Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilöstöä koskevat kirjaukset muissa yhdistymissopimuksissa, Salo ja Kouvola UusiKunta- henkilöstöryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilöstöä koskevat kirjaukset muissa yhdistymissopimuksissa, Salo ja Kouvola UusiKunta- henkilöstöryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 Henkilöstöä koskevat kirjaukset muissa yhdistymissopimuksissa, Salo ja Kouvola UusiKunta- henkilöstöryhmä

2 Salo, yhdistymissopimus 2. Uuden kunnan kehittämisen tavoitteet 2.4. Henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteet Uuden kunnan henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteena on: 1. Toteuttaa henkilöstön näkökulmasta taitava hallittu yhdistyminen. 2. Turvata henkilöstölle tasa-arvoiset palkka- ja muut edut. 3. Vahvistaa kunnan asemaa työvoiman rekrytoinnissa.

3 Salo, yhdistymissopimus (2) Henkilöstön edustus järjestelytoimikunnassa (27 jäsentä) Järjestelytoimikunnassa on kahdella (2) nimetyllä henkilöstön edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Järjestelytoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa muutosjohtajatiimi, joka koostuu kunnanjohtajista ja neljästä henkilöstöjohtajasta, jotka ovat Salon henkilöstöpäällikkö, Halikon ja Perniön hallintojohtajat sekä terveyskeskuskuntayhtymän talouspäällikkö. HUOM! Kuntajakolaki 2010 ei enää tunne järjestelytoimikuntaa vaan laajemmin valtuuksin toimivan yhdistymishallituksen > rinnalle jokin henkilöstöasiain neuvottelukunta tai jokin jaosto.

4 Salo, yhdistymissopimus (3) •Henkilöstön palkat harmonisoidaan ylöspäin siten, että työn vaativuudeltaan samaa tehtävää tekevät työntekijät saavat samansuuruista palkkaa. Tämä harmonisointi tehdään kolmen vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna palkkojen eroja kavennetaan 40 %. Työn vaativuuden arviointi tehdään 31.5.2009 mennessä. Harmonisoitava palkanosa maksetaan työntekijälle takautuvasti 1.1.2009 lähtien. Toisena vuonna harmonisoitava osuus on 30 % 1.1.2010 alkaen ja kolmantena vuonna jäljellä oleva 30 % 1.1.2011 alkaen. Palkkojen yhtenäistämiseen varataan yhdistymisavustuksesta 2 500 000 €. •Uudessa kunnassa turvataan henkilökohtaisen palkanlisäjärjestelmän eteneminen ja jatketaan työhyvinvointia edistävän toiminnan kehittämistä. Henkilökohtaista palkanlisäjärjestelmää varten varataan yhdistymisavustuksista 300 000 € ja työhyvinvointia edistävään toimintaan 100 000 €.

5 Salo, selvitysosa •Henkilöstöhallintoon kohdistettavat valtion yhdistymisavustukset (yht. 3 800 000 €) Henkilöstön palkkauserojen harmonisointiin vuosina 2009-2011 2 500 000 € Kunta- strategian henkilöstöosan laatimistyöhön 100 000 € Uuden toiminta- kulttuurin rakentaminen + viestintä 200 000 € Esimiesten johtamisvalmennukseen ja muutosjohtamiseen 200 000 € YT-elimen laajentaminen ja vahvistaminen (v. 2008 – 2011) 50 000 € Henkilöstön koulutus 300 000 € Henkilöstön rekrytoinnin kehittämiseen 50 000 € Henkilökohtaisten palkanlisien etenemiseen 300 000 € TYKY-toiminnan edistämiseen 100 000 €

6 Kouvola, yhdistymissopimus •Järjestelytoimikuntaan esitetään 30 jäsentä Järjestelytoimikunnassa on kolmella (3) henkilöstön edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus. •Järjestelytoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa yhdistymistyöryhmä, johon kuuluvat kaupungin- /kunnanjohtajat, muutosjohtaja, Kuusankosken henkilöstöpäällikkö sekä Kouvolan teknisen toimen toimialajohtaja ja Anjalankosken hallintojohtaja •HUOM! Kuntajakolaki 2010 ei enää tunne järjestelytoimikuntaa vaan laajemmin valtuuksin toimivan yhdistymishallituksen

7 Kouvola, yhdistymissopimus (2) •Henkilöstön palkat harmonisoidaan ylöspäin siten, että työn vaativuudeltaan samaa tehtävää tekevät saavat samansuuruisen tehtäväpalkan. Harmonisointi tehdään kolmen vuoden aikana ja siihen käytetään yhdistymisavustuksen lisäksi työehtosopimusten mahdollistamia lisiä. Työn vaativuuden arviointi tulee tehdä kaikkien vakinaisessa palvelussuhteessa olevien osalta vuoden 2009 kesäkuun loppuun mennessä. •Henkilöstön koulutukseen ja uuden kunnan yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen varataan erityinen määräraha yhdistymisavustuksesta.

8 Kouvola, yhdistymissopimus (3) •Uusia vakansseja (virkoja tai toimia tahi pysyviä palvelussuhteita) ei perusteta mihinkään sopimuksessa mukana olevaan kuntaan 1.12.2007 jälkeen eikä vapautuvia johtavassa asemassa olevia virkoja tai toimia täytetä ilman YS-ohjausryhmän hyväksymistä. •(Uusi Kouvola aloitti toimintansa vuoden 2009 alusta, selvitys valmistui marraskuussa 2007)


Lataa ppt "Henkilöstöä koskevat kirjaukset muissa yhdistymissopimuksissa, Salo ja Kouvola UusiKunta- henkilöstöryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google