Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laura Hirsto, 16.2.2004 Asiantuntijaksi kasvun prosessit opetussuunnitelmassa ja arjessa Laura Hirsto KT, Pedagoginen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laura Hirsto, 16.2.2004 Asiantuntijaksi kasvun prosessit opetussuunnitelmassa ja arjessa Laura Hirsto KT, Pedagoginen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Laura Hirsto, 16.2.2004 Asiantuntijaksi kasvun prosessit opetussuunnitelmassa ja arjessa Laura Hirsto KT, Pedagoginen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto laura.hirsto@helsinki.fi

2 Laura Hirsto, 16.2.2004 Luokanopettajankoulutus kontekstina  Esimerkkinä luokanopettajankoulutus kasvatuspsykologia pääaineena  Vuosittainen sisäänotto 10-12 opiskelijaa  Pienryhmäpohjaiset oppimisympäristöt  Kolme ensimmäistä vuotta tiiviissä ryhmässä  Prosessiopetussuunnitelma

3 Laura Hirsto, 16.2.2004 Kolme näkökulmaa asiantuntijuuteen (Lehtinen)  Kompleksisuuden hallinta: asiantuntijuuden monitasoisuus  Muutoksen hallinta: asiantuntijuuden dynaamisuus  Uusien toimintaympäristöjen hallinta: jaettu asiantuntijuus

4 Laura Hirsto, 16.2.2004 Kompleksisuuden hallinta  Kompleksisuuden hallinta luonnollinen lähtökohta luokanopettajan koulutuksessa  Tavoitteena: –mahdollistaa monipuolisia asiantuntijoiden avulla rakennettuja representaatioita eri ilmiöihin –äänettömän tiedon eksplikointi –tiedonkäsittelyn ja kriittisen arvioinnin taito  Oppimisympäristöt kompleksisia –tavoitteiden asettaminen suhteessa itseen, ryhmään ja tutkintovaatimuksiin –ilmiöiden tarkastelu monen eri tieteenalan perspektiivistä samaan aikaan –eri tieteenalojen ongelmanratkaisustrategioiden oppiminen keskeistä

5 Laura Hirsto, 16.2.2004 Muutoksen hallinta  Tavoitteena: –dynaaminen asiantuntijuus –oman kompetenssin ylittämisen ja laajentamisen taito ja asenne  Avoimet prosessit ja oppimisympäristöt –opiskelijat oman oppimisensa ohjaajia –opiskelijat ongelmien löytäjinä –tavoite-toteutus-arviointi jatkuvassa vuorovaikutuksessa

6 Laura Hirsto, 16.2.2004 Uusien toimintaympäristöjen hallinta  Tavoitteena: –yhteisöllinen oppiminen –tiedon tuottaminen yhteisöllisesti  Ryhmätyöskentely ja vuorovaikutustaidot ydinprosessina –intensiivinen pienryhmäprosessi –tavoite- ja merkitysneuvottelut –jaettu asiantuntijuus

7 Laura Hirsto, 16.2.2004 5) Maailmankuvan syventäminen ja laajentaminen Opetussuunnitelman ydinprosessit 4) Koulutodellisuuteen kasvaminen 3) Tutkimaan kasvaminen 2) Opettajuuden kehittäminen ja opetussuunnitelmatyöhön kasvaminen 1) Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutusvalmiuksien kehittäminen

8 Laura Hirsto, 16.2.2004 Prosessit opetussuunnitelmassa Yleisopinn ot (11 ov) Monialaiset opinnot (35 ov) Perusopinnot (15 ov) Aineopinnot (20 ov) Syventävät opinnot (40 ov) 1) Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutusvalmiuksien kehittäminen 4 ov3 ov1 ov 2) Opettajuuden kehittäminen ja opetussuunnitelmatyöhön kasvaminen 1 ov3 ov2 ov3 ov 3) Koulutodellisuuteen kasvaminen 2 ov6 ov10 ov 4) Tutkimaan kasvaminen 4 ov26 ov 5) Maailmankuvan syventäminen ja laajentaminen 35 ov5 ov

9 Laura Hirsto, 16.2.2004 Opintojen kulku ensimmäisenä vuotena (esimerkki)  Ryhmäprosessi  Sl 2001Kl 2002  Opetussuunnitelmatyö  Sl 2001Kl 2002  Koulutodellisuuteen kasvaminen  Sl 2001Kl 2002  Tutkimaan kasvaminen  Sl 2001Kl 2002

10 Laura Hirsto, 16.2.2004 Opinnot ensimmäisen vuoden jälkeen  Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutusvalmiudet  Opettajuuden kehittäminen ja opetussuunnitelmatyö  Koulutodellisuuteen kasvaminen  Tutkimaan kasvaminen  Maailmankuvan syventäminen ja laajentaminen –Peruskoulussa opetettavien aineiden monialaiset opinnot

11 Laura Hirsto, 16.2.2004 Maailmankuvan syventäminen ja laajentaminen  Tavoitteena maailmankuvan kehittäminen ainedidaktiikan painottamisen sijaan  Laajat kokonaisuudet  Monitieteisyys  Kiinteä yhteys koulutodellisuuteen  Tavoitteiden asettaminen ryhmässä  Opiskelumuotojen päättäminen yhdessä  Asiantuntijoiden ja ohjaajien yhteisö vastuussa ohjauksesta

12 Laura Hirsto, 16.2.2004 Ohjaajuus pienryhmäpohjaisessa prosessiopetussuunnitelmassa  Ohjaaja pienryhmäprosessin tukijana  Ohjaaja neuvonantajana ja konsulttina  Ohjaaja asiantuntijana  Ohjaaja arvioijana

13 Laura Hirsto, 16.2.2004 Lisätietoja kasvatuspsykologian opetussuunnitelmasta:  http://www.edu.helsinki.fi/okl/koulutus/ka svatuspsykologia/


Lataa ppt "Laura Hirsto, 16.2.2004 Asiantuntijaksi kasvun prosessit opetussuunnitelmassa ja arjessa Laura Hirsto KT, Pedagoginen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google