Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KYT/ph-p 2006 Erityisryhmien asuminen Jyväskylän kaupungin alueella Seminaari 13.12.2006 Nikolainsali Asumisneuvojatoiminnan näkökulma.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KYT/ph-p 2006 Erityisryhmien asuminen Jyväskylän kaupungin alueella Seminaari 13.12.2006 Nikolainsali Asumisneuvojatoiminnan näkökulma."— Esityksen transkriptio:

1 KYT/ph-p 2006 Erityisryhmien asuminen Jyväskylän kaupungin alueella Seminaari 13.12.2006 Nikolainsali Asumisneuvojatoiminnan näkökulma

2 KYT/ph-p 2006 Helpot ja vaikeat •Pääosa asumisneuvonnan asiakkaista pärjää neuvonnan avulla. •Toiminnasta osa voisi olla normaalia, hyvää asiakaspalvelua. •Osa asiakkaista tarvitsee omasta mielestään vain rahaa. •Osa tarvitsee paljon tukea, ohjausta, palveluita ja verkostoyhteistyötä. •Kaikki tarvitsevat tilaisuutta ja lupaa puhua omasta tilanteestaan. •Puuttuvat tai piiloasiakkaat?

3 KYT/ph-p 2006 Vuokrataloyhtiössä •Asiakaspalvelu alkaa vuokrasuhteen syntyessä ja on aktiivista asumisen aikana •Kaikille uusille asukkaille alkutiedotus ”talon tavat” sisältyy vuokrasuhteen syntymiseen. •Vuokrarästiin ja muihin ongelmiin puututaan heti: soitto asukkaalle, kutsu toimistolle tai kotikäynti. •Maksusuunnitelma tehdään kohtuulliseksi ja selvitetään sanktiot. •Mikäli asiakas ei tunnu ymmärtävän tilannetta tai hänellä on selkeitä talousvaikeuksia, hänet ohjataan sosiaalitoimistoon (suora yhteydenotto ja ajanvaraus = kuuma linja).

4 KYT/ph-p 2006 Sosiaalitoimessa •Toimeentulotuki sosiaalityönä ja saavutettavana palveluna. •Kasvokkain kohtaaminen aina uuden asiakkaan kanssa (varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy). •Kirjallista asiointia vain niille, jotka sillä pärjäävät. •Asiakkaan kokonaistilanne selvitetään. •Talousvaikeuteen avustetaan mahdollisimman varhain, jotta vältytään perintä- ja haastekuluilta. •Tehdään suunnitelma jatkotoimista. •Säännöllisesti asioivalla toimeentulotukiasiakkaalla ei voi olla rästiä (kuitit). •Aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. •Asiakas kokonaiseksi.

5 KYT/ph-p 2006 Asiakas ei sitoudu Koska hän ei •ymmärrä (ahdistunut tilanteesta) •osaa (puutteelliset taidot ja kyvyt) •jaksa (masentunut, sairas) •halua (arvot, periaatteet) tai •viitsi (muu varasuunnitelma olemassa) Kuinka pitkälle voidaan odottaa asiakkaan omaa sitoutumista? •Missä vaiheessa häntä on vaan autettava? •Mikäli asukkaalla ei ole tiedossa olevaa hoitotahoa, pitääkö hänelle saada diagnoosi, vai voidaanko häntä auttaa ihan muuten vaan? •Mikä silloin on oikea tapa? •Kuka on oikea henkilö tai toimija?

6 KYT/ph-p 2006 Puuttuva tai piiloasiakas •Asukkaat, jotka eivät osaa tai jaksa tulla asumisneuvojan luokse, jättävät todennäköisesti yhteydenoton kokonaan tekemättä: –mistä heidän vaikeutensa voidaan silloin tunnistaa? –miten heitä autetaan? –seuraako onneton, turha häätö ja mitä häädön jälkeen? •Asukkaat, joiden vuokra maksetaan säännöllisesti (esim. edunvalvonta hoitaa), mutta esim. kiinteistökatselmuksessa tai naapurien kertomuksista ilmenee huolta asukkaan tilanteesta: –keneen ollaan yhteydessä? –kuka ottaa asukkaan tilanteen hoidettavakseen? –verkostoyhteistyön toteuttaminen ja asumisen tukeminen jatkossa? Etsivä työ? Kuka etsii? Kuka löytää? Mitä sitten tehdään?

7 KYT/ph-p 2006 Erityisen tuen tarpeessa Voi olla henkilö, •joka tarvitsee jotakin erityistä tukea asuessaan normaalissa vuokra- asuntokannassa •jonka asumisen onnistumisessa on selkeästi yksi tai useampi riskitekijä - mielenterveys-, päihde-, oppimisongelmat - arkielämän taitojen puute - syrjäytyminen tai sen uhka - kriisiytynyt tilanne •jolla ei ole selkeää, selittävää diagnoosia ja näin määrittynyttä hoitovastuutahoa ja hoitoa •joka olisi vaarassa joutua asunnottomaksi ilman erityisiä tukitoimia

8 KYT/ph-p 2006


Lataa ppt "KYT/ph-p 2006 Erityisryhmien asuminen Jyväskylän kaupungin alueella Seminaari 13.12.2006 Nikolainsali Asumisneuvojatoiminnan näkökulma."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google