Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Ajankohtaista 3.3.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Ajankohtaista 3.3.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Ajankohtaista 3.3.2010 Mikko Markkola Tampereen yliopistoraketti.csc.fi

2 RAKETTI-organisaatio

3 Mikko Markkola, Tampereen yliopisto Kaikille yhteisiä moduuleja, esimerkkejä Kevät 2009: Hahmottelua perusjärjestelmän ja moduulien suhteesta (visio) AMKHAKU/ AMKOREK eHOPS Korkeakoulun perusjärjestelmä Opiskelijat, opinto-oikeudet, tutkinnot, opintosuoritukset Palvelu xPalvelu y Opetuksen suunnittelu eHOPS Oppimis- ympäristö eHOPS?Palvelu xPalvelu y Opetuksen suunnittelu Joillekin yhteisiä moduuleja Korkeakoulukohtaisia moduuleja Opintohallinnon virkailijan perustoiminnot Avoin yo/amk FUNIMA YSHJ/ HAREK = korkeakoulujen yhteisten standardien mukainen WebService -rajapinta Opetustarjonta Opiskelija- liikkuvuus Opintotuen järjestelmä (KELA) ym… Joillekin yhteisiä moduuleja

4 Siirtyminen tulevaan Jne… Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

5 Siirtyminen tulevaan Jne… Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

6

7 RAKETTI-ohjausryhmä 15.2.2010 –XDW –Käsitemallin kustannukset katetaan OPM:n ja CSC:n vuosisopimuksella, joten korkeakoulukohtaisia kustannuksia ei synny •Käsitemallista valmistunut versio 1.0. Tietovaraston rakennushankkeissa saadaan oikeata dataa, jonka perusteella mallia täsmennetään ja laajennetaan. •Lisäksi mallia laajennetaan tietovaraston raportointitarpeiden (ja myöhemmin operatiivisten järjestelmien) tarpeiden mukaan. •Mallin muutosprosessi: –Varmistetaan, että tietoa oikeasti tarvitaan –Tarkistetaan, ettei tietoa ole jo mallissa –Lisätään tieto noudattaen keskitettyä muutosprosessia •M-määritykset on tarkoitus yhdistää samaan ylläpitoprosessiin XDW-käsitemallin kanssa. –Tietovarastopalvelun toimittajaksi CSC. Hinnoittelumalli valmisteilla, ja siihen vaikuttaa mm. korkeakoulun valitsema palvelutaso sekä mukaan lähtevien korkeakoulujen lukumäärä –Tietovaraston palvelutarpeet määritelty OPM:n indikaattoritarpeiden ja korkeakoulujen tietotarpeiden näkökulmasta. Uutena näkökulmana korkeakoulujen välinen vertailu  raportointitarpeiden määrittely.

8 RAKETTI-ohjausryhmä 15.2.2010 –KOKOA –Koordinaatioryhmän perustaminen •Kokonaisarkkitehtuurityön koordinoiminen •Kokonaisarkkitehtuuriosaamisen lisääminen korkeakoulusektorilla •Ohjaa IT benchmarking-pienryhmän toimintaa. •Ryhmään kutsutaan –kokonaisarkkitehtuuripilotin, -koulutuksen ja -asiantuntemuksen edustajia –osahankkeiden puheenjohtajat –molemmilta korkeakoulusektoreilta korkeakoulun johdon edustajat –laatutyön edustaja –koordinaattoritahon CSC edustusta –IT-pääsihteerit edustamaan IT-johtoa. •Ohjausryhmä nimitti koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi Ilmari Hyvösen opetusministeriöstä. –Tietohallinnon benchmarkingin valmisteluryhmän asettaminen –Kokonaisarkkitehtuurikäsikirjan toinen versio

9 RAKETTI-ohjausryhmä 15.2.2010 –TUTKI, JURE –Osahanke erittäin ajankohtainen syksyllä julkaistujen arviointien vuoksi (Kv. arviointi tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä, Suomen tieteen tila ja taso 2009) –UNIFI:n raportti tutkimuksen laadunarvioinnista julkaisujen laadunarvioinnin näkökulmasta. Raportissa esitetään JURE-projektiin liittyviä askelmerkkejä. –”Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena” -seminaari 16.3. OPM:ssä

