Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Airpro TES, neuvottelutulos kesäkuu 2013 TyKa 2013 Järjestäytyminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Airpro TES, neuvottelutulos kesäkuu 2013 TyKa 2013 Järjestäytyminen"— Esityksen transkriptio:

1 Airpro TES, neuvottelutulos kesäkuu 2013 TyKa 2013 Järjestäytyminen
JHL/Vista/Moilanen

2 Yleistä Airpro on monipalvelutoimialayritys, joka toimii yrityskohtaisella TES:lla vuodesta 1996 lähtien Pääosa Airprossa tehtävästä työstä ei ole IAU:n yleissitovan työehtosopimuksen piirissä! Sopimusta tehtäessä alalla ei ollut mitään yleissitovaa TES:sta Yrityksen palveluksessa on noin 919 työntekijää (tiedot 10/2013) Järjestäytynestä suurin osa Pardiassa ja JHL:ssä, vähemmistö IAU:ssa Airpron tuottamat palvelut Security (henkilö- matkatavaraturvatarkastus) Services (kauppa, kahvio, logistiikka jne..) Maapalvelut (lastaus, jäänpoisto, lähtöselvitys)

3 Tehtäväjakauma Airpro Oy:ssä
Turvatarkastustyö (ei kuulu IAU:n TES:n piiriin) 354 työntekijää, joista 190 kokoaikaista Turvatarkastajien osuus Airprossa 49,9 % Muut työntekijät työskentelevät moniosaajatehtävissä ja services-tehtävissä (n. 40 %)

4 Tehtäväjakauma Airpro Oy:ssä
Maapalvelutyö Lentoliikenteen palvelujen toimenkuvien kanssa vastaavuuksia 59 työntekijää, joista 29 kokoaikaista Maapalvelutyöntekijöiden osuus Airprossa 7,7 % (vain tämä tehtävä päällekkäinen IAU:n TES:n kanssa) Vain alle 8 % Airprossa tehtävästä työstä on sellaista, että IAU:n TES soveltamisalaltaan sopisi

5 Verkostoasemilla sovellettavat työehdot
Finaviakonsernin työehtosopimusten piirissä Airpron monitoimipalvelut Yrityskohtainen TES noin 370 hlöä Finavia Yrityskohtaisia TES:a noin 370 hlöä Lentoliikenteen palvelualan TES verkostossa RTG, Swissport, ISS aviation: noin 200 hlöä Finavia ja Airpro selkeästi suurimpia työnantajia, joiden TES:n piirissä n. ¾ työntekijöistä

6 Maapalvelutehtävien palkkavertailu
Airprolle pyritään moniosaajuuteen. Kelpoisuuksien voimaan tullessa työntekijä siirtyy palkkaluokassa tasolle 1854,71 € (aloituspalkka matalampi, jos ei kelpoisuuksia) Verkostossa 43 % työntekijöistä työskenteli moniosaajan tehtävissä Lentoliikenteen palvelu (IAU) taulukkopalkka 1830 € Airpron palkkataso palvelualalla korkea

7 Turvapalvelujen palkkavertailu
Airpron turvatarkastajien keskimääräinen kuukausiansio 1813 € (taulukkopalkka + HEKO) Aloituspalkka Airprossa 1728,47 Aloituspalkka Vartiointialan TES 1689,00 Airpron turvatarkastajan keskimääräinen palkkataso viiden vuoden työsuhteen jälkeen 1903 € Uusi palkkapositio 112, € Vartiointialan TES (KäO:n tulkinnan mukaan alalla yleissitovana noudatettava, jos ei ole yrityskohtaista sopimusta) 2 vuoden jälkeen 1733,00 € 5 vuoden jälkeen 1779,00 € Olosuhdelisät Airprossa prosenttiperusteiset (lasketaan korkeammasta peruspalkasta) ja vartiointialan TES:sta korkeammat (vertailu seuraavalla kalvolla)

8 Lisärakenne Airprossa ja vartiointialalla
Airpro €/tunti iltatyölisä 1,59 yötyölisä 3,18 lauantaityökorvaus 2,65 korvaus vuorolistan muuttamisesta 10 €:sta 15 € korvaus jaetusta työvuorosta 20 €:sta 22 € Vartiointiala €/tunti Iltatyölisä 1,00 Yötyölisä 1,65 la-lisä 2,00 vuorolistan muuttaminen 0,00 korvaus jaetusta työvuorosta 0,00

