Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoinyliopisto.fi-palvelukonsortion johtoryhmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoinyliopisto.fi-palvelukonsortion johtoryhmä"— Esityksen transkriptio:

1 Avoinyliopisto.fi-palvelukonsortion johtoryhmä
”Erityisesti johtoryhmää kiinnostaa OPI:ssa kaikki mahdolliset avoimeen liittyvät asiat” Avoinyliopisto.fi-palvelukonsortion johtoryhmä Lauri Stigell

2

3 RAKETTI-OPI-osahanke
Lähtökohta tuottaa opintohallinnon perustietojärjestelmän tukemaan korkeakoulujen koulutustehtävän hoitamista taustalla voi toimia uusi tai jo käytössä oleva tietojärjestelmä (”HIS”…)

4 2010 Opin asiantuntijaryhmien havainnot nykytilasta lähtökohtana
Korkeakoulujen opintohallinnon perusjärjestelmään liittyvät palveluarkkitehtuurit eroavat toisistaan Yhdistävä tekijä on laaja ja monipuolinen palveluvolyymi Keskeinen eroavaisuus on palveluiden taustalla perusjärjestelmän sijasta

5 Opi 2011 Tuottaa korkeakouluille yhteisen opiskelun ja opetuksen tukitoimintojen tavoitetilan kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen Suunnittelee, miten opiskelijan ja opetuksen tuen tietojärjestelmäpalvelut toteutettaisiin yhteistyössä siten, että syntyy hyvin yhteentoimiva palvelukokonaisuus

6 Opin tarkennetut tavoitteet (1.1)
Tavoite 1: Määritellään ja toteutetaan kaikille korkeakouluille palveluna tarjottavia opintohallinnon järjestelmäpalveluja sekä viitearkkitehtuuri tukemaan korkeakoulujen koulutustehtävän hoitamista. Tavoite 2: Perustavoitteen tukemiseksi opintohallinnon tietojärjestelmäkehityksessä otetaan käyttöön RAKETTI-XDW-osahankkeessa syntyvä, operatiivisen toiminnan tarpeiden mukaan laajennettava kansallinen käsite- ja tietomalli tietojen yhteismitallisuuden varmistamiseksi. Tavoite 3: Samanaikaisesti korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmien kehittämishankkeiden kansallista koordinointia tehostetaan; ja Tavoite 4: Keskitetty palveluntuottaja tarjoaa kehittämishankkeissa syntyvät osajärjestelmät korkeakouluille palveluna perustettavan kansallisen opintohallinnon ohjelmistopoolin kautta.

7 Opin vaiheet Uusi opintohallinnon järjestelmä (”HIS”)
Perusjärjestelmä (”ydinrekisteri”) Uusi paradigma: järjestelmäpalveluja, kehitysprojektit Arkki…

8 OPI-osahanke www.csc.fi/opi
ohjausryhmä synergiaryhmä ARKKI – arkkitehtuurityö LADOK3 – ruotsissa tapahtuu KOTVE – koulutustarjonta KSHJ – hakujärjestelmä TOR – osaamisrekisteri SADe-Tarjonta -tietovaranto RS3G – Student Mobility NORD – Nordforum VIRTA – viranomaistietovaranto TTY-perusrekisteriprojekti HY / Aalto / TaY -perusrekisteriprojekti PEPPI – koulutuksen suunnittelu (Metropolia) JY-perusrekisteriprojekti HY / TaY: Aikuiskoulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurin määrittely seurannassa LVI – ilmoittautuminen HV – haku ja valinta MAKSU – maksupalvelu OPINTO-OIKEUDET TARJONTA – tiedonvälitys TIPTOP – tukea opintopolulle INTEGRAATIO – järj.palvelut Käynnissä / valmis Valmisteilla Valmisteluvaihe omat projektit

9 Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen kokonaisarkkitehtuurityö
Sisällön kehittäminen OHA, Opi-osahanke Valmiin luonnoksen esittely ja jatkokehitys syksyllä 2011 Arkkitehtuuria toteuttavia kehitysprojekteja jo 2011 alkaen (TIPTOP, LVI, TARJONTA…) Teknologia- alusta Opi-INTEGRAATIO, SADe, FUCIO, AAPA, kk:t Viestiväylä, yleis- ja järjestelmäpalvelut Päätöspisteet akuutteja Sitoutuminen, päätöksenteko KOKOA, OKM, SADe (VM), OPH, Opi, kk:t Vuoden 2012 alusta alkaen korkeakoulujen osalta; RAKETTI-Opi Pelisäännöt (RAKETTI-pelisääntöryhmä)

