Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen"— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29. 3
Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen Ilmari Hyvönen

2 Opiskelijavalintojen uudistaminen
Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä ja opintojen nopeuttamista pohtineen työryhmän linjaukset 2010 Hallituksen kehyspäätös keväällä 2010 Hallituksen riihikannanotto elokuussa 2010 korkeakoulujen valintajärjestelmien kehittämiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa ( ) Opinto-ohjaajakoulutuksen laajennusohjelma 1,2 miljoonaa euroa

3 TAE 2011 Korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa ja kehittävät opintojen rakennetta korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi, opintojen nopeuttamiseksi ja keskimääräisen työelämään siirtymisiän alentamiseksi. Ylioppilastutkinnon painoarvoa opiskelijavalinnoissa lisätään ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omana hakijaryhmänään. Opinto-ohjaajakoulutuksessa käynnistetään määräaikainen laajennusohjelma ja opintojen ohjausta lisätään. Korkeakoulujen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä valmistellaan otettavaksi käyttöön vuonna Yliopistot ottavat lisäksi käyttöönsä valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän ja ammattikorkeakoulut jatkavat opiskelijapalautejärjestelmän sisällöllistä kehittämistä.

4 Mistä uudistus muodostuu? 1/2
Korkeakoulutusta koskevan tiedon välittäminen valintojen tueksi - tietoa/markkinointia - osaamistavoitteiden kuvaaminen, urapolkujen hahmottaminen jne. Toisen asteen aikaisen ohjauksen vahvistaminen - mm. henkilökohtaiset jatko-opiskelu- ja urasuunnitelmat - opinto-ohjauksen vahvistaminen - kaikki ohjaavat –asenne Korkeakouluopintojen rakenteen kehittäminen - mm. hakeminen laajempiin kokonaisuuksiin, suuntautuminen myöhemmin opinnoissa - joustava siirtyminen korkeakoulun sisällä ja korkeakoulujen välillä, erityisesti syklien välillä - osaamisen täydentämismahdollisuudet

5 Mistä uudistus muodostuu? 2/2
Opiskelijavalinnan perusteiden uudistaminen - todistusvalinnat - toisen asteen tutkintotodistusten hyödyntäminen - ylioppilastutkinnon kehittäminen Haku- ja valintaprosessin kehittäminen - korkeakoulujen yhteinen haku- ja valintajärjestelmä - ensimmäistä paikkaa hakevien valinta erikseen, - korkeakoulujen sisäisiä ja niiden välisiä siirtymiä helpotetaan myös hakuprosessina Opintoprosessien tehostaminen ja opiskelukyvyn parantaminen - opiskelijavalinta nähdään osana onnistunutta opintoprosessia - ensimmäisen vuoden merkitys - mahdollisuus suorittaa opinnot tavoiteajassa - opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen

6 Sähköinen haku- ja valintajärjestelmä

7 Haku- ja valintajärjestelmä
Yksi yhteinen järjestelmä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakuun (ja käytettäväksi muissa hauissa)  Yhteinen koulutustarjontatieto ja haku- ja valintajärjestelmä Hakija asettaa hakukohteet mieluisuusjärjestykseen  Järjestelmään toteutetaan sijoitteluajo, jolla hakijat sijoitellaan korkeimmalle priorisoituun hakukohteeseen, johon tulisivat valituksi. Nykytilassa ammattikorkeakoulut käyttävät myös hakukohdekohtaiseen valintapisteiden laskemiseen keskitettyä tietojärjestelmää. Yliopistot käyttävät omia järjestelmiään, esim. VALSSI  Uuteen järjestelmään toteutetaan valintatoiminnallisuus, jota myös yliopistot voivat käyttää, mutta myös omien järjestelmien käyttäminen mahdollista jatkossa.

8 Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien valinta omissa kiintiöissään
"Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeva" = hakija jolla ei ole hakuhetkellä tutkinnonsuoritusoikeutta tai suoritettua korkeakoulututkintoa? OKM tekee HE:n yhteydessä määrittelyn Yhä avoimia kysymyksiä: Opiskeluoikeudesta luopumisen vaikutus kiintiöön? Opiskeluoikeudet ja suoritetut tutkinnot ulkomailla? Siirtymäaika? Korkeakoulu päättäisi kiintiöiden koosta ja käyttöönotosta hakukohteissa

