Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala"— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala
Korkeakouluun hakeutuminen ja opiskelijavalinnat 2014 – vanhasta uuteen SAMKin opopäivä Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala

2 Opiskelijavalinta Millaisesta prosessista on kyse?
Kyseessä on dialoginen korkeakoulun ja hakijan välillä käytävä prosessi. Korkeakoulu Hakukohteet, aloituspaikat, valintaperusteet, koulutuskuvaukset Hakija Yhteishaku/erillishaku, hakutoivejärjestys yms. 1. Koulutustarjonta - 9 kk alkuun 2. Hakeminen - 6 kk alkuun Esivalinta, valintakokeet, pisteytys, sijoittelu, tulosten julkistaminen 3. Valintamenettely - 3 kk alkuun Opiskelupaikan vastaanotto, lukuvuosi-ilmoittautuminen 4. Ilmoittautuminen - 2 kk alkuun Koulutus- ja työtodistukset vs. hakijan ilmoittamat tiedot 5. Tarkistaminen - 1-2 kk alkuun

3 Kevään 2014 ammattikorkeakoulujen yhteishaut
Yhteishaut toteutetaan osoitteissa (suomen- ja ruotsinkielinen koulutus) (vieraskielinen koulutus) Yhteishakujen ajankohdat keväällä 2014: vieraskielinen koulutus 7.1.– suomenkielinen koulutus 3.3.– Koulutusnetti poistuu käytöstä vuoden 2013 lopussa -> korkeakoulujenkin koulutustiedot Opintopolkuun.vuoden 2014 alusta

4 Mikä muuttuu keväällä 2014? Hakukohteiden nimet muuttuvat:
koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot poistuvat tilalle koulutukset joitakin näkyvämpiä nimimuutoksia (mm. hoitotyön/terveydenhoitotyön ko/sv -> sairaanhoitajakoulutus, terveydenhoitajakoulutus), joitakin uusia koulutuksia ja hakukohteita (mm. energia- ja ympäristötekniikan koulutus), joitakin poistuvia hakukohteita (mm. Rauman SoTe-alan nuorten koulutus) Opiskelupaikan vastaanotto korkeakoulusta kevään 2014 yhteishausta (tai siihen liittyvästä täydennys- tai lisähausta) alkaen johtaa siihen, ettei henkilö kuulu tulevissa yhteishauissa ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien kiintiöön. Haku- ja valintamenettelyssä tai yleisissä ja alakohtaisissa valintaperusteissa ei tapahdu merkityksellisiä muutoksia.

5 Vieraskielinen yhteishaku 7.1.–11.2.2014
SAMKin koulutustarjonta Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Degree Programme in Physiotherapy Pori 20 Degree Programme in International Business Rauma 60

6 Suomen- ja ruotsinkielinen nuorten koulutuksen yhteishaku 3. 3. –1. 4
SAMKin koulutustarjonta Kulttuurialan koulutus Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Kuvataiteen koulutus Kankaanpää 20

7 Suomen- ja ruotsinkielinen nuorten koulutuksen yhteishaku 3. 3. –1. 4
SAMKin koulutustarjonta Matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutus Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Matkailun koulutus Pori 50

8 Suomen- ja ruotsinkielinen nuorten koulutuksen yhteishaku 3. 3. –1. 4
SAMKin koulutustarjonta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Fysioterapeuttikoulutus Pori 20 Sosionomikoulutus 60 Sairaanhoitajakoulutus 66 Terveydenhoitajakoulutus 36

9 Suomen- ja ruotsinkielinen nuorten koulutuksen yhteishaku 3. 3. –1. 4
SAMKin koulutustarjonta Tekniikan ja liikenteen alan koulutus 1/2 Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Pori 20 Kone- ja tuotantotekniikan koulutus 40 Rauma Logistiikan koulutus Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri 60

10 Suomen- ja ruotsinkielinen nuorten koulutuksen yhteishaku 3. 3. –1. 4
SAMKin koulutustarjonta Tekniikan ja liikenteen alan koulutus 2/2 Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Merenkulun koulutus, merikapteeni Rauma 25 Merenkulun koulutus, insinööri 20 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Pori 75 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

11 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Suomen- ja ruotsinkielinen nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3.– Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala SAMKin koulutustarjonta Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Liiketalouden koulutus Pori 97 Liiketalouden koulutus (kv. kauppa) Rauma 60 Tietojenkäsittelyn koulutus 35

12 Suomen- ja ruotsinkielinen aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3.–1.4.2014
SAMKin koulutustarjonta Hakukohde/koulutus Kaupunki Aloituspaikat Sairaanhoitajakoulutus Rauma 25 Geronomikoulutus Pori Sosionomikoulutus 20 Kone- ja tuotantotekniikan koulutus 30 Liiketalous Huittinen 55 Huom! Yleisestä korkeakoulukelpoisuudesta poikkeavat toisistaan poikkeavat pohjakoulutusvaatimukset, täysi-ikäisenä hankitun vähintään 2 vuoden työkokemuksen vaatimus ja omat valintaperusteet.

