Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoa ja neuvontaa kohtaamispaikoista 15.9.2010 Helena Liimatainen Sirpa Sulku.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoa ja neuvontaa kohtaamispaikoista 15.9.2010 Helena Liimatainen Sirpa Sulku."— Esityksen transkriptio:

1 Tietoa ja neuvontaa kohtaamispaikoista 15.9.2010 Helena Liimatainen Sirpa Sulku

2 Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Valtakunnallinen, sosiaali- ja terveyspoliittinen yhteistoiminta- ja asiantuntijajärjestö Jäseninä sosiaali- ja terveysturvayhdistykset sekä valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä Tukijäseninä kuntia ja muita yhteisöjä Toimii mm. perusturvan ja sosiaali- ja terveys- palvelujen edistämiseksi, syrjäytymisen, köyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi, ihmisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi sekä järjestöjen roolin vahvistamiseksi

3 Mikä kohtaamispaikka? Järjestöjen, kuntien ja seurakuntien ylläpitämiä kansalaisten kanssakäymiseen tarkoitettuja tiloja: kansalaistaloja, kumppanuuskeskuksia, elokoloja, mummonkammareita… Toimivat usein osin tai kokonaan vapaaehtoisvoimin Tarkoitettu kaikille tai tietyille ryhmille Poistavat yksinäisyyttä, lisäävät yhteisöllisyyttä ja tarjoavat apua vaikeissa elämäntilanteissa

4 Mitä tietoa ja neuvontaa kohtaamispaikoista? Käytännön asioissa: esim. talon yleiset pelisäännöt, kokoustilojen sijainti, nettikoneiden käyttö, meneillään ja tulossa olevat tapahtumat Sisältöasioissa: esim. sosiaali- ja terveysalan asioissa, mm. sosiaali- ja terveysviranomaisten palvelut sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuen ja toiminnan muodot

5 Miksi kohtaamispaikoissa? Useampi kansalainen saa tietoa ja neuvontaa vaivattomammin muun asian hoitamisen yhteydessä, joten viranomaisten ja järjestöjen tarjoaman tuen ja avun piiriin on helpompaa hakeutua Viranomaisten ja järjestöjen tiedotus tehostuu, ne tavoittavat uusia kohderyhmiä, saavat toimintaansa uusia ihmisiä sekä tutustuvat muihin alueen toimijoihin Paikan tiedotus tehostuu, palveluvalikoima kasvaa, asiakasmäärät kasvavat ja toimijoiden tuntemus helpottaa kansalaisten ohjausta

6 Kenelle tiedotusta ja neuvontaa kohtaamispaikoista? Hänelle, joka ei vielä tiedä toiminnastasi tai palveluistasi Hänelle, joka ei uskalla, halua tai kehtaa tulla asioimaan virastoissa Hänelle, joka tarvitsee asiansa hoitamisessa paljon aikaa ja tukea tai joka tarvitsee tukea monissa eri asioissa Hänelle, joka haluaa kysyä toiminnasta tai palveluista ohimennen, helposti ja vaivattomasti

7 Joensuun Kansalaistalo ja Oulun Kumppanuuskeskus Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Yhteispalvelun kehittämisprojekti (2007-2010) Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa mm. kahvila, taidenäyttely ja nettikoneita Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tiedotusta ja neuvontaa ”yhdeltä luukulta” Viranomaiset ja järjestöt yhteisillä periaatteilla: nimettömänä, ilman ajanvarausta ja maksutta

8 Viranomaisten ja järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa Sosiaali- ja terveysalan neuvonta ja ohjaus Sähköisessä asioinnissa opastaminen Toiminnan ja palveluiden esittelyt Vapaaehtoistoiminta, asiointitukihenkilötoiminta Esitteet, lehdet, oppaat ja lomakkeet Asiantuntijoiden tarjoama yksilöneuvonta Tietoiskut, luennot ja keskustelutilaisuudet Teemapäivät, teemaviikot ja yleisötapahtumat Vapaa kansalaistoiminta ja yhdistystoiminta

9 Mukana olleita tahoja, mm. Kaupungin sosiaalitoimi: aikuis- ja perhesosiaalityö, vanhustyö, vammaispalvelu, velkaneuvonta Työ- ja elinkeinotoimisto Kela Yksityiset asianajajat Lukuisat valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt vapaaehtoisineen

10 Miten pääset alkuun? Toimi silloin, jos yhteistyö tarjoaa lisäarvoa työhösi Ota rohkeasti yhteyttä paikkakunnallasi toimivaan kohtaamispaikkaan ja yhteistyökumppaneihin Mieti, paljonko voit käyttää resurssejasi toimintaan Ota huomioon kohtaamispaikan resurssit, mm. tilat ja henkilöstö Rakenna palvelu asiakkaidesi tarpeille ja työskentelytavoillesi sopivaksi Sovi vastuista ja toimintatavoista kohtaamispaikan ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa

11 Mistä kannattaa sopia? Kuka palvelun tarjoaa, esim. oma organisaatiosi vai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Mikä palvelu on kyseessä, esim. yksilöneuvonta, tietoisku, luento, keskustelutilaisuus, tapahtuma Mitä sisältöä palvelu koskee, esim. vammais- palvelu, näkö- ja kuulovammat, mielenterveys Millä periaatteilla palvelu toimii, esim. maksuttomuus, nimettömyys, ajanvaraus vai ei Millainen työnjako sinun ja kohtaamispaikan välillä on, mm. tiedotus, järjestelyt, raportointi

12 Lopuksi Sosiaali- ja terveysalalla toimivien viranomaisten ja järjestöjen tiedotusta ja neuvontaa voidaan ja kannattaa tarjota toimijoiden omana tai yhteisenä toimintana matalan kynnyksen kohtaamispaikan yhteydessä matalan kynnyksen periaatteilla


Lataa ppt "Tietoa ja neuvontaa kohtaamispaikoista 15.9.2010 Helena Liimatainen Sirpa Sulku."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google