Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PALAPELIN PALAT PAIKOILLEEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PALAPELIN PALAT PAIKOILLEEN"— Esityksen transkriptio:

1 PALAPELIN PALAT PAIKOILLEEN
Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumis-koulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatintyö, marginalisaatiokysymysten erikoisala. Jaana Suokonautio

2 Tutkimustehtävä 1. Onko kotoutumiskoulutuksen antama pääoma laadultaan sellaista, että se auttaa maahanmuuttajia saavuttamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa? 2. Ovatko maahanmuuttajat kokeneet, että koulutus ja ohjaus antavat heille mahdollisuuden rakentaa yhdenvertaisia ja dialogisia suhteita suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä? Koulutuksen sisällöt, rakenne, ohjaus ja kehittämistarpeet Jaana Suokonautio

3 Inhimillinen, sosiaalinen, kulttuurinen, symbolinen, taloudellinen…
VIITEKEHYS Pääoman käsite Inhimillinen, sosiaalinen, kulttuurinen, symbolinen, taloudellinen… Lahja Marcel Maussin (1950) teoria lahjasta Leena Suurpää: Hyvän tahdon solidaarisuus ja hyvän vaihdon solidaarisuus Jaana Suokonautio

4 VIITEKEHYS OHJAUS Ragnhild Ihle (2006) 1. Täydellinen alistuminen
” Minä olen pakolainen, sinä tiedät, mikä on minulle parasta.” 2. Lyhyt aikapersperspektiivi ” En tarvitse suunnitelmaa, haluan mennä työhön huomenna.” Jaana Suokonautio

5 OHJAUS jatkoa… 3. Laskelmoiva pragmatismi
” Tee vain suunnitelmasi, OK, mutta kuinka paljon rahaa minä siitä saan.” 4. Epäily ” Millainen suunnitelma…mikä on piilotettu ohjelma? Mitä on suunniteltu minua varten ilman, että tiedän siitä.” Jaana Suokonautio

6 Lähtökulttuuri ja uusi kulttuuri Aktiivinen yhteiskonstruointi,
Dialogiset sillat: Lähtökulttuuri ja uusi kulttuuri Aktiivinen yhteiskonstruointi, uusien näkökulmien työstäminen Kontekstien ymmärtäminen Sosiodynaamisen ohjauksen peruskivi: Kuvittele, toivo ja toimi. Jaana Suokonautio

7 AINEISTOT Vuodenvaihteessa Jyväskylän seudulle muuttaneet maahanmuuttajat: 33 henkilön tiedot työhallinnon tietojärjestelmästä (URA) 11 haastattelua Kotoutumissuunnitelmat Jaana Suokonautio

8 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ… Maahanmuuttajien tärkein tavoite oli saada uudessa kotimaassaan työtä. Noin viiden vuoden kuluttua Suomeen muutosta 11 henkilöä oli työssä ja heistä vain 5 oli työssä vapailla työmarkkinoilla. 11 oli vailla minkäänlaista opiskelu- tai työpaikkaa. 2/3 oli edelleen säännöllisesti työvoimatoimiston asiakkaana. Jaana Suokonautio

9 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ… Maahanmuuttajien inhimillisen pääomaan oli satsattu todella paljon ja he olivat keskimäärin saaneet 85 opintoviikkoa kielikoulutusta. Ammatilliseen koulutukseen pääsy oli todella vaikeaa. Saadulla pääomalla ei ollut vaihtoarvoa suomalaisilla työmarkkinoilla. Inhimillinen pääoma ei riittänyt, kun maahanmuuttajilta edelleen puuttui sosiaalista, kulttuurista ja symbolista pääomaa. Jaana Suokonautio

10 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ… Ohjaus oli hajanaista ja kotoutumissuunnitelmista maahanmuuttajat eivät kokeneet saaneensa minkäänlaista käytännön hyötyä. Haastatellut kokivat, että he eivät saaneet vastinetta omille pyrkimyksilleen. He saivat paljon koulutusta, mutta kukaan ei ollut kiinnostunut heidän osaamisestaan. (Lock-in, lahja) Jaana Suokonautio

11 Olgan kotoutumiskoulutusmalli
Vahva alku Kuminauhaliike Tiivis työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö Kuukausi suomen opintoja, kaksi kuukautta harjoittelua jne. Toiminnalliset opetusmenetelmät Yksilöllinen ohjaus ainakin hetken päivittäin Yksi perustelu oli kieliopintojen tehostuminen Jaana Suokonautio

12 Miten kokemuksia voi ottaa huomioon?
Kotoutumissuunnitelmat? Ammatillisuus mukaan kotoutumiskoulutukseen entistä aikaisemmin, polku ammattiin ja työhön. Dialoginen ohjaus, mitä maahanmuuttajat osaavat ja miten ammattitaitoa voidaan täydentää. Jaana Suokonautio


Lataa ppt "PALAPELIN PALAT PAIKOILLEEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google