Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aino Manninen, Nal Tiina Saarinen, Riinu ry Asumisneuvontakoulutus 16.10.2012 Nuorten tarpeet asumisneuvonnassa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aino Manninen, Nal Tiina Saarinen, Riinu ry Asumisneuvontakoulutus 16.10.2012 Nuorten tarpeet asumisneuvonnassa."— Esityksen transkriptio:

1 Aino Manninen, Nal Tiina Saarinen, Riinu ry Asumisneuvontakoulutus 16.10.2012 Nuorten tarpeet asumisneuvonnassa

2 Tavoitteet  Asumistietouden lisääminen  Asumisen turvaaminen •Asumisen aloittamisen tukeminen •Asumisen kriisiytymisen ennaltaehkäiseminen  Asukkaan ja isännöitsijän yhteistyön vahvistaminen  Häätöjen ja vuokrasuhteen purkujen ennaltaehkäiseminen

3 Nal asumisneuvonta  Vastuullinen asukasvalinta •Asumisvalmiuksien kartoittaminen •Tuen tarpeen kartoittaminen •Tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin  Asukasperehdytys  Asumishäiriötilanteet  Vuokravelkatilanteet  Muu asumiseen liittyvä neuvonta •Asumisen ABC www.asumisenabc.fi

4 Kohderyhmä  Yleinen asumisneuvonta •asunnon hakijat •nuorten vanhemmat  Asukasvalinta ja –perehdytys •kaikki asukkaat  Kriisipuuttuminen •asukkaat, jotka tarvitsevat kertaluontoista tukea (vrt. asumisohjaus)

5 Vuokravelkojen ennaltaehkäiseminen  Helppo olla – rästejä nolla (1.8.2011-30.6.2013)  Projektia rahoittavat Palkansaajasäätiö ja OKM (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma)  Projekti on osa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanketta (PAAVOII 2012–2015) Projektin tarkoituksena on lisätä nuorten tietoa ja taitoja hoitaa omaa taloutta, ohjata nuoria vastuulliseen ja kokonaisvaltaiseen taloudenhallintaan sekä ennaltaehkäistä vuokrarästejä, velkaantumista ja häätöjä.

6 Mistä nuorten vuokravelat johtuvat?  Puutteelliset taloudenhallintataidot •Maksukäytännöt •Talouden suunnittelu, asumiskustannusten huomioiminen, toimeentulon varmistaminen •Olosuhdemuutoksiin varautuminen •Ongelmatilanteiden selvittäminen  Harkitsematon kuluttaminen/rahan käyttäminen •Menojen priorisoiminen, asumiskulujen turvaaminen  Päihde- ja mielenterveysongelmat •Elämäntaitojen, rutiinien puuttuminen •Voimavarojen riittämättömyys •Motivaation häviäminen  Asenteet

7 Ennustavia tekijöitä  Nuori ikä  Lyhyt asumishistoria  Muut velat, maksuhäiriömerkinnät  Ajelehtiva elämäntapa (kiinnittymättömyys kouluun tai työelämään)  Pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen  Päihdeongelmat  Mielenterveysongelmat  Muut elämänhallinnalliset haasteet (oppimisvaikeudet yms.) www.nal.fi/hanke  ajankohtaista

8 Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinoja  Perehdytysmateriaali •Asukasperehdytys •Muu asumiseen liittyvä neuvonta (esim. nettisivut)  Asumis- ja talouskurssit  Vuokravelkatilanteissa neuvominen •Ennaltaehkäisy, 1. ja 2. vaiheen puuttuminen  Yhteistoimintamallien kehittäminen •Keskeinen verkosto: isännöinti, sosiaalitoimi, etsivä nuorisotyö, talous- ja velkaneuvonta, seurakunta (diakoniatyö)

9 Miten selvitän vuokrarästin?  Tietoa vuokravelan seurauksista: mitä maksan, miten rästi etenee  Ohjeita ongelmatilanteissa toimimiseen  Kannustaa olemaan oma- aloitteinen ja ottamaan ongelmatilanteissa ajoissa yhteyttä

10 Yhteystiedot  Aino Manninen 045 77330 307 aino.manninen@nal.fi www.nal.fi  Tiina Saarinen 050 307 2741 tiina.saarinen@riinu.fi www.riinu.fi


Lataa ppt "Aino Manninen, Nal Tiina Saarinen, Riinu ry Asumisneuvontakoulutus 16.10.2012 Nuorten tarpeet asumisneuvonnassa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google