Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOULUTUSOHJELMAT Peruskurssi (P) Yhdistetty peruskurssi (YP)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOULUTUSOHJELMAT Peruskurssi (P) Yhdistetty peruskurssi (YP)"— Esityksen transkriptio:

1 KOULUTUSOHJELMAT Peruskurssi (P) Yhdistetty peruskurssi (YP)
Luokan 1 erikoiskurssi (E1 Luokan 7 erikoiskurssi (E7) Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES) Täydennys peruskurssi (TP) Yhdistetty täydennyskurssi (YT) Luokan 1 täydennyskurssi (T1) Luokan 7 täydennyskurssi (T7) Säiliökuljetusten täydennyskurssi (TS)

2 Peruskurssi (P)

3 ADR ADR-PERUSKURSSI (P)
X ADR-PERUSKURSSI (P) ADR Luokat 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Ei sisällä luokkia 1 ja 7. Vähintään 18 oppituntia + harjoitustunnit Oppitunnin pituus 45 min Jokaisen kalvon oikeaan ylänurkkaan on merkitty se, millä oppikirjan sivulla ollaan menossa.

4 9 Kuva: Ökombi GmbH Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettaminen muussa kuljetusvälineessä Esimerkiksi kuorma-autoa junassa kuljetettaessa kuljetusta koskevat junamatkan aikana vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräykset.

5 IMDG-koodi/ajoneuvon kuljettaminen laivassa
9 Kuljetettavasta vaarallisesta aineesta on tehtävä ilmoitus satamalaitokselle vähintään 24 tuntia ennen aineen tuontia satama-alueelle (IMDG- määräys). Kuva: Edumap, Matti Putkiranta

6 IMDG-koodi/ajoneuvon kuljettaminen laivassa
9 Vaarallisia aineita kuljettavaan ajoneuvoon on laivakuljetuksen ajaksi kiinnitettävä IMDG-koodin mukaiset suurlipukkeet. Kuva: Timo kallionpää

7 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET Kuljetusyksikössä saa olla enintään yksi perävaunu tai puoliperävaunu. Apuvaunun (dollyn) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan Suomessa yhdeksi perävaunuksi (sallittu myös Ruotsissa). Kuva: Volvo Trucks

8 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET B-junaa EI saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa (Kuva) Kuva: Pertti Aaltonen

9 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmää EI myöskään saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa (Kuva) Kuva: Timo Kallionpää

10 Räjähteiden kuljettaminen
22 Kun kuljetetaan räjähteitä yli vapaarajan, on kuljettajalla oltava räjähteiden kuljetukseen oikeuttava koulutus ja ajolupa. Vapaaraja eri räjähteillä vaihtelee välillä nolla – rajoituksetta. Yleisimmin kuljetettavilla räjähteillä (mm. dynamiitti ja aniitti) vapaaraja on 50 kg.

11 Räjähteiden kuljettaminen
22 Kuljettaja voi kuljettaa räjähteitä alle vapaarajan ilman räjähteiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa. Kuva: Volvo Trucks

12 Räjähteiden kuljettaminen
22 Siksi kuljettajan pitää aina: 1. Pystyä tunnistamaan räjähdelähetys. Kuva: Timo Kallionpää

13 Räjähteiden kuljettaminen
22 Siksi kuljettajan pitää aina: 2. Pystyä määrittelemään ylittääkö lähetys vapaarajan. Kuva: Timo Kallionpää

14 Räjähteiden kuljettaminen
23 Räjähteitä yli vapaarajan kuljetettaessa kuljetusyksikön eteen ja taakse kiinnitetään tyhjä oranssikilpi ja räjähteitä sisältävän ajoneuvon molemmille sivuille ja taakse asianmukainen suurlipuke. Kuva: Timo Kallionpää

15 Räjähteiden kuljettaminen
23 OVATKO MERKINNÄT KUNNOSSA? Kuva: Jarkko Nisula

16 KERTAUSKYSYMYKSIÄ Räjähdysaineiden ylittäessä vapaarajan vaadittavat asiakirja? Perusajolupa Laajennettu ajolupa räjähteille Turvaohjeet Ajoneuvon hyväksymistodistus

17 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
51 Sammuta moottori, jos sitä ei tarvita kuormaukseen tarvittavien laitteiden käyttämiseen. Kytke seisontajarru ja varmista ajoneuvon paikallaan pysyminen tarvittaessa muillakin tavoin (esim. pyöräkiilat). Kuvat: Volvo Trucks

18 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
51 Puhdas kuormatila on myös osa turvallisuutta! Puhdista kuormatila ennen kuormausta erityisesti palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavasta materiaalista, esim. paperi-, kartonki sekä puujätteistä sekä mahdollisesti edellisestä kuormasta vuotaneista tai irtotavarakuljetuksesta jääneistä vaarallisista aineista.

