Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela1 Terveytemme Tietoa väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela1 Terveytemme Tietoa väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin."— Esityksen transkriptio:

1 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela1 Terveytemme Tietoa väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin

2 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela2 Terveystietojen esitysjärjestelmä Terveytemme.fi Rajattu määrän kansanterveyden kannalta merkityksellisiä terveysosoittimia Osoittimet ikävakioituja, mikä mahdollistaa alueiden vertailun Tietoa myös osoittimien luotettavuudesta (luottamusvälit) Sisältää tietoa väestöryhmien välisistä terveyseroista Osoittimien tulkinnassa auttavat taustatiedot sekä viitteet ja linkit syventäviin tietoihin muiden asiantuntijatahojen www-sivustoilla Järjestelmä on kehitysvaiheessa ja sen sisältöjä päivitetään jatkuvasti

3 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela3 Osoittimien tuottaminen ja jakelu KANSALLISET REKISTERIT -väestö -elinolot -ym. VÄESTÖTUTKI- MUKSET - terveys - palvelutarve - elintavat - ym. PALVELUJÄRJESTELMÄN PAIKALLISET TIETOJÄRJESTELMÄT - palvelujen käyttö - palvelujen sisältö AINEISTOJEN YHDISTELYT HAVAINNOLLISET OSOITTIMET + metatiedot + tulkinta HELPPOKÄYTTÖINEN KAIKILLE AVOIN TIETOJEN ESITYSJÄRJESTELMÄ www.terveytemme.fi Seppo Koskinen ym. 2008

4 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela4 Osoittimien tulkinta – ikävakiointi, luottamusvälit ja metatiedot Tulosten tulkinta ja vertailu –Ikävakioidut tulokset sekä tulosten luottamusvälit –Vertailu eri alueiden, väestöryhmien, aikajaksojen välillä mahdollista ottaen huomioon tilastollisesti merkitsevät erot Metatietotaulukot –Osoittimen määritelmä ja merkitys –Laskeminen ja tilastolliset menetelmät –Tietoaineiston lähde, tietojen kattavuus ja luotettavuus –Viitteet ja linkit lisätietoihin sekä tietoaineiston alkuperäislähteelle

5 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela5 Käyttöliittymän toiminnot Nopeasti omaksuttava ja havainnollinen käyttöliittymä Esittää valitut osoittimet teemakartan, pylväskuvion, aikasarjan ja taulukon avulla Aluevertailu –Osoittimen arvojen vertailu eri alueiden ja esim. koko Suomen keskiarvon välillä Aikatrendien tarkastelu –Osoittimen arvojen muutos ajan suhteen, aluevertailu Väestöryhmävertailut –Osoittimet sukupuolen, ikäryhmän ja koulutusryhmän mukaan –Terveyseronäkökulma Metatiedot –Tiiviit taulukkomuotoiset lisätiedot osoittimesta ja linkit lisätietoihin sekä alkuperäistiedon lähteelle

6 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela6

7 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela7

8 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela8

9 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela9

10 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela10 Tietoa terveyseroista - osoittimien tarkastelu väestöryhmittäin Korkea kolesteroli (%): Kainuu ja koko Suomi www.terveytemme.fi

11 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela11 Osoittimien metatiedot (1)

12 26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela12 Osoittimien metatiedot (2)


Lataa ppt "26.10.2009 Terveytemme / Timo Koskela1 Terveytemme Tietoa väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google