Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Naisten urat ja palkkaerot tutkimustiedon valossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Naisten urat ja palkkaerot tutkimustiedon valossa"— Esityksen transkriptio:

1 Naisten urat ja palkkaerot tutkimustiedon valossa
Business and Professional Women Finland Samapalkkaseminaari Reija Lilja

2 Naisten ja miesten erot hierarkkisessa asemassa heijastuvat sukupuolten välisiin yleisiin palkkaeroihin - Kokoaikaiset palkansaajat vuonna 2010

3 Naisten ja miesten väliset palkkaerot kasvavat iän karttuessa –naisten palkkakuilu suurempi kuin virallinen määritelmä sukupuolten palkkaerosta antaa ymmärtää

4 Miksi naisten ja miesten välillä palkkaerot kasvavat työuran aikana?
Sukupuolten välinen eriytyminen työmarkkinoilla Työsuhteet ja tehtävät Perhevapaat Tehtävien vaativuus Uralla eteneminen

5 Yksityisillä palvelualoilla naisten osuus osa- ja määräaikaisista palkansaajista on suuri - Naisten osuus, %, Lähde: Lilja ja Savaja (2013)

6 Yksityisten palvelualojen osa-aikaisissa ja määräaikaisissa tehtävissä on keskimääräistä matalammat säännöllisen työajan tuntipalkat, €, Lähde: Lilja ja Savaja (2013)

7 Yksityisillä palvelualoilla naisten yliedustus osa-aikaisissa ja määräaikaisissa tehtävissä nostaa keskimääräisiä sukupuolten välisiä palkkaeroja, %, Lähde: Lilja ja Savaja (2013)

8 Naisten osuus epätyypillisissä työsuhteissa on yleisesti miehiä suurempi

9 Vastentahtoisessa määräaikaisessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa koulutusmahdollisuudet ovat muita työsuhteita heikommat – erot eivät ole kaventuneet Lähde: Kauhanen ja Nätti (2011)

10 Vastentahtoisessa määräaikaisessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa kehittymis- ja etenemismahdollisuudet ovat muita työsuhteita heikommat – erot eivät ole kaventuneet Lähde: Kauhanen ja Nätti (2011)

11 Äidit maksavat pitämistään perhevapaista laskun – sitä suuremman mitä pidempi urakatko perhevapaaseen liittyy

12 Naiset rekrytoidaan – samoista taustaominaisuuksista riippumatta – miehiä todennäköisemmin vähemmän vaativiin tehtäviin

13 Uran jatkuessa naisilla on miehiä pienempi todennäköisyys siirtyä vaativampiin tehtäviin – siitä riippumatta että sukupuolten väliset erot taustaominaisuuksissa ja urakatkoksissa on huomioitu

14 Palkkausjärjestelmäuudistuksissa samalla koulutustasollakin naisten tehtävät on arvioitu miehiä vähemmän vaativiksi Maisterin tutkinnon suorittaneet, vuonna 2005 palkkausjärjestelmäuudistuksen tehneet valtionhallinnon organisaatiot Lähde: Laine ja Lilja (2010)

15 Kun palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan, sukupuolten väliset palkkaerot syntyvät valtaosin siitä, miten vaativiin tehtäviin miehet ja naiset ylipäänsä valikoituvat Vuonna 2005 palkkausjärjestelmäuudistuksen tehneet valtiohallinnon organisaatiot Lähde: Laine ja Lilja (2010)

16 Sukupuolten välisten keskimääräisten palkkaerojen seuraaminen voi antaa virheellisen kuvan naisten ja miesten palkkauksellisesta tasa-arvosta Sukupuolten välinen palkkaero valtiosektorissa Lähde: Laine ja Lilja (2010)

17 Sukupuolten välisiä palkkaeroja tuottavien erilaisten mekanismien ymmärtäminen entistä tärkeämpää
Palkkausjärjestelmäuudistusten myötä työuralla menestymisen merkitys palkanmuodostuksessa on voimistunut: Tehtävien vaativuus määrittää pitkälti palkkatason (koulutuksen rooli on heikentynyt) Naisten osuus työsuhteissa, joissa koulutus- ja etenemis-mahdollisuudet ovat keskimääräistä heikompia, on miehiä korkeampi Perhevapaat pienentävät äitien palkkaa sitä enemmän mitä pidempi vapaa on ollut Naisten todennäköisyys olla vaativissa tehtävissä on pienempi kuin samankaltaisilla mitattavilla ominaisuuksilla varustetuilla miehillä Sukupuolten väliset erot tehtäviin valikoitumisessa alkavat rekrytoinnissa ja vahvistuvat työuran edetessä Sukupuolten väliset keskimääräiset palkkaerot ovat monen tekijän summa eivätkä välttämättä aina anna oikeaa kuvaa sukupuolten välisestä palkkauksellisesta tasa-arvosta


Lataa ppt "Naisten urat ja palkkaerot tutkimustiedon valossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google