Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Solidaarinen palkkapolitiikka PAMin kärkiteemat kevät 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Solidaarinen palkkapolitiikka PAMin kärkiteemat kevät 2013."— Esityksen transkriptio:

1 Solidaarinen palkkapolitiikka PAMin kärkiteemat kevät 2013

2 Palvelualojen kasvu vaatii ostovoimaa – ostovoima syntyy oikeudenmukaisista palkoista • Suomen tuottavuuskasvu eurooppalaisittain nopeaa, ei hintakilpailukykyongelmaa. • Palkat jakavat vaurautta ja ostovoimaa talouteen, pienituloisilla raha ei kasaannu vaan siirtyy kulutuksen kautta kiertoon. • Kotimaisen ostovoiman merkitys kasvulle ja työllisyydelle erittäin suuri. PAMin kärkiteemat kevät 2013

3 PAMin kärkiteemat kevät 2013 Palkat ja kilpailukyky • Suomi erittäin kilpailukykyinen yhteiskunta, maailman talousfoorumin vertailussa vuonna 2012 Suomi oli kolmantena mm. Ruotsin ja Saksan edellä • Toisin kuin yleisesti luullaan, ovat palkat Saksassa edelleen Suomea korkeammat ja viimeiset korotukset selvästi suurempia. • Ongelmana teollisuuden tuotteiden heikko menekki, joka ei johdu kustannuksista, vaan kysynnän puuttumisesta/muuttumisesta sekä yleisestä taloudellisesta passiivisuudesta koko maailmantaloudessa. • Vientiteollisuuden taantuma ja heikko työllisyyskehitys heikentävät kotimaista ostovoimaa

4 Palkankorotuksilla tuottavuutta • Palkkojen korottaminen luo kannusteen työn kehittämiseen, jotta tuottavuuskehitys jatkuu. • Mikäli palkat joustavat alaspäin, kannuste katoaa. Huonoa tuottavuutta paikataan työntekijöiden palkka- ja työehtoja heikentämällä. • 5,4 miljoonaa ihmistä napapiirillä, aiommeko aidosti kilpailla työn hinnalla? PAMin kärkiteemat kevät 2013

5 Eriarvoisuus ei palvele taloutta • Tuloerot eivät lisää kasvua tai työllisyyttä, päinvastoin ne korreloivat terveyserojen kanssa. • Ostovoiman tasa-arvoinen jakaantuminen kasvattaa kotimarkkinoiden kokoa, mikä on erityisen tärkeää palvelualoille! • Eurooppalaisista talouksista viime vuosina parhaalla kasvu-uralla on ollut Ruotsi, jossa veroaste ja julkisen sektorin BKT-osuus selkeästi Suomea korkeammalla. • Matalimpien palkkojen korotukset lisäävät valtion ja kuntien verotuloja ja vahvistavat hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa • Kattavat hyvinvointipalvelut välillisesti mahdollistavat talouskasvun PAMin kärkiteemat kevät 2013

6 Tasa-arvo ei nykyresepteillä etene • Samapalkkaisuus miesten ja naisten välillä etenee erittäin hitaasti, samapalkkaisuusohjelman tavoitteita tuskin saavutetaan. • Osa- ja määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat edelleen naisille. • Tasa-arvon toteuttaminen vaatii monipuolista keinovalikoimaa – myös palkkapolitiikkaa! PAMin kärkiteemat kevät 2013

7 %-linja kasvattaa eroja PAMin kärkiteemat kevät 2013

8 %-linja • Viimeaikaiset palkankorotusmallit prosenttipohjaisia ja kertaerä raamin yhteydessä. • Tuottaa korkeimmat korotukset suurimmilla palkkatuloilla eläville. • Ei lisää ostovoimaa kansantaloudessa yhtä tehokkaasti kuin euromääräiset korotukset • Euromääräinen korotus kaventaa tuloeroja ja lisää kotimaista kysyntää. PAMin kärkiteemat kevät 2013

9 Palkkapolitiikalla pätkätöiden kimppuun? • Uudenlainen erä palkankorotuksiin • Vrt. aiemmat naispalkkaerät tai tasa-arvoerät, joissa oli ylimääräinen korotusosa • Voitaisiin soveltaa aloille, joilla merkittävä osa työvoimasta osa- tai määräaikaisessa työsuhteessa 1.Toisi suhteellisesti suurimmat korotukset kaikkein heikoimmassa asemassa oleville työntekijöille 2.toimisi kannusteena työnantajien suuntaan teettää työtä vakinaisemmissa työsuhteissa PAMin kärkiteemat kevät 2013

10 Aidosti solidaarinen, tasa-arvoistava ja kasvua tukeva palkkamalli • Euromääräinen korotus tukee kotimaista kysyntää, kaventaa palkkaeroja ja vähentää palkkaköyhyyttä. • Pätkätyöerät naisvaltaisille aloille sekä aloille, joilla käytetään paljon osa- tai määräaikaista työvoimaa. • Tuo toivottua helpotusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden toimeentuloon ja luo kannusteen työnantajille tarjota toistaiseksi voimassa olevia, kokoaikaisia työsuhteita. PAMin kärkiteemat kevät 2013


Lataa ppt "Solidaarinen palkkapolitiikka PAMin kärkiteemat kevät 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google