9 Uusi hakujärjestelmä ja yhteishaku
Mitä koulutuksia yhteishaussa? Haku YO ja AMK alempiin (ja alempiin+ylempiin) tutkintoihin johtaviin koulutuksiin, ml. vieraskielinen koulutus: Hakija priorisoi hakukohteensa lomakkeellaan haluamaansa järjestykseen Hakijalle tarjotaan sijoitteluajon jälkeen hänen korkeimmalle priorisoimansa opiskelupaikka, johon hänen pisteensä riittävät Ylempien tutkintojen haku Hakutoivejärjestys käytössä jo ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta jo nykyään. Myös yliopistojen maisterikoulutuksen hakuja voitaisiin liittää samaan hakuun Yleiskäyttöinen hakulomake Nykyisiä yliopistojen "erillisvalintoja" yms., jotka eivät aikataulunsa puolesta sovi yhteishakuun Järjestelmän ylläpitomallin tulee mahdollistaa lisätoiminnallisuuden ostaminen järjestelmään korkeakoulun kustannuksella, mikäli korkeakoulu tarvitsee "omanlaisia" toimintoja Kiintiöt: Hakuajat ja hakuajan päättyminen? Mihin asti hakija voi muuttaa hakukohteidensa keskinäistä järjestystä? Hakuajan päättymiseen saakka tai sijoitteluajoon saakka? Ne koulutukset, joihin haetaan laissa mainitun yleisen korkeakoulukelpoisuuden perusteella (eli pääsääntöisesti toisen asteen koulutuksen tutkinnolla) Eli ainakin ne koulutukset, jotka nykyään kuuluvat ammattikorkeakoulujen nuorten ja aikuisten koulutuksen, ja yliopistojen yhteishakuihin Mahdollisesti muita koulutuksia korkeakoulun päätöksen mukaan Kansainvälisellä tutkinnolla hakevat?

10 Koulutustiedotus ja hakujärjestelmä
Nykytilassa koulutustiedotuksen järjestelmät (koulutusnetti) ja hakujärjestelmät (YSHJ, AMKHAKU) toisistaan erillisiä Tavoitteena rakentaa yhtenäinen koulutustarjontatiedon portaalipalvelu ("Koulutustiedon verkkopalvelu"), jossa hakuun liittyvä tiedotus ja itse hakemistoiminnallisuus (hakulomake) yhdistyvät Korkeakoulujen opintohallinnon ja opetushallitukseen keskitettyjen järjestelmien integrointi (yhteistyö RAKETTI –hankkeen kanssa). Koulutustiedotuksen tietosisällöt Kiintiöiden käyttöönoton edellyttämät tiedot (keskitetty rekisteri/palvelu) Opiskelupaikan vastaanotto

11 Haku- ja valintajärjestelmän uudistaminen, organisoituminen
OPH, CSC, OKM, korkeakoulut OPH vastaa järjestelmän uudistamisen kokonaisuudesta, rekrytoi järjestelmän rakentamisen vaatiman henkilöstön, "omistaa" järjestelmän Järjestelmän kehittämisen tukena kaksi työryhmää Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen, sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishakujen kehittämisryhmä (pj Hannu Sirén, OKM) 2. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä –hankkeen ohjausryhmä (pj Ilmari Hyvönen, OKM) Haku- ja valintapalvelut asiantuntijaryhmä: tuottaa esiselvityksen WIKI Alakohtainen yhteistyö korkeakouluissa, valintayhteistyörakenteissa, opintoasioista vastaavien verkostoissa

12 Aikataulu Vuosi Tehtävä 2010
Opiskelijavalintojen kehittämisryhmän valmistelama taustamuistio 2011 Kevät: esiselvitys, jossa lyödään lukkoon järjestelmän toiminnallisuus karkealla tasolla Syksy: Määrittely (ja toteutuksen aloitus joltain osin) 2012 Toteutus 2013 Käyttöönotto hauissa 2014 - Ylläpito.

13 Hankeorganisaatio ja rinnakkaishankkeet
OKM,OPH: Koordinaatio (SADe, RAKETTI, KSHJ) Hankeorganisaatio ja rinnakkaishankkeet KSHJ Pj. Hannu Siren, OKM JOHTORYHMÄ Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmä SADe Oppijan palvelukokonaisuus - osahankkeet Linjaukset YO opintoasiainpäälliköt Pj. Ilmari Hyvönen, OKM AMK opintoasiainpäälliköt Ohjausryhmä RAKETTI pelisääntöryhmä Haku- ja valintapalvelut -asiantuntijaryhmä Arkkitehtuurityö RAKETTI-OPI -arkkitehtuurityö RAKETTI-XDW/OPI projektit (lukukausi-ilmoittautuminen, maksut) (Ainakin esiselvityksen ajan)


Lataa ppt "Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google