Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rajanveto: alkutuotanto – elintarvikehuoneisto 3. 2

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rajanveto: alkutuotanto – elintarvikehuoneisto 3. 2"— Esityksen transkriptio:

1 Rajanveto: alkutuotanto – elintarvikehuoneisto 3. 2
Rajanveto: alkutuotanto – elintarvikehuoneisto Tuusula Pirjo Korpela

2 Alkutuotannolla tarkoitetaan
alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnontuotteiden keräämisen

3 Liha Alkutuotantoa Eläinten kasvatus
Eläinten kuljetus markkinoille, tilalta toiselle tai teurastamoon Elintarvikehuoneistotoimintaa Teurastus

4 Kala Alkutuotantoa Elintarvikehuoneistotoimintaa Kalastusaluksella
Kalan teurastus ja verenlasku Sisälmysten ja evien poisto Jäähdyttäminen Kääriminen Peratun tai perkaamattoman kalan kuljetus kalastusalukselta laitoksiin Vesiviljelylaitoksella Kalojen kasvatus Kalojen nosto ja tainnutus, verenlasku Kuljetus ja varastointi laitoksen alueella Elävän tai verestetyn kalan kuljetus kala-alan laitoksiin Elintarvikehuoneistotoimintaa Perkaus Fileointi, paloittelu Jalosteiden valmistus Pakastus Jalostus- ja pakastusalukset Myynti suoraan kuluttajille ja paikallisiin vähittäismyymälöihin

5 Maito Alkutuotantoa Elintarvikehuoneistotoimintaa Lypsy
Maidon säilytys alkutuotanto-paikalla Elintarvikehuoneistotoimintaa Kuljetus alkutuotantopaikalta Raakamaidon, ternimaidon ja maitopohjaisten tuotteiden myynti alkutuotantopaikalla suoraan kuluttajalle Ternimaidon toimittaminen vähittäismyyntiin

6 Kananmunat Alkutuotantoa Elintarvikehuoneistotoimintaa
Munien kerääminen ja pakkaaminen kuljetusta varten Kuljetus alkutuo-tantopaikalta muna-alan laitoksiin Elintarvikehuoneistotoimintaa Myynti suoraan alkutuotantopaikalta kuluttajalle Pakkaaminen kuluttajapak-kauksiin, myynti liikkuvasta ajoneuvosta ja torimyynti Myynti kauppaan poikkeusalueella

7 Hunaja Alkutuotantoa Elintarvikehuoneistotoimintaa Pesien hoito
Linkous Siivilöinti Varastoastioiden täyttö Varastoastioiden kuljetus alku-tuotantopaikalta pakkaamoon Elintarvikehuoneistotoimintaa Kuluttajapakkauksiin pakkaaminen Myynti suoraan alkutuotantopaikalta kuluttajalle

8 Kasvikset Alkutuotantoa Elintarvikehuoneistotoimintaa
Viljely ja sadonkorjuu Varastointi alkutuotantopaikan yhteydessä Tuotteiden pesu, puhdistus tai muu kauppakunnostus Käsittely kun tuotteen luonnetta ei muuteta Pakkaaminen kuljetusta varten Kuljetus alkutuotantopaikalta vähittäismyyntiin Elintarvikehuoneistotoimintaa Pakkaaminen kuluttajapakkauksiin Käsittelyt, jotka muuttavat tuotteen luonnetta, esim. Pilkkominen (yksi tai useampi leikkuupinta) Kuivaaminen (paitsi viljan kuivaaminen) Kuoriminen Raastaminen Ryöppääminen (esim. sienten suolaaminen) Kaikki toiminnot jos käsitellään muita kuin itse tuotettuja alkutuotannon tuotteita

9 Elintarvikehuoneistot
Pääsääntö: elintarvikealan toimijan haettava hyväksyntää kunnan/alueen elintarvikevalvontaviranomaiselta Hakemukseen liitettävä omavalvontasuunnitelma Elintarvikelain 13 § 2 mom luettelee 18 kohtaa, joiden osalta riittää toiminnasta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle

10 Elintarvikelain 23/2006 13 § 2 mom mukaiset toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Eivät ole yhteismitallisia Osittain kerätty vanhasta lainsäädännöstä Toiminnat luonteeltaan vähäisiä tai muuten rajoitettuja tai elintarvikkeen jakelu suoraan tuottajalta kuluttajalle  toimintaan liittyvät riskit voidaan katsoa vähäisiksi

11 Toiminnan rajoituksia
Toimija: alkutuottaja (maanviljelijä, maidontuottaja, kalastaja), yksityinen henkilö, poliisi, puolustusvoimat Määrä: vähäinen, < 5000 kg, < 2500 litraa Toiminnan luonne: vähäinen, tilapäinen Myyntipaikka: alkutuotantopaikka, ei edellytä erillistä myynti- tai tarjoilutilaa Jakelu: suoraan kuluttajalle, paikalliseen vähittäismyyntiin, palautuu yksityistaloudessa käytettäväksi

