Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yksilöllisiä palveluratkaisuja henkilökohtaisella budjetilla - kokemuksia Eksotessa Merja Heinonen 14.3.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yksilöllisiä palveluratkaisuja henkilökohtaisella budjetilla - kokemuksia Eksotessa Merja Heinonen 14.3.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Yksilöllisiä palveluratkaisuja henkilökohtaisella budjetilla - kokemuksia Eksotessa
Merja Heinonen

2 Tiedän mitä tahdon! – Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanke Eksotessa
Eksote lähti mukaan hankkeeseen kesäkuussa 2011 toiseksi pilottialueeksi. Päämiehiä lähti mukaan viisi. Eksote on lähtenyt mukaan myös pilotoinnin II vaiheeseen ajalle Päämiehiä uudessa ryhmässä tällä hetkellä viisi. Mukaan pääsee myös non stop.

3 Kenelle henkilökohtainen budjetti?
Vammaisille (kehitysvammaiset/vaikeavammaiset) henkilöille, joilla vammaispalvelujen asiakkuus Päämiehen oma motivaatio tärkeä Halu/tarve muutokseen – tyytymättömyys tähän hetkeen (halutaan muuttaa/vaihtaa palvelua) Tarvittava tuki, joko lähipiiristä tai muilta tahoilta Kykyä suunnitella itse omaa elämää, mahdollisesti tukikeinoja apuna käyttäen (tukisuunnitelman laadinta)

4 Esimerkkejä tukisuunnitelmien toteuttamisesta
Asumispalveluista omaan asuntoon Työtoiminnasta itselle mielekkäämpään työhön Päivätoiminnasta kuvataideterapiaan Henkilökohtaisen avun pitkäaikaispäätöksiä

5 Tavoitteena on Asiakkaan osallisuuden ja itsemääräämis-oikeuden lisääntyminen ja elämänhallinnan parantaminen. Asiakas saa tarpeenmukaiset ja mielekkäät palvelut. Tyytyväiset ja hyvinvoivat asiakkaat. Palvelut ovat asiakas-, ei organisaatiolähtöisiä.

6 Tavoitteet/tulokset työntekijän kannalta
Asennemuutos: osataan ajatella, mikä on asiakkaan oma tahto, työ on mielekkäämpää kun asiakas on ”kumppani”, työtä tehdään kokonaisvaltaisemmin Tietotaito on kasvanut ja avoimuus lisääntynyt Asiakkaat itseohjautuvampia

7 Mitä on tehty? Asiakasvalinnat ( I vaihe + II vaihe ).
Asiakaskohtaisten budjettien määrittelyä. Päämiesten, tukijoukkojen, työntekijöiden ja esimiesten valmennukset ja konsultaatiot, vertaistoiminta. Tukisuunnitelmat ja niiden hyväksyntä (HB oma tiimi ja VP johtoryhmä). Tietojärjestelmään rakentunut polku henkilökohtaiselle budjetille. I vaiheen päämiehet elävät todeksi tukisuunnitelmiaan ja II vaiheen päämiehet aloittelevat tukisuunnitelmien toteuttamista.

8 Oivalluksia 1 Kokeilu on saanut aikaan hyvää keskustelua ja pohdintaa työn tekemisen tavoista ja työntekijän ja asiakkaan uudesta asemoitumisesta asiakasprosessissa =>Asennemuutos. Asiakkaan äänen kuuleminen ja siirtyminen kohti todellista kumppanuutta = luottamus. Uudet työskentelytavat. Työntekijöiden ja päämiesten antautuminen työskentelylle ja rohkeus lähteä kokeilemaan uutta

9 Oivalluksia 2 Uudet työskentelytavat ovat levinneet myös muille kuin kokeilussa mukana oleville työntekijöille. Päämiehillä selkeät käsitykset siitä, mitä he haluavat omilta palveluiltaan. Päämiesten voimaantuminen ja haaveiden toteutuminen.

10 Oivalluksia 3 Luovia ratkaisuja voidaan löytää ja tehdä nykyisenkin järjestelmän puitteissa, vaikka ”puhdasta” henkilökohtaista budjetointia ei vielä voida toteuttaa suomalaisen lainsäädännön/verotuksen johdosta. Henkilökohtainen budjetointi sopii hyvin myös henkilökohtaiseen apuun, esimerkiksi silloin, kun henkilön avun tarpeen määrä vaihtelee ajankohdasta riippuen.

11 Haasteet Päämiesten valinta => kenelle henkilökohtainen budjetti?
Budjetin määrittely ja laadinta => palvelujen hintalappu ei ole ollut itsestäänselvyys. Tukisuunnitelmien toteuttaminen, jos palveluita ei ole paikkakunnalla saatavana. Mihin lähdetään mukaan? Työntekijöiden ajankäyttö => ristiriita innostuksen ja ajan riittävyyden välillä.

12 Lopuksi Ajatuksena on, että Eksotessa henkilökohtaisesta budjetoinnista tulee yksi palveluvalikon osa. Luottamus henkilökohtaisen budjetoinnin tuomiin mahdollisuuksiin on vahvistunut I vaiheen aikana ja innostus II vaiheeseen on hyvä, vaikka kehittämistyötä tarvitaan vielä paljon. Ilo nähdä onnellisia päämiehiä! KIITOS!


Lataa ppt "Yksilöllisiä palveluratkaisuja henkilökohtaisella budjetilla - kokemuksia Eksotessa Merja Heinonen 14.3.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google