10 XDW Prosessit-palvelut XDW Opin arkkitehtuuri

11 Toimintaympäristön muutos: Opiskelu ja tutkinnot
Opiskelijat hakeutuvat nykyistä laaja-alaisempiin koulutuskokonaisuuksiin. Tutkinnon tavoitteet yleismaailmallisempia; erityisosaaminen syntyy aktiivisen työelämäosallistumisen avulla. Yhteistyö koulutuksen järjestämisessä on lisääntynyt kansallisesti ja kansainvälisesti. Opetustarjonta on pirstaloitunut eli yhteen tutkintoon opetusta tuottavien toimijoiden määrä on kasvanut. Liikkuvuus on muuttunut vallitsevaksi toimintamalliksi. Opiskelijat suorittavat opintoja useammassa korkeakoulussa.

12 Toimintaympäristön muutos: Tietoon perustuvien palveluiden merkitys
Seurannan merkitys on kasvanut suunnittelun lähtökohtana. Opiskelijoiden tuen tarve kasvanut "itseohjautuvuuden" vuoksi.

13 Toimintaympäristön muutos: Tietovarannot ja tietojärjestelmät
Kansalliset ja kansainväliset tietovarannot ovat korvanneet nykyisiä organisaatiokohtaisia tietovarantoja. Tietojärjestelmät ovat palvelupohjaisia ja niiden moduulit joustavasti vaihdettavissa tarvittaessa. Korkeakoulut kehittävät aktiivisesti palveluja. Ratkaisut noudattavat standardeja.

14 Tähän on sitouduttu RAKETIN Opi-osahankkeen ohjausryhmä on ja RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä sitoutunut kehittyvään arkkitehtuuriluonnokseen Korkeakoulut ja sidosryhmät voivat sitoutua myöhemmin (2012 alkaen; pelisäännöt)

15 Arkkitehtuuriperiaatteita
Palveltava toiminta on jatkuvasti uudistuvaa Käytettävät palvelut ja palveluita käyttävät prosessit poikkeavat eri asiakkailla Siirtymä kohti tavoitetilaa on asteittainen, ”modulaarinen” Tietovarannot muodostavat yhteisen ytimen Arkkitehtuuri- ja integraatiotason kontrolli halutaan säilyttää ”in house” Kokonaisarkkitehtuurinäkemys on palvelukeskeinen (SOA) tässä ja sidosarkkitehtuureissa

16 Opin arkkitehtuurin luonnos

17 Toimintaa tukevat palvelut: yleisin taso
Koulutuksen suunnittelu Koulutustarjon-nan esittäminen Opetustarjonnan esittäminen HOPS Haku- ja valintapalvelu Arviointipalvelut Ilmoittautumis-palvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opintojen etenemisen seuranta

18 TIPTOP-kohteena Koulutuksen suunnittelu Koulutustarjon-nan esittäminen
Opetustarjonnan esittäminen HOPS Haku- ja valintapalvelu Arviointipalvelut Ilmoittautumis-palvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opintojen etenemisen seuranta

19 Hakeutujan verkkopalveluiden -kohteena
Koulutuksen suunnittelu Koulutustarjon-nan esittäminen Opetustarjonnan esittäminen KOTVE; Tarjonta tietovaranto HOPS Haku- ja valintapalvelu Arviointipalvelut K S H J Ilmoittautumis-palvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opintojen etenemisen seuranta KSHJ; OPI-LVI ja -MAKSU TOR; KSHJ

20 Tietovarannot

21 Summaten Avoimen opetuksen, täydennyskoulutuksen ym. ei-tutkinto-opiskelun integrointi perustoimintaan erityisesti hallinnon ja tukipalveluiden (kuten tietojärjestelmäpalveluiden) osalta Avoin yliopisto luo, hyödyntää ja muokkaa samoja tietoja, samoissa tietovarannoissa muun opetuksen kanssa. Käsitteellinen ja toimintatavallinen yhtenäisyys muun opetustoiminnan kanssa Henkilökunnan osalta käytetään samoja tietojärjestelmiä Opintohallinnon perusjärjestelmää ei ole olemassa vaan on olemassa keskeisiä rekisterejä ja tiettyjä ryhmiä palvelevia järjestelmäkokonaisuuksia ”Ydin” – siis yhteinen – on tietovarannoissa. Opin tavoite on tietovarantojen yhteiskäyttöisyyden lisäämisessä (vrt. julkisen hallinnon perustietovarantojen hyödyntämisen tavoitteet) Oppijoiden eri ryhmille jatkossakin eriytyviä tietojärjestelmäpalveluita; toisaalta myös yhteisiä osia, esim. ilmoittautumisen ja esim. maksupalveluiden osalta


Lataa ppt "Avoinyliopisto.fi-palvelukonsortion johtoryhmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google