19 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
52 Poista tai kiinnitä irtonaiset esineet Käsittele kolleja varoen. Älä riko kolleja huolimattomalla käsittelyllä. Poista tai kiinnitä irtonaiset esineet, varsinkin sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa pakkausten vaurioitumisen kuljetuksen aikana. Kiinnitä lujasti kuormankäsittely-ym. varusteet, kuten työkalut, haarukkavaunu, tyhjät kuormalavat sekä työntökärryt. Kuva: Jarkko Nisula

20 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
52 Älä kuormaa helposti särkyvien astioiden päälle muuta tavaraa. Kuormaa vaaralliset aineet niin, että kollit eivät pääse särkymään tai vaaralliset aineet muuten vuotamaan. Kolleja saa pinota vain, jos ne on suunniteltu pinottaviksi. Nestemäiset aineet on kuormattava kuivien aineiden alle aina, kun se on käytännössä mahdollista. Muista G-voimat. Epätasaisella tiellä kuormaan voi vaikuttaa jopa 2 x G painovoima (= tonnin lava painaa kaksi tonnia). Kuva: Erkki Heiskanen

21 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
52 Kuormaa kollit niissä olevien suuntaa osoittavien nuolien mukaiseen asentoon. Kuormaa vaaralliset aineet niin, että kollit eivät pääse särkymään tai vaaralliset aineet muuten vuotamaan. Kolleja saa pinota vain, jos ne on suunniteltu pinottaviksi. Nestemäiset aineet on kuormattava kuivien aineiden alle aina, kun se on käytännössä mahdollista. Muista G-voimat. Epätasaisella tiellä kuormaan voi vaikuttaa jopa 2 x G painovoima (= tonnin lava painaa kaksi tonnia). Kuormaa kollit niissä olevien suuntaa osoittavien nuolien mukaiseen asentoon. Kuva: Erkki Heiskanen

22 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
52 Erottele kollit niin, että vaaralliset aineet voidaan helposti erottaa muista kolleista ja purkaa nopeasti ja turvallisesti esimerkiksi hätä- tai onnettomuustilanteessa. Kiinnitä kollit. Erottele kollit niin, että vaaralliset aineet voidaan helposti erottaa muista kolleista ja purkaa nopeasti ja turvallisesti esimerkiksi hätä- tai onnettomuustilanteessa. Kiinnitä kollit. Vaarallisia aineita sisältävät kollit ja astiat on kiinnitettävä tai tuettava siten, että ne eivät pääse oleellisesti siirtymään kuljetuksen aikana. Älä vaurioita kolleja kiristämällä sidontavöitä liian tiukalle. Käytä kulmasuojia tarvittaessa. Varmista myös vaarallisia aineita sisältävien kollien ”naapurikollit”, etteivät ne pääse kaatumaan vaarallisen tavaran päälle. Kuva: Jarkko Nisula

23 KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA
Kuva: Erkki Heiskanen KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA KONTTIEN MERKINTÄ

24 AJONEUVOJEN MERKINTÄ 71 Suurlipukkeiden on oltava kiinnitetty erottuvan väriselle taustalle tai niissä on oltava uloimpana pisteviiva tai jatkuva reunaviiva. Kuva: Erkki Heiskanen Kuva: Timo Kallionpää

25 AJONEUVOJEN MERKINTÄ 71 EI NÄIN! Kuva: Timo Kallionpää

26 AJONEUVOJEN MERKINTÄ 71 VAAN NÄIN! Kuva: Erkki Heiskanen

27 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
95 Säiliökuljetus, yhtä ainetta

28 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
95 Säiliökuljetus, kahta ainetta

29 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
96 Säiliökuljetus, eri ainetta eri säiliöosastoissa

30 KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Kuva: Jarkko Nisula KIITOS MIELENKIINNOSTA! TÄMÄ ON OTOS NOIN 600 DIAN ESITYKSESTÄ


Lataa ppt "KOULUTUSOHJELMAT Peruskurssi (P) Yhdistetty peruskurssi (YP)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google