Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Y LEISTÄ Vanhempien ja opettajan erilaisia näkemyksiä lapsen toiminnasta ryhmän jäsenenä Yleensä puhutaan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Vanhempien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Y LEISTÄ Vanhempien ja opettajan erilaisia näkemyksiä lapsen toiminnasta ryhmän jäsenenä Yleensä puhutaan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Vanhempien."— Esityksen transkriptio:

1 Y LEISTÄ Vanhempien ja opettajan erilaisia näkemyksiä lapsen toiminnasta ryhmän jäsenenä Yleensä puhutaan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Vanhempien olettamukset perustuvat ”toisen käden tietoihin” Opettajan viitekehys

2 R OOLI, ASEMA (J OHNSON ) Määriteltävä roolien ilmeneminen sosiaalisessa toiminnassa Tietynlaisia sanattomia ja sanallisia määräyksiä Määrittävät tietyssä asemassa olevan henkilön käyttäytymistä Vanhemmat ja opettajat luovat oppilaan rooleista omat käsityksensä Oppilaiden vanhemmat ja opettajat kuuluvat erillisiin viiteryhmiin, roolit kotona ja koulussa eroavat toisistaan

3 T AVOITTEET Tutkia vanhempien oletusten ja opettajan näkemysten eroja lapsen toiminnasta ryhmän jäsenenä koulussa Etsiä sekä näkemysten eroja että yhtäläisyyksiä eroihin keskittyen Tutkimusongelmamme on määritellä oppilaan toiminta ryhmätilanteessa kouluympäristössä vanhempien ja opettajien näkökulmasta Luoda kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään sopiva mittari

4 A INEISTON KERUU Kvalitatiivinen, laadullinen puolistrukturoitu haastattelututkimus Aihetta tutkittu vähän, kvalitatiivinen tässä tapauksessa uutta tietoa tuottava Kvantitatiivinen mittari helpompi luoda kvalitatiiviseen tutkimukseen tukeutuen Puolistrukturoitu -> tietyt kehykset, silti mahdollisuus laajentaviin kysymyksiin Kaksi 6. luokan opettajaa ja vanhempaa Aineiston keruu tammi- helmikuussa


Lataa ppt "Y LEISTÄ Vanhempien ja opettajan erilaisia näkemyksiä lapsen toiminnasta ryhmän jäsenenä Yleensä puhutaan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Vanhempien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google