Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-OPI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-OPI."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-OPI –osahanke: ARKKI-työ Katsaus opintoasioiden ja tietohallinnon johdolle 9.3.2011 Pekka Linna, CSC

2 Tausta: työ vuonna 2010 –TIETO ja TEKNOLOGIA –ryhmät työstivät kansallista opintohallinnon kokonaisarkkitehtuuria –Ryhmät määrittelivät opintohallinnon toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria suhteessa osahankkeen tavoitteeksi määriteltyjen palvelujen toteuttamiseen. –arkkitehtuurikuvauksia on tarve syventää ja koostaa, jotta –syntyy näkemys, mistä toiminnallisista osista (moduuleista) tuleva järjestelmäarkkitehtuuri koostuu –saadaan kokonaiskuva, mitä arkkitehtuuriin soveltuvia kehittämishankkeita korkeakoulut voivat yhteistyössä lähteä viemään eteenpäin –tuotettavat uudet järjestelmät voidaan liittää sovittavia rajapintoja hyödyntäen olemassa oleviin järjestelmiin –syntyy järjestelmäportfolio, josta korkeakoulut voivat koota itselleen soveltuvan kokonaisuuden Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

3 Toimeksianto 2011: tehtävä –tuotettava ehdotus opintohallinnon kansallisesta kokonaisarkkitehtuurista –tuottaa kuvaus opintohallinnon alueen kokonaisarkkitehtuurista (palvelut ja prosessit, keskeiset tiedot ja tietovarannot, järjestelmäarkkitehtuuri sekä rajapintavaatimukset) –syventää XDW-käsitemallia operatiivisen toiminnan tarpeiden mukaisesti –tuottaa ehdotus kansalliseksi opinto-hallinnon moduulijaoksi –tuottaa alustavat rajapintamääritykset Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

4 Toimeksianto 2011: toimijat –työryhmä ja sen kokoonpano: –CSC kokoaa ryhmän –OPI-ohjausryhmä vahvistaa sen –kokoonpanossa tulee huomioida molempien korkeakoulusektoreiden sekä nykyisten järjestelmäratkaisujen tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen edustus –koottava ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ja sihteerinä toimivat CSC:n edustajat –muut toimijat –toteutuksessa voidaan tarvittaessa hyödyntää ulkopuolista konsulttityötä Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

5 Toimeksianto 2011: rahoitus, ohjaus ja seuranta –kustannusten kattaminen –leirin kustannukset katetaan kokonaisuudessaan RAKETTI-hankkeen rahoituksesta (asiantuntijoiden palkka- ja matkakustannukset sekä kokouskustannukset) työskentelyn seuranta ja tulosten käsittely –ryhmät raportoivat toimeksiantojen edistymisestä säännöllisesti OPI- ohjausryhmälle. –ehdotukset jalkautetaan kattavalle kommenttikierrokselle korkeakouluihin. Kommenttikierroksen jälkeen ryhmä työstää ehdotuksia edelleen, jonka jälkeen toukokuussa järjestetään OPI- osahankkeen seminaari työskentelyn tulosten arvioimiseksi. Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

6 ARKKI-työ 2011: valmistelu –valmistelun ydinryhmä on ollut Sami Hautakangas (TaY), Pekka Linna (CSC) ja Antti Mäki (CSC) –koko työryhmä on otettu mukaan valmisteluun –tulevaa leiriä on suunniteltu yhdessä työpajoissa –työtapojen suunnittelussa on käytetty konsulttina Pekka Pirhosta Humap Oy:stä Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

7 ARKKI-työ 2011: aikataulu –arkkitehtuurikuvauksen tuottaminen 02/2011 – 04/2011 –I työpaja 15.2.2011 (Tampere) –II työpaja 9.3.2011 (Helsinki) –leiri 28.3.2011-31.3.2011 (Tvärminne) –tiedotustilaisuus 14.4.2011 (Tampere) –arkkitehtuurikuvausta koskeva päätöksenteko 05/2011 – –korkeakoulujen edustajat ottavat kantaa tuotettuun ehdotukseen –Raketti-hanke organisoi tämän käsittelyvaiheen –perustelu –ARKKI-työ on asiantuntijatyötä Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

8 Valmistelutyön tavoite –leirin käynnistyessä osallistujilla on jaettu käsitys seuraavista asioista: –miksi leirille on tultu eli mikä on koko työn motivaatio –mitkä leirin konkreettiset tavoitteet ovat –kuinka tavoitteisiin on tarkoitus päästä eli mitkä ovat valitut työskentelytavat Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

9 Alkuperäinen ajatus työpajoista: (lähinnä) paja I –tavoite –mikä on työn tavoite eli mikä on se tarve mihin ollaan vastaamassa –minkä vuoksi työ tehdään leirimuotoisena eli mitä lisäarvoa tästä haetaan –rajaukset –mikä on kuvauksen kohdealue –mikä on kuvauksen syvyys –työskentelytavat –millä tavoin Suomessa ja muualla jo tehtyä työtä päästään parhaimmin hyödyntämään –mitkä ovat tuloksellisimmat työskentelytavat leirillä Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

10 Alkuperäinen ajatus työpajoista: : (lähinnä) paja II –työnjako –kuinka pienryhmät muodostetaan –onko leirillä selkeästi toisistaan poikkeavia roolituksia –työsuunnitelma –mikä on järkevin etenemistapa –millaisia tarkistuspisteitä tarvitaan –kuinka ajankäyttöä säädellään järkevimmin –välineet ja tuotokset –kuinka työn tuloksia dokumentoidaan leirin kuluessa –millä tavalla tulokset ilmaistaan (sovellus, formaatti) Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

11 Tilanne 8.3.2011 –tavoite –tavoitteesta jaettu käsitys –rajaukset –kuvauksen syvyys on vielä auki –työskentelytavat –työskentelytavoista on riittävä käsitys –työnjako –tämä päätetään valmisteluryhmässä –työsuunnitelma –tämä päätetään valmisteluryhmässä –välineet ja tuotokset –notaation valinta on vielä auki Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

12 Työpajan II tämänhetkiset tavoitteet –löytää sopiva kuvauksen syvyys Arkki-työn tekemiseen ja tuloksille (tavoite 1) –käytetään muutamaa tosielämän kuvausesimerkkiä havainnollistamaan eri kuvaustasoja ja -tarkkuuksia ja –näkökulmia –esimerkkeinä ovat ainakin •Peppi-projekti (Metropolia ja TAMK) •Täydennyskoulutustiedon kulku (TaY) –valita kuvauksen tavoitteiden kannalta perusteltu kirjaustapa eli notaatio Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

13 Aamupäivän aikana tehdyt valinnat Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)

14 Kiitos. Pekka Linna raketti-opi@csc.fi Opintoasian ja tietohallinnon johto, 9.3.2011. Pekka Linna (CSC / RAKETTI-OPI –ohjausryhmä)


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-OPI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google