Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutus (Learnign opportunity) hakukohde, opiskeluoikeudet ja opintosuoritukset.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutus (Learnign opportunity) hakukohde, opiskeluoikeudet ja opintosuoritukset."— Esityksen transkriptio:

1 Koulutus (Learnign opportunity) hakukohde, opiskeluoikeudet ja opintosuoritukset

2 Koulutus (Learning opportunity) yhteentoimivuuden avaimena Tarjonnassa (hakukohteena) Opiskelussa ja opetuksessa (opiskeluoikeutena) Opintosuorituksena (tehdyn sisällön kuvauksena) Tätä voisit opiskella; haluan opiskella tätä On meidän opiskelija; opiskelen tätä/tässä On suorittanut; olen suorittanut Kuvaus, mihin voi hakea, mitä tarjotaan, miten voi hakea, kuka voi hakea, valintaperusteet, ”tavoitteet” Vaatimukset, rakenteet ja vaihtoehdot, oikeudet ja säännöt: miten/mitä pitää opiskella, miten /mitä voin opiskella; opiskeluoikeuksien parit ja joukot Historia tarjotusta koulutuksesta, ”tavoitteista”, joita opintosuorituksella oli: missä, mitä, miten, kenelle sama

3 Koulutuksen (Learning opportunity) avaimen (ID) hyödyntäminen ID Koulutustarjonta Kuvaus, mihin voi hakea, mitä tarjotaan, miten voi hakea, kuka voi hakea, valintaperusteet, ”tavoitteet” ID Suoritustietojen hyödyntäjille (liikkuvuus, AHOT) Historia tarjotusta koulutuksesta, ”tavoitteista”, joita opintosuorituksella oli: missä, mitä, miten, kenelle Pidetään yllä vain korkeakoulussa opiskelun ja opetuksen tarpeisiin Vaatimukset, rakenteet ja vaihtoehdot, oikeudet ja säännöt: miten/mitä pitää opiskella, miten /mitä voin opiskella; opiskeluoikeuksien parit ja joukot

4 HISTORIAA KOULUTUS (LEARNING OPPORTUNITY) - KÄSITTEEN MÄÄRITTELYSTÄ

5 Learning opportunity Standardien soveltamisen näkökulmasta –Metadata on learning opportunities: adverdisement (MLOad, ”MLO”) –European learner mobility: achievement information (EuroLMAI, ”ELM”) RAKETTI-OPI-osahankkeen viitearkkitehtuurityön pohjalta –Tieto-ryhmä 2010, –ARKKI-leiri 2011 –Synergiaryhmä 2011-

6 Koulutus (Learning opportunity) Kolutus, koulutus koulutustarjonnassa (ARKKI) Koulutusmoduuli, koulutusmoduulin toteutus (KSHJ, Synergiaryhmä) Koulutus (Opetushallitus, Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto) KoLo… Ei ole sama kuin koulutusluokituksen tarkoittama tutkintoon johtava koulutus

7 Haku ja valinta Uudet opiskelijat Opetus- ja opiskelu Koulutus- tarjonta Haku- ja valinta opetuksen tukena - työryhmä 2010-2011

8 Opetus ja opiskelu (tutkintoja) Opetus ja opiskelu (tutkintoja, suorituksia) Haku ja valinta

9 Uudet opiskelijat Opetus- ja opiskelu Koulutus- tarjonta Opiskelijat, opiskelu- oikeudet Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen sisältö, opinto-oikeuden kohde Hakukohde Uusi oikeus tiettyyn opiskelun kohteeseen Valinnassa hyväksytty Valintatavat: kiintiöt, ryhmät, jonot Hakijat ja hakukohteet KSHJ:n osa ”pyörässä” ”LVI” (OILI) ”Learning opportunities – tietovaranto”