9 Kunnossapidon palkkavertailu
Kunnossapitotyötä tehdään Airprossa Varkaudessa ja lapin kentillä (vakituiset työntekijät 5 kpl) Keskimäärin kuukausiansio 2097 € (taulukkopalkka + HEKO) 3 vuoden jälkeen keskimäärin 2087 € 12 vuoden jälkeen keskimäärin 2209 € Uusi takuupositio 112, € Ei merkittävää eroa Finavian vastaaviin tehtäviin Aloituspalkka ilman lisiä 1817 € 5 vuoden jälkeen takuu (palkkapositio 117) 2125 € TES-ehdotuksessa sovittu takuupalkka tasoittaa loputkin palkkaerosta (myös ristiinkäytön ehdot varmistavat saman palkkatason), ristiinkäytössä 75 € /kk lisä

10 Neuvottelutuloksen ja meneillään olevan sopimuskauden tuomat parannukset
Voimassa olevalla sopimuskaudella yli raamin tulleet korotukset sekä sopimusmuutokset, vaikutus 3 % Kokonaiskorotukset sopimuskaudella 7,3 % (2,4+1,9+3) IAU:lla vastaavat korotukset raamin mukaiset Sopimusehtoihin tulleet parannukset Olosuhdelisät ja haittatyökorvaukset korottuneet (ks. kalvo 8) Takuupalkka (viiden vuoden työsuhteen jälkeen heko-taso 112 %, jolloin palkkataso selkeästi kiinteistöpalvelualaa ja vartiointialaa parempi –> saavuttaa Finavian palkkatason) Ristiin tekemisen pelisäännöt ja korvaaminen (palkkataso nousee Finavian tasolle kunnossapidon moniosaajan tehtävässä) Sopimus ei ole rinnakkaissopimus millekään muulle sopimukselle!

11 TyKa 2013, neuvottelu 25.10.2013 Palkankorotukset
yleiskorotus 20 euroa, laitetaan palkkataulukoihin kulmalukuihin, kustannusvaikutus n 1,1% sopimuksessa yleiskorotus 0,4 % Vuoronvaihtokorvaus nousee 22 eurosta 25 euroon alkaen. Muista toisen sopimusjakson palkankorotuksista sovitaan sopimuskaudella.

12 TyKa 2013, neuvottelu 25.10.2013 Palkkausjärjestelmä
Palkkausjärjestelmä työryhmä kiinnittää huomiota erityisesti HEKO osuuksien määrittelyssä työntekijöiden käytettävyyteen. Palkkausjärjestelmää kehitetään sopimuskaudella työryhmässä. Heko- osuuksiin euroja moniosaajuudesta. Työryhmät Helsinki-Vantaalla otetaan käyttöön varallaolokorvausjärjestelmä vuoden 2013 loppuun mennessä. Varallaolokorvaus on 30% peruspalkasta. Koskee n. 45 % henkilöstöstä. Helsinki-Vantaan osalta tuo varallaolojärjestelmän kautta lisää palkkaa, vaikutusta ei voi kokonaisuudessa laskea vielä.

13 TyKa 2013, neuvottelu 25.10.2013 Tekstit
6§ ensimmäinen lause muutetaan muotoon: ”Työvuoroluettelo asetetaan nähtäville vähintään 10 päivää ennen ensimmäisen työvuoron alkua, ellei paikallisesti luottamusmiehen kanssa toisin sovita”. Koskee kaikkia työntekijöitä, aikaisemmin viikkoa ennen. Parantaa oman elämän aikataulujen suunnittelua. 7§ 2 kohta muutetaan siten, että lisätyö maksetaan ensisijaisesti rahana, ellei paikallisesti muuta sovita. Koskee 30 % työntekijöistä, aikaisemmin annettu vapaana 128 tuntiin jaksossa, nyt korvaus rahana > maksimi vaikutus 3 %

14 Järjestäytyminen JHL:llä luottamusmiehet aloittavat yhtiössä alkaen. PLM + vara + kaksi luottamusmiestä JHL:n jäsenmäärä kehittynyt voimakkaasti 6/2013 alkaen, kasvua yli 10%. JHL:n osuus järjestäytyneistä jäsenistä suurin sopimusalalla. Järjestäytymisaste sopimuksessa edelleen alle 50%. JHL:n tavoite kehittää sopimusta toimimalla sopimusosapuolena.


Lataa ppt "Airpro TES, neuvottelutulos kesäkuu 2013 TyKa 2013 Järjestäytyminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google