13 KOKO PROSESSI SÄHKÖISENÄ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä
Korkeakoulujen yhteishaun uudistaminen Hakujärjestelmä Hakija KOKO PROSESSI SÄHKÖISENÄ SYKSYSTÄ 2014 ALKAEN Yliopistot YSHJ max 9 hakutoivetta/hakija ei priorisointia Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ max 6 hakutoivetta /hakija priorisointi Hakutoiveet mieluisuus-järjestykseen --- 1. paikkaa hakevien kiintiö ”Kiintiöjonot” Pakkohaun laajennus yo-koulutus mukaan ei-tutkintoon johtavaa koulutusta mukaan vain kevään hauissa Muut Ammattikorkeakoulut AMKYH + AKYH + VKYH max 4 hakutoivetta /haku/hakija priorisointi Kiintiö Kiintiö Hakukohteittain muodostuvien valintajärjestysten ja hakijoiden priorisoinnit huomioivan sijoittelun mukaan hakijalle tarjotaan yhtä opiskelupaikkaa. Opiskelupaikan vastaanotto tai myöhemmin alkavasta koulutuksesta siirtää hakijan pois ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiöstä ( suoritettu korkeakoulututkinto otetaan huomioon takautuvasti).

14 Keskeiset muutokset Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin hakeminen samassa palvelussa Neljän AMK-yhteishaun ja yhden YSHJ-yhteishaun yhdistäminen yhdeksi korkeakoulujen yhteishauksi Enintään kuusi keskenään priorisoitua hakutoivetta per hakija Hakijoille mahdollisuus käyttää sähköistä palvelua koko prosessin ajan koulutustarjontaan tutustumisesta ja hakemuksen jättämisestä opiskelupaikan vastaanottoon ja korkeakouluun ilmoittautumiseen asti Ensimmäistä korkeakoulun opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö Kiintiön ulkopuolelle jäävät hakijat jotka ottavat vastaan opiskelupaikan suomalaisesta korkeakoulusta tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta tai joilla on suoritettuna korkeakoulututkinto (hakuajan päättymiseen mennessä?) Kiintiön käyttö korkeakouluissa syksyllä 2014 ja myöhemmin? Lainsäädännön muutokset (ns. yhteishaku-uudistuksen 2. vaihe)? Opiskelupaikan vastaanoton merkitys myöhempiin yhteishakuihin osallistumisen kannalta?

15 Päätöksiä tulossa Kevään 2014 yhteishakujen opintotarjonta varmistuu vuoden-vaihteeseen mennessä. (OKM:n toimilupa- ja koulutusvastuupäätös!) Syksyn 2014 yhteishaun koulutustarjonta, valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät (sis. kiintiön käyttö) päätetään SAMKissa helmikuun 2014 aikana. ARENEn valintaperustesuositukset valmistuvat tammikuussa 2014. Odotettavissa muutoksia valintatapoihin ja -pisteytyksiin (vaihtoehtoja: ensisijaisuuspisteiden poistuminen, yhteispistevalinnan rinnalle koepistevalinta, työkokemuspisteiden poistuminen), ehkä uudelleen muutoksia hakukohteiden nimiin. Opintopolku-palvelussa tiedot kesällä 2014. Kevään 2015 yhteishaun koulutustarjonta ja aloituspaikkamäärät sekä vuoden 2015 opiskelijavalinnan perusteet päätetään kesän 2014 aikana. -> Opintopolkuun syksyllä 2014.

16 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen tulevaisuus?
Lainsäädäntömuutosten 1. vaihe tulee voimaan portaittain vuonna 2014. Kevään 2014 yhteishaut: opiskelupaikan vastaanotto siirtää henkilön pois ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöstä. Syksyn 2014 yhteishaku: korkeakoulujen yhteisen yhteishaun käyttöönotto, korkeakoulu voi ottaa ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiön käyttöön Yhteinen yhteishakuasetus valmisteilla Lainsäädäntömuutosten 2. vaihe? (muutokset valmistelussa OKM:ssä) Muutosten käsittely, voimaantulo, aikataulu ja vaikutukset yhteishakuun? Yhteishaun varaaminen vain ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville? Korkeakouluille velvoite varata osa aloituspaikoista 1. paikkaa hakeville? Joustavat siirtymä- ja alanvaihtoväylät korkeakoulujen sisälle ja välille?

17 Ajelin bussia sinistä…
Korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan. Opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta. Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakohtaiset erot huomioiden. Luodaan joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulujen sisällä ja välillä mm. erillisvalintoja kehittämällä. Näillä keinoin puretaan hakijasuma vuosikymmenen loppuun mennessä. Opiskelijavalintojen uudistamisen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja koulutuksen periytyvyyteen arvioidaan. Arvioidaan ns. pakkohaun tarkoituksenmukaisuus. - Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma …taitais olla parempi vähä ajatella – enste.


Lataa ppt "Opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google