Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ComPa- projektin aloitusseminaari Muurmansk 20.-21.1.2009 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KYÖSTI KURTAKKO PROFESSORI LAPIN YLIOPISTO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ComPa- projektin aloitusseminaari Muurmansk 20.-21.1.2009 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KYÖSTI KURTAKKO PROFESSORI LAPIN YLIOPISTO."— Esityksen transkriptio:

1 ComPa- projektin aloitusseminaari Muurmansk 20.-21.1.2009 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KYÖSTI KURTAKKO PROFESSORI LAPIN YLIOPISTO

2 TOIMINTATUTKIMUS: LUONNEHDINTOJA I Toimintatutkimus on yksinkertaistettuna tekemällä oppimista eli “learning by doing”: Ihmiset tunnistavat jonkun ongelman, tekevät jotakin sen ratkaisemiseksi ja selvittävät, kuinka hyvin he ovat toiminnassaan onnistuneet Toimintatutkimus on interventionistinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on saada kehitystä/ muutosta kolmella alueeella 1.Käytännöissä 2.Käytäntöjen ymmärtämisessä ja 3.Olosuhteissa, joissa käytännöt tapahtuvat (Carr and Kemmis, 1986).

3 Toimintatutkimuksen luonnehdintaa II Toimintatutkimuksessa on löydettävissä seuraavat viisi aktiviteettia: 1. Esitetään jokin kysymys, tunnistetaan ongelma tai määritellään tutkittava alue ts. määritellään, mitä halutaan tutkia/muuttaa/kehittää. 2. Päätetään mitä ja millaista dataa kerätään, miten ja kuinka usein. 3. Kerätään ja analysoidaan dataa. 4. Pohditaan miten tuloksia voidaan käyttää ja soveltaa. Laaditaan em. tuloksiin perustuvia suunnitelmia toiminnalle. 5. Raportoidaan ja jaetaan tuloksia ja suunnitelmia muiden tutkimukseen osallistuvien kanssa Aktiviteettien järjestys vaihtelee tutkijan ja tutkimuksen mukaan

4 Miten toimintatutkimus eroaa muusta tutkimuksesta? Toimintatutkimus tutkii osallistujien omaa toimintaa tarkoituksena kehittää sitä sellaiseksi kuin sen haluttaisiin olevan. Toimintatutkimus on siihen osallistujien itsensä tekemää ja se perustuu tekijöiden omaan ajatteluun (so. itse-reflektiivistä). Perinteisessä empiirisessä tutkimuksessa tutkija tekee tutkimusta toisille ihmisille ja paneutuu toisten elämään. Toimintatutkimuksessa tutkijat tekevät tutkimusta itselleen ja paneutuvat omaan elämäänsä (McNiff 2002).

5 Toimintatutkimuksen taustaoletuksia •Toimintatutkimus tarjoaa siihen osallistuville ratkaisuja arkielämän ongelmiin (so. käytäntöorientoitunutta) •Perustuu olettamukseen, jonka mukaan konventionaaliset ratkaisut eivät sovellu tai toimi erityisissä tilanteissa ja olosuhteissa •Toimintatutkimuksessa ovat aina mukana seuraavat kolme elementtiä: toiminta, tutkimus ja osallistuminen.

6 Toimintatutkimuksen tieteellisyys Toimintatutkimus tieteellisenä metodina muuttaa jotakin ja tuottaa tästä muutoksesta systemaattisen tutkimusprosessin avulla evidenssiä. Tämän tyyppisen tutkimuksen tulokset ovat käytännöllisiä, relevantteja ja teoriaa kontribuoivia. Toimintatutkimuksen tulokset eivät ole tai pyri olemaan laajasti yleistettäviä. Enemmänkin niillä on arvoa tutkimukseen osallistuville eli ne ovat paikallisesti relevantteja. Kriittinen reflektio on toimintatutkimuksen ydinasia. Sen täytyy perustua evidenssin huolelliseen eri näkökohdista tapahtuvaan tutkimiseen Toimintatutkimus on tehokas strateginen väline kehittää organisaation toimintatapoja ja –kulttuuria sekä tukea organisaation oppimista.

7 Action research´s four main phases: planning – acting – observing- reflecting

8 The Action Research Process I A simple model of the cyclical nature of the typical action research process

9 The Action Research Process II

10 •Luonnollisen tiedonkeruun aineistoja •Päiväkirjat •Videotallenteet •Oppilaiden piirustukset •Oppilaiden kirjoitelmat •Valokuvat •Muistiot •Raportit •Koulutyöhön liittyvät tuotokset


Lataa ppt "ComPa- projektin aloitusseminaari Muurmansk 20.-21.1.2009 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KYÖSTI KURTAKKO PROFESSORI LAPIN YLIOPISTO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google