Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallisuussuunnitelma 2010 RA-SK Oy Marko Lahtinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallisuussuunnitelma 2010 RA-SK Oy Marko Lahtinen."— Esityksen transkriptio:

1 Turvallisuussuunnitelma 2010 RA-SK Oy Marko Lahtinen

2 Tavoitteet Yrityksemme jokainen työntekijä sitoutetaan työskentelemään vaarantamatta muita, itseään tai ympäristöä. Jokainen oppii tunnistamaan riskit ja vaarat ennen kuin aloittaa työtehtävän. Noudattaa tinkimättömästi turvallisuusohjeita. Johdon ja työntekijöiden vuoropuhelun parantaminen. Nolla tapaturmaa.

3 Toiminta menetelmät 1.Kokoonnumme yhteen 4 kertaa vuodessa ja käymme läpi turvallisuusohjelmaamme 2.Tehostamme raportointia. 3.Tehostamme vuoropuhelua. 4.Tehostamme työskentelytapojamme. 5.Opimme virheistämme. 6.Koulutamme henkilökuntaamme.

4 1. Turvallisuuspalaverit Kokoonnumme yhteen 4 kertaa vuodessa, jolloin käymme läpi materiaalin, jota itse luomme ja jota saamme yhteistyökumppa- neiltamme ja aliurakoitsijoiltamme. Käymme läpi työturvallisuustilanteemme. Keskustelemme avoimesti läheltäpititilan- teista ja mahdollisista työtapaturmista.

5 2. Raportointi Luomme uuden ja helppokäyttöisen menetelmän käyttöömme. Tällä tavoin varmistamme tiedon keruun ja arkistoinnin. Näin saamme materiaalia käytettäväksi turvallisuuspalavereihin. Kerättävä materiaali luovutetaan johdon ja työntekijöiden käyttöön.

6 3. Vuoropuhelu Panostamme entistä enemmän johdon ja työntekijöiden väliseen keskusteluun. Keskustelujemme tarkoitus on antaa jokaiselle työntekijälle puheenvuoro, näin saamme laajemman kuvan työturvallisuus- asioista.

7 4. Työskentelytavat Motivoimme työntekijöitämme kehittämään työskentelytapoja turvallisemmiksi. Opimme uusia menetelmiä toisiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Jätämme pois ”näin on tehty ennenkin” ajattelutavan. Hankimme paremmin työhön soveltuvia työkaluja ja laitteita, jotta työmme sujuisi turvallisemmin. Haluamme olla edelläkävijöitä alallamme.

8 5. Opimme virheistämme Koska kukaan ei ole täydellinen, virheitä sattuu kaikille. Mutta jokainen voi oppia virheistään. Mietimme mitä teimme väärin, keskustelemme johdon ja muiden työhön osallistuneiden kesken tapahtuneesta. Emme halua toistaa virhettämme

9 6. Koulutus Varmistamme, että jokaisella töihin osallistuvalla henkilöllä on riittävä koulutus ja pätevyys kyseiseen työtehtävään. Hankimme työntekijöillemme lisäkoulutusta aina kun se on tarpeellista. Motivoimme opiskelemaan. Haluamme olla edelläkävijä työturvalliusuudessa.

10 Haasteet Asettamamme tavoitteet vaativat työnte- kijöiltämme ja johdolta paljon. Vuosi 2010 tulee olemaan erittäin haasteellinen. Haluamme olla itsellemme ja muille rehellisiä ja toteuttaa tavoitteet. Tässä meitä auttaa erittäin hyvä yhteishenki ja tekemisen halu, joka yrityksessämme vallitsee.


Lataa ppt "Turvallisuussuunnitelma 2010 RA-SK Oy Marko Lahtinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google