Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset 2013 Pardian yksityiset alat Alko, Paltan LTY-toimialat, Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro, Keinosiemennysala,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset 2013 Pardian yksityiset alat Alko, Paltan LTY-toimialat, Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro, Keinosiemennysala,"— Esityksen transkriptio:

1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset Pardian yksityiset alat Alko, Paltan LTY-toimialat, Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro, Keinosiemennysala, yksityinen sosiaalipalveluala ja yliopistot.

2 Airpro Sopimuskausi ─ Jaksot ovat ─ ja ─ Korotukset ovat lukien 20 euroa, ja alkaen 0,4% Helsinki-Vantaalla otetaan käyttöön varallaolokorvausjärjestelmä vuoden 2013 loppuun mennessä. Työntekijöiden käytettävyyteen kiinnitetään huomiota HEKO- osuuksia määriteltäessä osana Airpro Oy:n palkkausjärjestelmän kehittämistä.

3 Alko Sopimuskausi ─ Korotukset ovat alkaen 20 euroa, ja alkaen 0,4% Työryhmät ovat palkkarakennetyöryhmä ja työterveys- sekä työaikatyöryhmä.

4 Katsastusala Sopimuskausi 1.11.2013─31.10.2016
Korotukset ovat euroa ja ,4 %. Korotukset tehdään taulukoihin. Työryhmät ovat palkkausjärjestelmien kehittäminen, työaikoja ja niiden käyttöä koskevan soveltamisohjeen laativa työryhmä ja sopimustekstien selkeyttämistyöryhmä. Sopimus on Ammattiliitto Pro ry:n nimissä

5 Keinosiemennysala Sopimuskausi 1.2.2014─30.11.2016
Jaksot ─ ja ─ Korotukset yleiskorotus 20 euroa ja alkaen 0,4% Työryhmissä käsitellään palkkausjärjestelmän toimivuutta ja työaikakysymyksiin liittyviä kehittämistarpeita. Ryhmiin mene myös työhyvinvointiin, korvaavan työn ja palkkatilastointiin liittyvät asiat.

6 Kela Sopimuskausi ─ Korotukset ovat alkaen 20 euroa ja lukien 0,4% Työryhmät ovat palkkausjärjestelmätyöryhmä, arviointiryhmä, tilastotyöryhmä ja työaikatyöryhmä. >

7 Kelan vuosilomaa koskevien määräysten muuttaminen ja tarkennukset työehtosopimukseen
Uuden vuosilomalain mukaisia lomapalkkamääräyksiä sovelletaan ansaittuihin vuosilomiin. Mikäli sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, ei tätä lueta vuosilomaksi, jos toimihenkilö pyytää viivytyksettä loman siirtämistä ja esittää työkyvyttömyydestään lääkärintodistuksen. Tämä koskee kaikkia lomapäiviä. Päivittäinen työaika on uudenvuodenaattona viisi tuntia (aikaisemmin 4 h 15 min). Puolison 50- ja 60-vuotispäivien palkallinen vapaapäivän poistuu. Näistä saatu kustannussäästö kohdennetaan vuosilomalla sairastumisen karenssi poistamiseen myös vuosilomalakia pidemmissä lomapäivissä. Kelassa selvitetään sopimuskauden aikana työsuhdematkalipun käyttöönottoa. Työsuhdematkalipulla työnantaja tukee julkisten kulkuvälineiden käyttämistä työmatkustamiseen

8 Neuvonta-ala Sopimuskausi 1.1.2014─31.12.2016
Jaksot ovat ─ ja ─ Korotukset ovat lukien 20 euroa ja alkaen 0,4% Työryhmissä ovat matka-aikaan/työaikaan liittyvät mahdolliset epäkohdat ja palkkausjärjestelmiä koskevat uudistamistarpeet Lisäksi laaditaan yhteinen suositus koskien korvaavan työn käytön yhteydessä huomioitavia asioita ja noudatettavia menettelyitä. Määräaika

9 Paltan LTY-toimialat Sopimuskausi 1.4.2014─31.1.2017
Jaksot ─ ja ─ Korotukset ovat 20 euroa ja alkaen 0,4% Työryhmät ovat matkustamiseen liittyvä työryhmä, työkaarimallin kehittymistä seuraava ryhmä. Lisäksi sovittu mm. työaikapankkisuosituksen liittämisestä työehtosopimukseen ja henkilöstön edustajien palkkioiden korotuksista

10 Yksityinen sosiaalipalveluala
Sopimuskausi ─ Jaksot ovat ─ ja ─ Korotukset ovat lukien 20 euroa, ja lukien 0,4% Työryhmiä ovat palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä, yksilöllisten työurasuunnitelmien kehittämistyöryhmä. Lisäksi sovittu eräistä tekstitarkennuksista

11 VR Sopimuskausi ─ Jaksot ovat ─ ja ─ Korotukset ovat alkaen 20 euroa ja lukien 0,4 % Edellisen työsopimuksen työryhmät jatkavat saakka tai niin kauan kuin on perusteltua. Jatkuvan neuvottelemisen työryhmä, kilpailukykytyöryhmä ja yleinen työehtosopimuksen kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen työryhmä.

12 Yliopistot Sopimuskausi on 1.4.2014–31.1.2017.
Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Palkankorotukset palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksella siten, että tehtäväkohtaiset palkat korottuvat 20 eurolla kuukaudessa Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan yleiskorotuksella, joka on 0,4% tai vähintään 20 euroa työehtosopimuksen palkkataulukoita korotetaan kokonaistyöajan piirissä olevan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja yleisen työajan piirissä olevan muun henkilöstön osalta 0,3% yleiskorotuksella >

13 Harjoittelukoulujen henkilöstön korotuksista on sovittu erikseen.
Henkilökohtaisia palkkoja tai sopimuspalkkoja korotetaan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja muun henkilöstön osalta 0,3% Akatemiaprofessoreiden ja akatemiatutkijoiden palkkoja tarkistetaan em. korotusvaikutuksia vastaavasti. Tietokoneen valvomattoman käytön ja eläinsairaalan päivystyskorvauksia korotetaan ,6 % ja ,3% Harjoittelukoulujen henkilöstön korotuksista on sovittu erikseen. Työryhmät ovat paikallista sopimista käsittelevä työryhmä, palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä, tilastoyhteistyöryhmä >

14 Vuosiloma koskevat määräykset
Kun työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana ja muutos on kestänyt vähintään kuukauden tai 30 kalenteripäivää, lomapalkka määräytyy sopimuksessa sovittuja prosentteja käyttäen. Tällöin lomapalkka on 9, 13 tai 16 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (2 luvun uusi 8a §). Vuosilomalain piirissä olevilta (muu henkilöstö) sairauslomakarenssi poistuu koko vuosiloman ajalta: ”Lakisääteisen ja työehtosopimukseen perustuvan vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi määräytyy vuosilomalain 25§:n mukaan. Työntekijän on loman siirtoa pyytäessään esitettävä lääkärintodistus tai muu työnantajan määrittelemä vastaava luotettava selvitys.”


Lataa ppt "Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset 2013 Pardian yksityiset alat Alko, Paltan LTY-toimialat, Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro, Keinosiemennysala,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google