Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palkkatuki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palkkatuki."— Esityksen transkriptio:

1 Palkkatuki

2 Palkkatuki Palkkatuen määrä määräytyy ensisijaisesti työllistettävän työttömyysjakson pituuden mukaan Pitkäaikaistyötön; 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä Vaikeasti työllistyvä; vähintään 500 päivää ollut työtön Vajaakuntoinen; lääkärin B-lausunnolla todettu vajaakuntoisuus vamma, sairaus tai muu vajaavuus

3 Palkkatuki II Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tarkoitettu valtion maksama tuki palkkauskustannuksiin Palkkauskustannukset; palkka ennen lain määräämiä veroja, vakuutusmaksuja, sosiaaliturva-, työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuja

4 Palkkatuki III Perustuki 25,63€/pv
Korotusosa voi olla suuruudeltaan 1-90% Korotusosa myönnetään kaikille työnantajille, kun henkilö on Vaikeasti työllistettävä (yli 500 pv) Vajaakuntoinen

5 Palkkatuki IV Palkkatukea EI myönnetä
Työsuhde on alkanut ennen päätöstä Työnantaja on viimeisen 12 kuukauden aikana irtisanonut, lomauttanut tai lyhentänyt työaikaa vastaavissa tehtävissä Työpaikka täyttyisi ilman tukeakin Saa muuta valtion tukea

6 Palkkatuki V Oppisopimuskoulutus + palkkatuki
Ensisijaisesti perustutkintoon johtava koulutus Oikeus kuitenkin myös koulutustukeen Korotusosa myönnetään ainoastaan jos tuottavuuden alentuma on kiistaton

7 Palkkatuki VI Perustukea maksetaan kun henkilö oikeutettu työmarkkinatukeen min. 130 pv ajalta Korkein korotettu palkkatuki, kun henkilö ollut työttömänä 500 pv ja luokitellaan vaikeasti työllistyväksi (jos ns. lisäpäiväoikeus niin korkeinta palkkatukea ei myönnetä) Vajaakuntoiselle 60% korotettuna

8 Palkkatuki VII Kunnalle maksetaan perustuki +50% kun kyseessä on pitkäaikaistyötön Palkkatuki maksimissaan 50% palkkauskustannuksista ja vajaakuntoisen kohdalla maksimissaan 75% Enintään 1300 €

9 Palkkatuki VIII Työajan tulee olla vähintään 85% normaalista työajasta, jotta yhteisö saa täysimääräisenä palkkatukea Palkkatuen kesto riippuu työnhakijan ja työnantajan tilanteesta Vaikeasti työllistyvä ja vajaakuntoinen maksimissaan 24 kuukautta 1.vuosi korotusosalla (n. 800 – 1050€) 2. vuosi perusosalla (n. 550€) Vajaakuntoinen voi saada palkkatukea myös pysyvästi kun tuottavuus on heikentynyt huomattavasti

10 Palkkatuki IX Sosiaalinen yritys
12 kk pitkäaikaistyötön 24 kk vaikeasti työllistyvä 36 kk vajaakuntoinen Kun asiakas on käyttänyt palkkatukioikeuden yhden tai useamman työnantajan palveluksessa seuraa ”jäähyjakso” viimeisen kuuden kuukauden aikana ollut 5 kuukautta työttömänä

11 Palkkatuki X Palkkauksen tulee olla tehtävämukainen
Työnantajan tulee toimittaa kopio voimassaolevasta työehtosopimuksesta TE-toimistoon Työnhakijalla on mahdollisuus saada palkkatukiseteli, joka on voimassa maksimissaan 3 kuukautta. Tänä aikana TE-toimisto on velvollinen varaamaan määrärahoja ko. henkilön palkkatukeen

12 Palkkatuki XI Kunnalla mahdollisuus palkkatukeen henkilön kohdalla 6 kuukauden ajan Palkkatuki päätös tehdään kahden viikon aikana hakijan oman kunnan TE-toimistossa Hakemuksen liitteeksi liitettävä (ei koske kuntaa, kuntayhtymää tai valtiota) Kauppa- tai yhdistysrekisteriote (3kk) Verovelkatodistus (3kk)

13 Palkkatuki XII Palkkatuki maksetaan yritykselle jälkikäteen ja hänen on toimitettava maksatushakemuksen lisäksi tiedot maksetuista Ennakkopidätyksistä Työnantajan lakisääteisistä sosiaaliturvamaksuista Tiedot vakuutuksista (yhdistys tai säätiö)


Lataa ppt "Palkkatuki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google