Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry."— Esityksen transkriptio:

1 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

2 Esityksen sisältö •Faktaa ja taustaa •Kampanjasta yleistä •Toiminta •Arjen turvateko kunniamaininnan luovutus •Työn vaikutuksia •Haasteita ja mahdollisuuksia

3 Yli miljoona tapaturmaa vuodessa •kaksi kolmesta sattuu kotona ja vapaa-ajalla •lähes 3 000 tapaturmaa johtaa kuolemaan, joista yli tuhat kaatumalla, putoamalla, kompastumalla tai liukastumalla •1980-2000 –luvuilla melkein tuplaantuneiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmien taustalla mm. väestön ikääntyminen, alkoholinkäytön lisääntyminen, riskialttiiden vapaa-ajan harrasteiden suosio, ”uusavuttomuus”

4 Tapaturmaisesti kuolleet 1986–2011

5 Tapaturmista monenlaisia seurauksia •Inhimillinen kärsimys, aineelliset vahingot ja merkittävät kustannukset •Tapaturmien kustannukset muodostuvat mm. terveydenhuollon, pelastuslaitoksen, poliisin kuluista, menetetystä työpanoksesta, menetetystä hyvinvoinnista ja ihmishengistä sekä vakuutusten korvausmenoista •Kustannukset (välittömät ja välilliset) koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 4 mrd euroa/vuosi liikennetapaturmat 2-3 mrd euroa/vuosi työtapaturmat 0,8-1 mrd euroa/vuosi

6 Tapaturmien ehkäisy kannattaa •Pitkällä aikavälillä työtapaturmat ja liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi. •Lainsäädännöllä, valistuksella ja turvatekniikan kehittymisellä ollut keskeinen rooli. •Kotitapaturmapuolella kehitys ollut hitaampaa.

7 Kampanjasta •kohderyhmänä suuri yleisö sekä ihmiset, jotka ammatikseen voivat edistää turvallisuutta •taustalla on viranomaisia ja järjestöjä, jotka haluavat vaikuttaa siihen, että suomalaiset eivät olisi tapaturmatilastoissa Euroopan kärkikastia.

8 Kotitapaturmien ehkäisykampanja Jäsenet: •Finanssialan Keskusliitto FK •Maanpuolustuskoulutus MPK •Sisäasiainministeriö SM / Pelastusosasto •Sosiaali- ja terveysministeriö STM •Suomen Kuntaliitto •Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK •Suomen Punainen Risti SPR •SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry •Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

9 Vuosittaisia teemoja vuonna 2013 ikäihmisten tapaturmien ehkäisy Toimintamuotoina: • mediatiedottaminen, netti, sosiaalinen media, • seminaarit ja koulutus • valtakunnallinen Tapaturmapäivä perjantai 13 päivä (13.9.2013) • ”Pysy pystyssä” – turvallisen talvijalankulun puolesta kampanjointi • julkaisut eri muodoissa • Arjen turvateko

10 Nettisivut www.kotitapaturma.fi www.tapaturmapaiva.fi www.turvallinenkoti.net

11 Kampanjan nettisivut

12 Sosiaalinen media http://www.facebook.com/Seiffii http://www.youtube.com/user/kotitapaturmafi http://bit.ly/lasten_tapaturmat

13 Valtakunnallinen Tapaturmapäivä perjantai 13 päivä •vuodesta 1995 •mukana 16 tahoa •13.9.2013 : webinaari, e-korttikampanja, radio, TV, FB

14 Pysy pystyssä -kampanja

15 Kampanjan aineistot

16 Arjen turvateko •annetaan merkittävästä arjen turvallisuutta edistävästä teosta tai työstä, jolla tuetaan koti- ja vapaa- ajan tapaturmien ehkäisyä. •annettu aikaisemmin mm. Kotkan korttelikotiyhdistykselle ja Pohjanmaan Pelastusalan Liiton ”Ylihyvä juttu” -hankkeelle

17 Arjen turvateko 2013 kunniamaininta Iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyön systemaattista järjestämistä ja kehittämistä tukevalle IKINÄ –toimintamallille

18 Kampanjoinnin vaikutuksista •Yleinen keskustelu lisääntynyt •Tiedostaminen mm. yritykset •Uusia toimijoita mukaan •Uusia tuotteita Yhdessä muiden samansuuntaisten toimien kanssa.

19 Haasteita ja mahdollisuuksia •Työn näkyväksi tekeminen •Kilpailevat viestit •Asian omistajuus •Rahoituksen turvaaminen •Toimijakentän laajentaminen edelleen •Terveys kaikissa politiikoissa –ajattelun mukainen toiminta mm. kuntatasolla •Uusien toimintamuotojen kehittäminen ja kokeileminen

20 Kiitos! Turvallista syksyä!


Lataa ppt "Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google