10 Case: haku- ja valinta Sama tieto sitoo ”haku ja valinta -apuprosessin” ”opetus ja opiskelu -pääprosessiin” OPI:n asiantuntijaryhmien, opetushallituksen asiantuntijoiden ja korkeakoulujen haku ja valinta –asiantuntijoiden yhteistyönä KSHJ saisi korkeakoululta tarvitsemansa tiedon kansallisen xdw-tietovaraston kautta; tietojen manuaalista tallentamista varten myös käyttöliittymä (koulutustarjontatiedot)

11 Opiskeluoikeus rakenteena edellyttää uutta käsite- ja tietomallia Ennen 2005-Todellisuus

12 Tarjonta-kehitysprojektiesitys 16.2. Korkeakoulun koulutussuunnittelusta tuodaan koulutustarjontaa koskevat tiedot keskitetysti kansallisten palveluiden käytettäviksi (KOTVE, KSHJ, TIPTOP) Tarjontatietojen tuomista varten tehdään myös käyttöliittymä (niille, joilla ei ole lähdejärjestelmää tai integraatiomahdollisuutta) RAKETTI

13 Opinto-oikeudet –kehitysprojektiesitys 16.2. Mahdollistetaan opiskeluoikeustietojen lukeminen (TOR, KOTVE, KSHJ, LVI, TIPTOP) Ensimmäisessä vaiheessa palvelu korkeakoulujen opiskeluoikeuksien reaaliaikaiseen tarkastamiseen (lukemiseen) Erityisesti LVI-projektiin liittyen seuraavassa vaiheessa palvelu uusien opiskeluoikeuksien luomiseen. RAKETTI

14 AmmattikorkeakoulutYliopistot AMKYH: nuorten yhteishakuYSHJ: yhteishaku VKYH: nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku YSHJ: erillishaut (maisterivaihe) AKYH: aikuiskoulutuksen yhteishakuUniversity Admissions Finland -palvelun järjestämät erillishaut AKYH: Yhteishaku ylempään amk-tutkintoonMuut erillishaut Haut vieraskielisen aikuiskoulutuksen Haut vieraskieliseen ylempään amk-tutkintoon (ESR-rahoitteinen koulutus ja työvoimapoliittinen koulutus ) AMKOPE: ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku Haut opettajan pedakogisiin opintoihin Avoin ammattikorkeakouluAvoin yliopisto (avoinyliopisto.fi) Ammatilliset erikoistumisopinnotTäydennyskoulutus Erilliset opinto-oikeudet (Työvoimakoulutus) Tutkintoon johtava koulutus: Muu kuin tutkintoon johtava korkeakoulutus: Koko korkeakoulutus tuodaan samaan koulutustarjontaan oppijan saataville

15 Vaatimukset koulutustarjonnan esittämiselle 1/2 Samaan tutkintoon johtavat koulutukset ja hakuväylät esitettävä yhdessä (vrt. nykyiset erilliset amk-yhteishaut) Hakukohteet voitava esittää myös koulutustyyppien ja/tai hakuväylien perusteella (esim. ”aikuiskoulutus” tai ”ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville varatatut paikat”)

16 Vaatimukset koulutustarjonnan esittämiselle 2/2 Läheisten koulutussisältöjen mukaan voitava esittää koulutukset ja hakuväylät yhdessä (esim. tietotekniikan koulutukset amk+yo:t) Koulutussisältöjen mukaan voitava tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalla esittää myös muu koulutus (mm. avoin korkeakoulutus; tutkinnon osat, yksittäiset kurssit, tentit jne.)

17 Korkeakouluopetukseen hakeutumisen helpottamisella tavoiteltavat vaikutukset Yhteishaussa oppijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa Tutkintoon johtavan koulutuksen sijaan oppijat löytävät myös muita koulutusmahdollisuuksia Tutkintoon johtavan koulutuksen paikkoja vapautuu erityisesti ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville Koulutus tehostuu tutkintokoulutuksen epätarkoituksenmukaisen käytön vähentyessä Osaamisen täydentäminen kohdistuu työuran aikana (töiden ohella) soveltuvaan koulutukseen


Lataa ppt "Koulutus (Learnign opportunity) hakukohde, opiskeluoikeudet ja opintosuoritukset."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google