10 RAKETTI-ohjausryhmä 15.2.2010 –OPI –OPI:n tavoitetila valmisteltu ja odotukset korkealla  osahankkeen nopeuttaminen esim. ostamalla korkeakouluilta työtä? –Jatkorahoitus hankkeelle esim. SADe-ohjelmasta tai ESR-hankkeesta –Tarvitaan hakijataho, joka jatkossa vastaa opintohallinnon perusjärjestelmän kehittämisestä ja palvelun tuottamisesta –OPI-palvelukokonaisuudelle lähdetään hakemaan kotiorganisaatiota kevään aikana •Osahankkeessa syntyvät palvelut: perusjärjestelmä, määrittelyjen ylläpito, kehityksen koordinointi, ohjelmisto- ja osaamispooli (+ nykyisin käytössä olevia järjestelmiä tapauskohtaisesti, esim. Joopas) –CSC laatii seuraavaan kokoukseen (6/2010) pohjaesityksen sellaisesta OPI- palvelukokonaisuudesta, johon CSC pystyy sitoutumaan –Ensin mukaan lähteville rahoitusporkkana? –OPI:n kustannusarviot tarkentuvat kevään aikana

11 Fokus –OPI-osahankkeessa määritellään ja toteutetaan kaikille korkeakouluille yhtenäiset sähköiset palvelut tarjoava opintohallinnon perusjärjestelmä sekä opintohallinnon viitearkkitehtuuri tukemaan korkeakoulujen koulutustehtävän hoitamista. –Osahankkeessa tuotetaan kaikille korkeakouluopetukseen osallistuville ja hakeutuville, mukaan lukien tutkinto-opiskelijat, erillisiä opintoja suorittavat, täydennyskoulutukseen osallistuvat ja avoimen yliopiston opiskelijat, yhtenäiset kattavat sähköiset palvelut. –Palveluita ovat muun muassa –Kaikkien korkeakoulujen opetustarjonnan selailu –Lukukausi-ilmoittautuminen –Opetukseen ilmoittautuminen –Opintosuunnitelman tekeminen –Korkeakoulusta toiseen korkeakouluun hakeutuminen –Yhteystietojen muutokset –Opintojen hyväksilukuhakemukset –Todistuspyynnöt –Ei-tutkinto-opiskelijoiden osalta myös opiskelemaan hakeutuminen –Palvelut toteutetaan yhteisen perusjärjestelmän sisältämien tietojen varaan ja niiden toteutuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon aiemmin tehtyä työtä.

12 Eteneminen –tuotetaan kuvaus opintohallinnon alueen kokonaisarkkitehtuurista (palvelut ja prosessit, keskeiset tiedot ja tietovarannot sekä järjestelmäarkkitehtuuri) –tunnistetaan nykyisistä järjestelmämoduuleista käyttökelpoiset ja organisoidaan niiden sovittaminen uuteen kansalliseen järjestelmäarkkitehtuuriin ja sen rajapintavaatimuksiin –tunnistetaan keskeiset kehittämiskohteet yhdessä korkeakoulujen edustajien kanssa –määritellään tarvittavat uudet järjestelmämoduulit –hankitaan tai kehitetään tarvittavat uudet järjestelmämoduulit

13 OPI-osahanke ajankohtaista 1/2 –OP I-ohjausryhmä 1.2.2010 –Aikuiskoulutuksen asemointi osana OPI-osahanketta •yhtenäiset sähköiset palvelut, ei enää erillispalveluita –OPI-PELISÄÄNTÖ toimeksianto + nimittäminen, •aloittanut toimintansa –OPI-LIIKKUVUUS toimeksianto + nimittäminen •Käynnistymässä

14 OPI-osahanke ajankohtaista 2/2 –Osahankkeen toiminta kanavoituu asiantuntijaryhmien kauttaasiantuntijaryhmien –OPI-TIETO ja OPI-TEKNOLOGIA •opiskelijan perustiedot tarjoavan kansallisen tietopalvelun vaatimusmäärittelytyö (XDW- tietovaraston hyödyntäminen, opintohallinnon tietotarpeiden kartoittaminen korkeakoulujen sisällä ja välillä) •opiskelijan perustietoja käsittelevien operatiivisten järjestelmien kokonaisarkkitehtuurin luominen •kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin mukaisten järjestelmäosien vaatimusmäärittelyiden luominen •Työ käynnistynyt tammikuussa. Lähdetty liikkeelle opintohallinnon palveluista ja prosesseista sekä tavoitearkkitehtuurin tarkastelusta suhteessa korkeakoulujen nykytilanteeseen. –OPI-PELISÄÄNTÖ •Ehdotusten tekeminen osahankkeen aikana syntyvien palveluiden hallinnasta, rahoituksesta ja kehittämisestä. •Keskeistä mm. korkeakoulujen järjestäytyminen asiakkaaksi suhteessa palveluntarjoajaan •Lähdetty liikkeelle referenssikohteiden tarkastelusta –OPI-LIIKKUVUUS •Opiskelijaliikkuvuuden erityiskysymyksiin paneutuminen. Työ käynnistyy maaliskuussa. –Raportointi OPI-ohjausryhmälle, toiminta aikataulutettu 2010


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Ajankohtaista 3.3.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google