitus toteutettiin myös ruotsinkielisenä ja osoitettiin ruotsinkielisille kouluille. Yhtään vastausta niistä ei kuitenkaan saatu. *) Oppilasmäärät perustuvat Opetustoimen tilastotietoihin: Oppilasmäärät Turun kouluissa 2004-2005 ( turku.fi » Opetus ja koulutus » Tilastotietoja )turku.fiOpetus ja koulutusTilastotietoja

5 Vastausten luotettavuus Kouluissa opettajat tiedottivat kyselystä ja he myös perustelivat oppilaille sitä, mikä merkitys tulosten kannalta on, että jokainen vastaa mahdollisimman totuudenmukaisesti. VASTAUKSET OVAT ITSEARVIOINTIA Erityisesti oppilaan omaa osaamista koskevissa kysymyksissä on huomattava, että kyseessä on itsearviointi: vaikka oppilas arvelisikin esim. tekstinkäsittelytaitojensa olevan kunnossa, hän ei ehkä edes tiedä, mitä hänen oikeastaan tulisi osata, jotta taidoista olisi todellista hyötyä koulussa, opiskelussa ja kansalaisena toimimisessa.

6 Perustaidot - käytännön työtaidot

7 Tekstinkäsittelykysymys Miten tämä on mahdollista? Kirjoitan koko sivun tarinan tekstinkäsittelyohjelmalla, mutta vaihdan riviä vain muutaman kerran. (Oikeita vaihtoehtoja yksi tai useampi.)

8 Www-sivujen käyttötaidot

9 Sähköpostin käyttötaidot

10 Ovatko nämä väittämät totta? - aihealueena turvallinen verkon käyttö

11 Mitä välineitä ja materiaaleja koulussa on käytetty?

12 Minkä oppiaineiden yhteydessä tietokoneita on käytetty?

13 Portti-oppimisalustan käyttöaste ja tunnettavuus

14 Miten usein olet käyttänyt koulussa tietokonetta 6. luokalla?

15 Onko kotonasi tietokone?

16 Onko verkkoyhteys kotonasi niin sanottu laajakaista?

17 Oletko käyttänyt kotitietokonetta koulutehtävien tekemissä?

18 Mieltä olet mahdollisuudesta, että tietokoneella/verkossa suoritettavia kotitehtäviä nyt jo annettaisiin?

19

20 TOP-KESKUS www.tkukoulu.fi Turun opetustoimi 2005


Lataa ppt "TURUN KOULUJEN 6. LUOKAN OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÖTAITOKARTOITUS KEVÄT 2005 TOP-KESKUS Turun opetustoimi 2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google