Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2011 Kuntaliitto 14.06.2012 Teija Mikkola Erityisasiantuntija.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2011 Kuntaliitto 14.06.2012 Teija Mikkola Erityisasiantuntija."— Esityksen transkriptio:

1 Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2011 Kuntaliitto 14.06.2012 Teija Mikkola Erityisasiantuntija

2 ||| 14.6.2012 Teija Mikkola

3 ||| Käytännössä tutkitaan • Kuinka paljon kullakin kunnalla on rahaa kulunut sosiaali- ja terveystoimeen? • Kustannukset lasketaan ikävakioituina kokonaisuudessaan ja toimintamuodoittain bruttona • Palvelujen kustannusten, ei laadun vertailua

4 Ikävakiointi

5 ||| 14.6.2012 Teija Mikkola • Poistetaan kuntien ikärakenteen erilaisuuden vaikutus kustannuksiin. Tämä on tärkeää, koska kustannukset riippuvat voimakkaasti väestön ikärakenteesta. • Millä tasolla kustannukset olisivat, jos vertailtavien kuntien ikärakenne olisi sama kuin valitussa vakioväestössä? • Erilaisia vakiointipohjia • Suora ikävakiointi: luvut ovat ikäryhmittäisten lukujen painotettuja keskiarvoja.

6 ||| 14.6.2012 Teija Mikkola

7 |||

8

9 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2011 14.6.2012 Teija Mikkola

10 Suurten kaupunkien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset vuosina 1997-2011 deflatoituna 14.6.2012 Teija Mikkola

11 Suurten kaupunkien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset vuosina 1998-2011 deflatoituna 14.6.2012 Teija Mikkola

12 Vertailuvuosien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset ja kustannusten muutos vuoden 2011 rahassa 14.6.2012 Teija Mikkola

13 Kustannusten muutos toimintamuodoittain suurissa kaupungeissa 2010-2011 14.6.2012 Teija Mikkola

14 ||| Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset euroa/asukas ikävakioituna 2011

15

16 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset euroa/asukas vuonna 2011 14.6.2012 Teija Mikkola

17 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset ja kustannusten muutos vuoden 2011 rahassa 14.6.2012 Teija Mikkola

18 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset (euroa/asukas) toimintamuodoittain ikävakioituna koko maan väestöön vuonna 2011 14.6.2012 Teija Mikkola

19 ||| Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikävakioidut (vakiointi koko maan väestöön) ja tarvevakioidut kustannukset 14.6.2012 Teija Mikkola

20 Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset euroa/asukas vuonna 2011 koko maan väestöön vakioituna 14.6.2012 Teija Mikkola

21 ||| Tarvevakiointi • Tarvevakioinnilla menoista poistetaan kuntien erilaisen ikärakenteen vaikutuksen lisäksi muita palvelujen tarpeeseen vaikuttavia syitä. • Oletuksena tarvevakioinnissa on, että jos tarvevakioinnin jälkeen kuntien välille jää vielä eroja kustannuksissa, ne johtuvat muusta kuin väestön palvelujen tarpeesta. • Kuntaliiton vertailussa on käytössä THL:n laskemat vuoden 2010 tarvekertoimet kuntien terveyden- ja vanhustenhuollon menojen arviointiin (käytetty kerroin on yhdistetty kerroin kunnalliseen terveyden- ja vanhustenhuoltoon kokonaisuudessaan). • Ikärakenteen lisäksi kertoimessa otetaan huomioon väestön 1) sukupuolirakenne, 2) sairastavuus (erityiskorvausoikeudet), 3) sosioekonominen asema.

22 Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut kustannukset vuonna 2011

23 Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon tarve- ja ikävakioidut kustannukset vuonna 2011 14.6.2012 Teija Mikkola


Lataa ppt "Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2011 Kuntaliitto 14.06.2012 Teija Mikkola Erityisasiantuntija."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google