Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suupohjan seutuportaali –hanke www.Suupohja.fi www.Suupohja.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suupohjan seutuportaali –hanke www.Suupohja.fi www.Suupohja.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Suupohjan seutuportaali –hanke www.Suupohja.fi www.Suupohja.fi

2 18.11.2003 Hankkeen taustaa •Seutuportaalin tarve ja edut –tarjoaa mahdollisuuden seudullisten verkkopalvelujen tuottamiseen –toimii seudun palvelujen ja imagon välittäjänä seudun ulkopuolisille tahoille –voimavarojen yhdistäminen –kokoaa yhteen kuntien, yhteisöjen ja yritysten palvelut •Vuoden 2003 aikana toteutettiin Suupohjan seutukunnassa hanke, jonka tavoitteena oli käynnistää seudullisen verkkopalveluportaalin www.Suupohja.fi kehittäminen. Hanketta hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä.www.Suupohja.fi

3 18.11.2003 Hankkeen tavoitteet 1.Yhteistyötahojen sopimuksen laatiminen portaalin ylläpitämiseksi jatkossa. 2.Portaalin toteutuksen aloitus kokoamalla olemassa olevia sisältöä Suupohja.fi sivustoon, teemaosioiden asiantuntijaryhmien kokoaminen. 3.Seudun viestinnällisen ilmeen hyödyntäminen sivustossa.

4 18.11.2003 Tavoitteet jatkuu… 5.Käyttäjätutkimuksen tekeminen, olemassa oleviin tutustuminen. 6.Toteutetaan ja otetaan käyttöön seudullinen tapahtumakalenteri sekä verkkouutispalvelu. - käyttäjäverkoston kokoaminen, koulutus 7.Mukana Kuntaliiton Seutu.fi –projektissa.

5 18.11.2003 Portaalin toimintamalli •Konsortiosopimuksessa määriteltävä kokonaisuudesta vastaava taho ja eri osa-alueiden vastuutahot •Osa-alueita –elinkeinot ja yrittäminen –koulutus –kulttuuri –vapaa-aika –matkailu –asuminen –terveys ja hyvinvointi –kunnat ja kylät –osallistuminen –uutiset ja tapahtumat –taustateknologia •osioilla on yhteinen rakenne, ulkoasu, teknologia jne. •osioilla yhteisiä palveluja: haku, kartat, tapahtumat, uutiset, jne.

6 18.11.2003 •Tavoite tulevaisuudessa –Suupohjan seutuportaalista tulisi tulevaisuudessa löytyä runsaasti kaikille yhteisiä palveluja ja palvelumuotoja. Esimerkkinä ovat: - seudulliset karttapalvelut, - sähköiset asiointipalvelut, - yritys- ja yhteisörekisterit, - asumis- ja tonttipörssit, - seudulliset varausjärjestelmät, - gallupit, keskusteluryhmät, osallisuusfoorumit, - sääpalvelut, - intranet- ja extranet ratkaisut yms. - hoivapalvelut - nuorten sivustot - kylien palvelutuotanto - välineitä järjestöviestintään

7 18.11.2003

8 Seutu.fi -projekti •Portaaleilla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli yritysten, kuntien, valtionhallinnon ja muiden organisaatioiden yhteistoiminnassa, kuluttajien asioinnissa näissä organisaatioissa sekä yhteisöjen kuten kuntien ja yhdistysten yhteisten asioiden hoidossa. Suomen Kuntaliiton ja sisäasiain­ministeriön tarkoituksena on Seutu.fi –projektilla antaa vauhtia kehitykselle oikeaan suuntaan. •Vision mukaan jokaisella seudulla on seutuportaali, joka on seudun sähköinen markkinapaikka ja foorumi. Seutuportaalilla on tiedot koko seudun tuotteiden ja palvelujen tarjoamasta.

9 18.11.2003 Seutu.fi -projekti •Hankkeen tavoitteena on määrittää käyttökelpoinen (validi) ja riittävän yksityiskohtainen yleinen malli seutuportaalista. Mallin määritysvaihetta seuraa pilotointivaihe, mihin kuuluu pilotointiprojektien valmistelu sekä pilotoitavien järjestelmien toteutus ja kokeilut muutamalla seudulla vuosina 2003 — 2004. •Jokaisella seudulla on oma pilotointisuunnitelmansa eri lähtökohtineen, painotuksineen, aikatauluineen ja yhteistyökumppaneineen. Projektin vastuuorganisaationa tai omistajana on Suomen Kuntaliitto. Pilotointiseutuja ovat Hyvinkään–Riihimäen seutu, Itä-Hämeen seutu, Raahen seutu ja Suupohjan seutu.


Lataa ppt "Suupohjan seutuportaali –hanke www.Suupohja.fi www.Suupohja.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google