12 Alkutuotantoa ei ole 852/2004:n soveltamisohjeet 3.1.
Jos tuotteen luonne muuttuu 852/2004:n soveltamisohjeet 3.1. Tuotteiden pakkaaminen kuluttajapakkauksiin pakkausmerkintäasetus 1084/ §: valmiiksi pakattu elintarvike Myynti tai muu luovutus kuluttajalle EL 23/ § 2 mom

13 Toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Tilapäinen elintarvikkeiden myynti Elintarvikkeiden myynti tai muu luovutus, vähäistä muuhun huoneistossa harjoitettuun elinkeinotoimintaan verrattuna Yksityisen henkilön harjoittama elintarvikkeiden valmistus, myynti tai muu luovutus, jos luonteeltaan vähäistä, ei edellytä erillisen myynti- tai tarjoilutilan järjestämistä eikä liity elinkeinon harjoittamiseen Kausiluonteista tai muutoin tilapäistä sivuelinkeinotoimintaa Myynti tai luovutus suoraan kuluttajalle maatilalla tai yksityisessä kodissa Raaka-aineet voivat olla itse tuotettuja tai muualta hankittuja

14 Toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Alkutuotantopaikalla itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden myynti, tarjoilu tai muu luovutus suoraan kuluttajalle, jos toiminta luonteeltaan vähäistä ei koske eläimistä saatavia elintarvikkeita Luonteeltaan vähäinen viittaa myös toiminnan laatuun, ei pelkästään määrään. Itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden myynti tilalta suoraan kuluttajalle saa olla määrällisesti laajamittaisempaa, esim. mansikat kuluttajien itsepoimintana pellolta Jauhojen jauhatus omasta viljasta ja myynti tilalta suoraan kuluttajille

15 Toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Siipikarjan tai tarhatun kanin lihan myynti ja muu luovutus alkutuotantopaikalta suoraan kuluttajalle, enintään 1000 lintua tai kania/v. Metsästettyjen luonnonvaraisten jänisten, kanien tai lintujen toimittaminen vähittäismyyntiin Luonnonvaraisen riistan lihan toimittaminen suoraan metsästäjältä kuluttajan omaan käyttöön Poliisin tai riistanhoitoyhdistyksen poliisin toimeksiannosta järjestämä luonnonvaraisen riistan myynti

16 Toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Raakamaidon myynti tai luovutus alkutuotantopaikalla suoraan kuluttajalle + ternimaidon toimittaminen vähittäismyyntiin, josta se myydään suoraan kuluttajalle (<2 500 l/v) Myynti tilalta kuluttajan astiaan Ternimaidon toimittaminen vähittäismyyntiin sallittu vain pakattuna ja jäädytettynä Pakasteasetuksen 165/1994 mukaan jäädytykseen ja säilytykseen käytettävien tilojen ja laitteiden tulee olla paikallisen valvontaviranomaisen hyväksymiä

17 Toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Maitotuotteiden valmistus alkutuotantopaikalla tilan omasta maidosta, näiden tuotteiden myynti tai muu luovutus alkutuotantopaikalla suoraan kuluttajalle (tuotteisiin käytetyn raakamaidon määrä <2 500 l/v) Kalastustuotteiden, niistä saatavien raakavalmisteiden ja jalosteiden toimittaminen kuluttajalle ja paikalliseen vähittäismyyntiin (ei kuitenkaan tukkuun), suoraan kalastajalta tai kalanviljelijältä, yhteensä enintään 5000 kg/v. Linnun munien ja hunajan myynti tai luovutus alkutuotantopaikalla suoraan kuluttajalle kananmunien myynti tai muu luovutus suoraan alkutuotantopaikalta vähittäismyyntiin poikkeusalueella Ahvenanmaa, Oulun ja Lapin lääni, Itä-Suomen läänistä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat

18 Toiminnastaan ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot
Kuluttajan omistaman elintarvikkeen käsittely, jos elintarvike palautetaan kuluttajan yksityistaloudessa käytettäväksi / rahtivalmistus Luonnonvaraisen riistan teurastaminen virkaeläinlääkärin hyväksymässä paikassa / lahtivaja

19 Koti elintarvikehuoneistona
EL 10 § kieltää käyttämästä elintarvikehuoneistoa asumiseen tai muuhun niin, että siitä saattaa aiheutua terveysvaaraa Kodin yhteydessä erillinen tila, joka voidaan hyväksyä ja jonne viranomainen voi päästä tekemään tarkastuksen ilman kotirauhan rikkomista Ilmoitusvelvolliseen toimintaan on hyväksytty


Lataa ppt "Rajanveto: alkutuotanto – elintarvikehuoneisto 3. 2"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google