Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4.2 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteuttaminen s.11.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4.2 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteuttaminen s.11."— Esityksen transkriptio:

1 4.2 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteuttaminen s.11

2 Tietovaranto Keino välittää tietoa eri tarpeisiin: kansalliset operatiiviset järjestelmät, raportointi viranomaisille, korkeakoulujen välinen toiminta, korkeakoulujen oma toiminta Kommenteissa –”XDW”- termi aiheuttaa sekaannusta. (”XDW” tarkoittaa tällä hetkellä useaa asiaa: Korkeakoulujen osuus Vipusesta, CSC:n tietovarastopalvelu korkeakouluille, korkeakoulujen käsitemalli, paikallinen XDW –malliin perustuva tietovarastototeutus) –Tietovarannon ja tietojen keruun suhde henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön –Tietovarannon tietosisältö? eksplisiittisesti lakisääteinen (opiskelijavalintojen tarpeet), viranomaisten tiedonkeruumandaatteihin perustuva tiedonkeruista sovittaessa (esim. TK, OKM, korkeakoulut), mahdollinen muu (tutkijan identiteetti) –Tietovarannon kustannukset: viranomaiskäyttö, muu

3 RAKETTI –hankkeen vanha tietovarastointivisio (-2011) CSC:n XDW tietovarastopalvelu laajenee nopeasti korkeakoulujen käyttöön Ministeriön tietovarastoon ladataan tietoa suoraan korkeakoulujen tietovarastoista Viranomaisille siirretään tietoa ”suoraan” tietovarastoista Mutta –CSC:n Tietovarastopalvelua ei ole otettu käyttöön korkeakouluissa –Korkeakoulukohtaisia tietovarastoja toteutettu ja toteutetaan XDW – tietomalliin perustuen –Vipunen edennyt ja etenee (ministeriön ja OPH:n tilastotietokanta ja portaali) –Opiskelijavalintojen uudistuksesta tulleet nopeat tarpeet (tutkinto, suoritus- ja opiskeluoikeustiedot koottava kattavasti hakujärjestelmän käyttöön)

4 Korjattu visio Korkeakoulut huolehtivat lähtökohtaisesti itse tietovarastoistaan; CSC:n tietovarastopalvelu tarjolla edelleen. Tietovarastoja rakennettaessa on hyvä hyödyntää XDW –tietomallia (ja luontilauseita) –kansallisen tason tietoarkkitehtuuria, tietovirtoja ei voi rakentaa oletukselle, että tietovarastopalvelu olisi kattavasti käytössä. Perustetaan tietovaranto aluksi ensisijaisesti opiskelijavalintajärjestelmän tarpeisiin (RAKETTI-VIRTA –projekti) ja laajennetaan käyttöä jatkossa tarpeiden mukaan

5 Tietovaranto on… Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on tietojärjestelmä, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota osasta opiskelijarekisteriensä (ja tulevaisuudessa mahdollisesti muiden henkilörekisteriensä) tietosisällöstä. Tietovaranto ei muodosta korkeakoulujen omista henkilörekistereistä loogisesti erillistä henkilörekisteriä, ja jokainen korkeakoulu toimii rekisterinpitäjänä oman tietovarannossa säilytetyn tietosisältönsä osalta. Tietovarannon tavoitteena on tuottaa korkeakoulujen rekistereissä oleva tieto luotettavasti ja tehokkaasti erityisesti opiskelijavalintarekisterin, mutta myös muiden valtakunnallisten palveluiden, korkeakoulujen keskinäisten palveluiden ja korkeakoulujen omien palveluiden käyttöön henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista koskevan lainsäädännön ja tietosuojan turvaamisen edellyttämissä rajoissa. OKM vastaa kustannuksista siltä osin kuin tietoa välitetään viranomaisille. Jos käyttö huomattavasti laajenee korkeakoulujen omaan käyttöön voidaan kustannuksia kohdentaa (esim. kuormaperustaisesti)

6 Tietovarannon tietosisältönä henkilöpohjainen (tulos)tieto Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyen toteutetaan opiskelijoita, opiskeluoikeuksia, tutkintoja sekä opintosuorituksia ja niiden arvosanoja koskeva valmisteltavana olevassa lainsäädännössä edellytetty sisältö Tilastointi/raportointitarve: ministeriön ja TK:n opiskelija/tutkintotiedonkeruut –KELA (opintotuen seuranta – otetaan tarve huomioon jo tässä vaiheessa) Säädökset (HE luonnos lausunnoilla syksyllä 2011) –Keskitetty fyysinen tietovaranto – hajautettu rekisterinpito (korkeakoulu vastaa tiedoistaan) –Tallennusvelvoite yllämainitun tiedon osalta Nämä tiedot opiskelijavalintajärjestelmän käytössä –Tietovarantoa voidaan käyttää myös muuhun, esim. viranomaisten tiedonkeruisiin ja korkeakoulujen palveluiden taustajärjestelmänä

7

8 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirtojen kehittämisen mahdolliset vaiheet Ensimmäinen vaihe perustuu HE-luonnoksen mukaan lakiin; korkeakoulut ja OKM sopivat mahdollisesta jatkosta: –2. vaihe: Laajasti korkeakoulujen opintohallinnon palveluiden tiedonvälitysalustana toimiminen; muut mahdolliset tiedonkeruut, henkilökunnan tiedot julkaisutietoihin liitettäviksi: "tutkijarekisteri”; tietovaranto arkistopalveluna korkeakouluille –3. vaihe: henkilötiedoista muihin raportoitaviin tietoihin, kuten talousraportointi…


Lataa ppt "4.2 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteuttaminen s.11."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google