Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Compa-projektin pilottikokemusten hyödyntäminen opettajankoulutuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Compa-projektin pilottikokemusten hyödyntäminen opettajankoulutuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Compa-projektin pilottikokemusten hyödyntäminen opettajankoulutuksessa
Professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopisto Muurmansk

2 ERILAISIA OPETTAJANKOULUTUKSEN SUUNTAUKSIA 1970-LUVULTA LÄHTIEN
1. POSITIVISTINEN KOULUTUS TUOTTAA VARASTON, JOSTA VOI AMMENTAA (TEORIOITA, TIETOJA VALMIUKSIA) 2. PROGRESSIIVINEN KOROSTAA OPISKELIJAN ITSENÄISTÄ TIEDONHANKINTAA OPISKELIJAN TARPEET, ODOTUKSET JA TAVOITTEET HUOMIOIDAAN MODUULIPERUSTAINEN OPS-STRUKTUURI YKSILÖKONSTRUKTIONISTINEN 3. MONIKULTTUURISUUS JA GENDER GLOBALISAATIO, PAIKALLISUUS JA DIVERSITEETTI ELÄMÄÄN JA KULTTUURIIN ARVOJEN UUDELLEEN ARVIOINTI 4. SOSIOKULTTUURINEN OPPIMISEN ALKUPERÄ SOSIAALISESSA TOIMINNASSA TIETO JA TAITO OVAT ENSIN IHMISEN ULKOPUOLELLA 5. TUTKIVA OPPIMINEN JA OPETTAMINEN TAITAVAKSI OPETTAJAKSI KEHITTYMINEN EDELLYTTÄÄ TARKOITUKSENMUKAISTEN TEOREETTISTEN NÄKÖKULMIEN JA NIIHIN LIITTYVIEN JA YHDISTETTÄVISSÄ OLEVIEN KOKEMUSTEN VUOROVAIKUTUSTA 6. POSTMODERNISTINEN OPETTAJIEN KYETTÄVÄ KOHTAAMAAN MUUTTUVIA JA MONIMUTKAISIA ONGELMATILANTEITA JA OPPIMAAN SEKÄ SELVIYTYMÄÖÄN NIISTÄ

3 Monikulttuurisuutta sekä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä korostavan suuntaus
Nostaa esille opettajankoulutuksen uusina haasteina mm.: - monikulttuurisuus - sukupuoleen liittyvät kysymykset - globaali perspektiivi diversiteetti-näkökulman elämään ja kulttuuriin arvostusten muuttamisen välttämättömyyden

4 TUTKIVAN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN SUUNTAUS
LÄHTÖKOHTANA D. SCHÖNIN NATURALISTINEN TULKINTA TAITAVASTA, AMMATTILAISELLE OMINAISESTA TOIMINNASTA SEKÄ SEN KEHITTYMISEN EHDOISTA. KESKEISINÄ TAITAVAA TOIMINTAA MÄÄRITTÄVINÄ TEKIJÖINÄ OVAT TOIMINNAN AIKAINEN SEKÄ MYÖS SEN JÄLKEINEN REFLEKTIO. REFLEKTOINNIN SUUNTA ON KÄYTÄNNÖSTÄ TEORIAAN. ENSIN MAINITTU MUODOSTAA KRITIIKIN KOHTEEN OLETTAMUKSENA ON, ETTÄ PEDAGOGINEN OSAAMINEN KEHITTYY JA SITÄ VOIDAAN KEHITTÄÄ KOKEMUSTEN JA NIIHIN KOHDISTETTAVIEN REFLEKTOINTIEN KAUTTA. SUUNTAUKSEN MUKAAN OPETTAMISEN KÄYTÄNTÖ RAKENTUU REFLEKTOINNIN VAIKUTUKSESTA KEHITTYVÄN TIETÄMYKSEN ULKOISTAMISEN JA UUDELLEEN ORGANISOITUMISEN SEURAUKSENA HUOMIO KOHDISTUU OPISKELIJAN OMAN TOIMINNAN SYSTEMAATTISEN JA KRIITTISEEN ANALYYSIIN TOIMINTATUTKIMUS USEIMMITEN KÄYTETTY METODI.

5 TUTKIVAAN OPPIMISEEN JA OPETTAMISEEN KOHDISTETTUA KRITIIKKIÄ
Tutkiva oppiminen ei tavoita välttämättä syvempää tietoa tai korkean tason ajattelua kohtuuajassa, jos ylipäätään lainkaan Sama ongelma sisältyy myös reflektointiin oppimisstrategiana. Vaarana on nimittäin, että reflektointikin jää pelkän teknisen suorituksen tasolle saamatta aikaan muutosta opiskelijan ajattelu- ja toimintamalleissa.

6 SOSIOKULTTUURINEN SUUNTAUS
Oppiminen on ensi sijassa luonteeltaan sosiaalista, osallistuvaa ja mestari-oppipoikakoulutuksen kaltaista toimintaa (merkitysneuvottelut tärkeässä osassa) Oppimisen tavoitteeksi nousee luontevasti taitava suoritus. Hyvä oppimistehtävä on semanttisesti rikas. Taitavaa ongelman ratkaisua opitaan parhaiten opiskelemalla ratkaisua yhdessä asiantuntijan kanssa Opettajan työ ja siinä kehittyminen merkitsevät jatkuvaa työnteon yhteydessä tapahtuvaa ongelmien, myös vaikeiden ja toistuvien ongelmien ratkaisua ja siitä oppimista. Tämä onnistuu vain, jos opettaja osaa tehdä, sen sijaan että hän vain tietää, miten

7 OPETTAJAN TYÖN KESKEINEN HAASTE
Opettajakoulutuksen suuntauksesta riippumatta pidetään opettajan työn varsinaisena ja aina ajankohtaisena haasteena – opetuksen ja oppimisen laatua.

8 HYVÄT KÄYTÄNTEET – TEOREETTINEN MALLI
ULOTTUVUUDET HYVÄKSYTTÄVYYS VAIKUTTAVUUS ARKI/RAKENNE (PINTA/SYVÄ) ESIMERKKEJÄ ARJEN HYÖTYIHIN LIITTYVÄ RAKENTEITA MUUTTAVA

9 COMPAN TARJOAMIA JA TUKEMIA EHDOTUKSIA OPETTAJANKOULUTUKSELLE
1. tutkimuksellisesti perusteltujen teoreettisten periaatteiden pohjalta suunnitellaan kokeiluja, toteutetaan ne ja arvioidaan tulokset. Koulun ulkopuolelle suuntautuva kokeilu tuottaa monesti sinällään riittävän arviointipalautteen. Näin toimien rakentuu silta ulkoisen ympäristön ja koulun sekä teorian ja käytännön välille – pedagogiikka 2. taitavaksi opettajaksi kehittyminen edellyttää, että reflektoiva toiminta yhdistetään taitavaa käyttäytymistä haastaviin ja välittäviin tilanteisiin – kontekstuaalisuus 3. opettajan työ ja siinä kehittyminen merkitsevät jatkuvaa työnteon yhteydessä tapahtuvaa ongelmien ratkaisua ja siitä oppimista ongelmista selviytymistä – ammatillinen kasvu 4. oppiminen on yhteistyön ja eri osapuolien panostuksen tulosta. Kaiken takana on pyrkimys parantaa oppimistuloksia lisäämällä yhteistyön edellytyksiä ja yhteistä ymmärrystä - laatu


Lataa ppt "Compa-projektin pilottikokemusten hyödyntäminen opettajankoulutuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google