Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metatieto on tietoa tiedosta, sen avulla voidaan kertoa:  Sisällön alkuperästä  Sisällön käyttötarkoituksesta  Sisällön muutoksista  Sisällön sijainnista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metatieto on tietoa tiedosta, sen avulla voidaan kertoa:  Sisällön alkuperästä  Sisällön käyttötarkoituksesta  Sisällön muutoksista  Sisällön sijainnista."— Esityksen transkriptio:

1

2 Metatieto on tietoa tiedosta, sen avulla voidaan kertoa:  Sisällön alkuperästä  Sisällön käyttötarkoituksesta  Sisällön muutoksista  Sisällön sijainnista  Kuva- ja musiikkitiedostoissa on usein tiedostoihin sisällytettynä paljon lisätietoa joka voi liittyä esimerkiksi tekijään, kohteeseen, tiedostokokoon, laatuun tai albumiin Satu, Eija ja Mirja6.9.2014

3  Tiedon hakemiseen, kuvailemiseen ja löytämiseen  Metatietojen avulla järjestetään ja ylläpidetään suuria tietomääriä Satu, Eija ja Mirja6.9.2014

4 Metatieto voidaan tuottaa: Automaattisesti  Dokumenttien ominaisuustiedoista  Dokumentin sisällöstä rakenteisuutta hyödyntäen  Sisällönhallintajärjestelmistä  Työkaluohjelmat (HTML-editorit) Manuaalisesti  Kaikki itse kirjoitettu lisätieto, jota dokumenttiin halutaan liittää  Tarpeen aina, kun automaattinen tuotto ei ole mahdollista, tai se on epätäydellistä. Satu, Eija ja Mirja6.9.2014

5  Metatietojen kehittämisellä pyritään tehostamaan jonkin tietovarannon käyttöä  Metatiedot voivat helpottaa tietojärjestelmien välisiä tiedonsiirtoja ja eri paikoissa olevien sisältöjen yhdistämistä  Laadukkaat metatiedot voivat myös parantaa informaation löydettävyyttä, niin että hakukoneet pystyvät etsimään tietoa tarkemmin ja monipuolisemmin Satu, Eija ja Mirja6.9.2014

6  Metatiedon merkitys on kasvanut World Wide Webin myötä  Metatiedon merkitys esimerkiksi tiedon automaattisessa järjestelyssä on olennainen.  Metatietoja parantamalla voidaan kehittää monia asioita, esimerkiksi versionhallintaa, prosessien toimintaa, asiankäsittelyä tai tietojen arkistointia  Metatietoa voi olla tallennettuna myös jostain tiedosta jota ei enää ole olemassa Satu, Eija ja Mirja6.9.2014

7  Luonnollisten kielien runsaus  Koneellisen tulkinnan vaikeus  Erilaisia määrittelyjä on monia  WWW-dokumenttien sijainnin pysyvyys epävarmaa  Hakukoneiden indeksoinnin hitaus, ja indeksien ajan tasalla pitäminen Satu, Eija ja Mirja6.9.2014

8 Multimedia-metatiedot jaetaan kolmeen luokkaan:  Mediakohtainen metatieto  Median käsittelyyn liittyvä metatieto  Sisältöön liittyvä metatieto Satu, Eija ja Mirja6.9.2014


Lataa ppt "Metatieto on tietoa tiedosta, sen avulla voidaan kertoa:  Sisällön alkuperästä  Sisällön käyttötarkoituksesta  Sisällön muutoksista  Sisällön sijainnista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google