Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-XDW Käsitemäärittely,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-XDW Käsitemäärittely,"— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-XDW Käsitemäärittely, käsitemalli ja tietovarasto

2 Tavoitteena on rakentaa keskitettynä palveluna tarjottava tietovarasto, jolla voidaan toteuttaa strategista, taktista ja operatiivista raportointia ilman, että asiakaskorkeakoulu tarvitsee rakentaa oman tietovaraston. Keskitetty tietovarasto, sen palveluarkkitehtuuri, hinnoittelu ja toimintamalli dokumentoidaan riittävän selkeästi, että korkeakouluilla on mahdollisuus tehdä hyvin informoitu päätös rakentaako se oman tietovaraston vai ostaako sen palveluna.

3 Yksi käsitys tiedosta Tietojen siirto ja muokkaus Keskitetty tietovarasto XDW-tietovarasto Talous Henkilöstö Opinto Ohjelmistoja, tiedonsiirtorajapintoja, lataustauluja. Tämä vaihe on rakennettava joka kerta kun uusi inkrementti rakennetaan Tiedon hyödyntäminen Analyysiohjelmat, portaalit Opiskelija Suoritus Läsnäolo Tietojärjestelmä

4 Tietovaraston rakennusvaiheet nyt Hämeen ammattikorkeakoulun taloushallinto Oulun yliopiston opintohallinto Aalto-yliopiston henkilöstöhallinnon inkrementti osana heidän laajempaa tietovarastohanketta Projektit meneillään Toteutusvälineet valittu ja niiden käyttöönottoprojekti on alkanut CSC:llä on olemassa väliaikainen testialusta, jolla toteutukset aloitettu Kartoitettu lähtötietoja ja niiden vastaavuutta käsitemalliin Tehty projektisuunnitelmat, joissa tehtävät ja tulokset kuvattu (tarjouspyynnön pohja) Valittu neljä puitesopimustoimittajaa joista valitaan minikilpailutuksella inkrementtien toteutuskonsultit Pari minikilpailutusta järjestetty

5 Tekeillä ja tähän mennessä havaittu Käsitemalli on tarkentunut käyttöönotoissa –esim. uusia käsitteitä ja attribuutteja on lisätty –On havaittu, että asioiden väliset liitokset vaihtelevat korkeakouluittain, mutta ovat ratkaistavissa –Asioiden ilmaisu roolien kautta – ei löydy suoraan tuttua käsitettä sellaisenaan –Tämän hetken valistunut arvaus on, että muutokset ovat pääasiassa lisäyksiä ja laajennuksia Tietovaraston käyttöönotto ei edellytä muutoksia lähdejärjestelmiin –Esim. organisaatiorakenteesta johdettu tieto lähdejärjestelmissä –Käsitemalli muuttaa pitkällä aikavälillä myös lähdejärjestelmiä Lähdejärjestelmien tiedot voidaan sovittaa ja muokata siirron yhteydessä määrättyyn pisteeseen –Jos jotain ei ole niin sitä ei ole Käsitemallin ja tietovarastokannan välinen yhteys pyritään säilyttämään Uudet käsitteet (taulu) ja atribuutit (sarake) lisätään ensin malliin ja sen jälkeen tietokantaan Määritellään periaatteet ja luodaan kuvaus millä säännöillä käsitemallista luodaan tietovarastokanta tai osa siitä

6 Kuinka tietovarastoinkrementti rakennetaan Määritellään yhdessä XDW-projektin kanssa inkrementin tavoite ja rajaukset Selvitetään mitä valmista dokumentaatiota ja moduleita löytyy Tehdään projektisuunnitelma ja lähetetään kevennetty tarjouspyyntö (minikilpailutus) –On valittu 4 puitesopimustoimittajaa joille kevennetty tarjouspyyntö lähetetään Valitaan yhdessä minikilpailutuksella puitetoimittajista kyseisen inkrementin toteuttaja

7 Testien/toteutusten tulokset Yleisdokumentaatio –Palvelun dokumentaatio lähtötietojen vastaavuus käsitemalliin (esim Excel) yleiskuvaus siirrosta ja käsittelysäännöistä kuvaus raporteista –Kuvaukset eri työvaiheiden tehtävistä –Kuvaus eri työvaiheiden vaatimista työmääristä Varsinainen toteutus –Tietovarastokanta testin kohteena olevasta osa-alueesta –Lataukset ja menetelmät joilla tiedot perusjärjestelmistä siirretään tietovarastokantaan (etl-prosessi) siirtorajapinnasta Skriptit, proseduurit, määrittelyt ETL=Extract-Transform-Load –Rajattu joukko sisäisiä ja ulkoisia raportteja –Opetusministeriön indikaattorit/tunnusluvut


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-XDW Käsitemäärittely,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google