Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela1 Väestötutkimusten tulokset Terveytemme.fi -palvelussa ATH -koulutus Turussa 12.12.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela1 Väestötutkimusten tulokset Terveytemme.fi -palvelussa ATH -koulutus Turussa 12.12.2012."— Esityksen transkriptio:

1 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela1 Väestötutkimusten tulokset Terveytemme.fi -palvelussa ATH -koulutus Turussa 12.12.2012

2 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela2 Terveys- ja hyvinvointitietojen tuottaminen ja jakelu KANSALLISET REKISTERIT -väestö -elinolot -ym. VÄESTÖ- TUTKIMUKSET - terveys - palvelutarve - elintavat - ym. PALVELUJÄRJESTELMÄN PAIKALLISET TIETOJÄRJESTELMÄT - palvelujen käyttö - palvelujen sisältö AINEISTOJEN YHDISTELYT HAVAINNOLLISET OSOITTIMET + merkitys + tulkinta HELPPOKÄYTTÖINEN KAIKILLE AVOIN TIETOJEN ESITYSJÄRJESTELMÄ www.terveytemme.fi Seppo Koskinen ym. 2008

3 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela3 Terveytemme.fi Tilasto- ja seurantatietoja alueittain ja väestöryhmittäin www.terveytemme.fi Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 v. (/100 000 asukasta) Lähdeaineisto: Suomen virallinen tilasto (SVT). Kuolleet. Tilastokeskus 2012.  Tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista helppokäyttöisinä karttoina, pylväs- kuvina ja taulukkoina  Esittää terveys- ja hyvinvointierot väestöryhmittäin (ikä, sukupuoli, koulutustaso)  Sisältää osoittimien tiiviit taustatiedot ja tulkinnat sekä linkit alkuperäiseen tutkimustietoon  Mahdollistaa luotettavat alue- ja väestöryhmävertailut esittämällä tulosten virhemarginaalit ja tarvittaessa ikävakioidut tulokset

4 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela4 Terveytemme.fi Verkkopalvelun tietosisällöt Väestötutkimusten tuloksia –Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) –Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus (LATE) –Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus (Maamu) THL:n avainindikaattorit väestön terveydestä –Väestön terveydentila, elintavat ja riskitekijät, kuolleisuus –THL:n sairastavuusindeksi Rekisteriaineistojen ja -tutkimusten tuloksia –Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus (PERFECT) –Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot

5 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela5 ATH -tutkimuksen tulokset Terveytemme.fi -palvelussa ATH -tutkimuksen tulokset: –www.thl.fi/ath –www.terveytemme.fi/ath Raportin sisältö aihepiireittäin (osoittimien lukumäärä): –Hyvinvointi (52) –Terveys (38) –Toiminta- ja työkyky (11) –Elintavat ja riskitekijät (25) –Palvelut (14)

6 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela6

7 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela7

8 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela8

9 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela9 Pylväskuvat terveys- ja hyvinvointierojen esittämiseen Toimeentulo-ongelmat (%), väestöryhmittäin ja aluettain 11/18/2014 THL / Kaikkonen 10/20129

10 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela10 Profiiliraportit tulosten alue- ja väestöryhmävertailuun Kokee elämänlaatunsa hyväksi (%), väestöryhmittäin ja aluettain

11 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela11 Tulosten tulkintaa ja käyttöä tukevat tiedot (1/2) Ilmiön merkitys ja tulkinta –Määritelmä –Vaikutus väestön hyvinvointiin –Taloudellinen merkitys –Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan –Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä –Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet –Asiasanat

12 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela12 Tulosten tulkintaa ja käyttöä tukevat tiedot (2/2) Tekninen kuvaus ja lisätiedot –Laskeminen –Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään –Päivitystiedot –Lisätiedot ja käytön rajoitukset –Tietoaineisto –Viitteet –Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus –Yhteystiedot –Tietoaineiston yhteystiedot

13 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela13 Terveytemme.fi Vuorovaikutteiset karttaraportit alue- ja aikatrendivertailuun THL:n avainindikaattorit väestön terveydestä –Karttaesitykset alueittain –Väestön terveydentila, elintavat ja riskitekijät, kuolleisuus –THL:n sairastavuusindeksi Esimerkit Varsinais-Suomen tuloksista: –Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt –THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

14 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela14 Terveytemme.fi Vuorovaikutteiset karttaraportit alue- ja aikatrendivertailuun Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt (Lähdeaineisto: Tilastokeskus 2012)

15 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela15 Terveytemme.fi Vuorovaikutteiset karttaraportit alue- ja aikatrendivertailuun THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu (THL 2012)

16 12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela16 Kiitos! Kysymyksiä? Yhteystiedot: Timo Koskela terveytemme@thl.fi www.terveytemme.fi


Lataa ppt "12.12.2012Terveytemme.fi / Timo Koskela1 Väestötutkimusten tulokset Terveytemme.fi -palvelussa ATH -koulutus Turussa 12.12.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google