Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN KUUSIOKUNNISSA (Alavus, Kuortane, Töysä, Lehtimäki, Ähtäri) Päivi Niiranen 3.10.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN KUUSIOKUNNISSA (Alavus, Kuortane, Töysä, Lehtimäki, Ähtäri) Päivi Niiranen 3.10.2007."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN KUUSIOKUNNISSA (Alavus, Kuortane, Töysä, Lehtimäki, Ähtäri) Päivi Niiranen

2 Kuusiokuntien seutukunta
Väestö n as Alavus Kuortane Lehtimäki Soini Töysä Ähtäri Ikärakenne: 0-14 v ,5 % 15-64 v ,5 % 64 v ,1 %

3 Hankkeen taustaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveydenhuollon seudullisen palvelurakenteen ja - tuotannon vuosia jatkunut kehittämistyö Sosiaalipalvelujen nykytilanne ja haasteet selvitys 2003 yhdeksi kehittämisen haasteeksi ja painopistealueeksi on todettu tietoteknologian kehittäminen Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa on huomioitu Kuusiokuntien hyvinvointistrategiassa ( ) Hanke syntynyt seutukoordinaattori-hankkeen sisällä

4 Hankkeen tavoitteet Sosiaalitoimen henkilöstön tietohallinto ja tietotekniikka osaamisen sekä koulutus- ja kehittämistarpeiden selvittäminen Kotihoidon prosessikuvaukset Seudullisten tietohallintorakenteiden suunnittelu ja luominen kotihoidon osa-alueelta. Verkkopalvelujen luominen ja kehittäminen Organisaatioiden sisäiset kehittämiskohteet Sijaispankin luominen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa Verkkopalvelut kuntalaisille Seutukunnan (kahden seutukunnan) yhteinen portaali lapsiperheille elämänkaari ajattelun pohjalta Sosiaalitoimen yhteiset seutukunnalliset sivustot Seutukunnan sosiaalitoimen ohjelmistokannan yhdenmukaistaminen

5 1. Sosiaalitoimen henkilöstön tietohallinto ja tietotekniikka osaaminen
Osaamisen taso, koulutustarpeet sekä tietotekniset kehittämistarpeet selvitetään Kysely toteutettu sosiaalitoimen henkilöstölle (n= 460) , osin sähköpostikyselynä ja osin lomakekyselynä vastausten analysointi menossa Kyselyn pohjalta laaditaan seudullinen koulutussuunnitelma Yhteistyössä Jyväskylän AOKK ja SeAmk Sosiaalihuollon henkilöstö on koulutettu sosiaalialan töihin. Koulutukseen on sisältynyt/sisältyy vähän tietotekniikan ja tiedonhallinnan opiskelua. Tästä johtuen järjestelmien käyttö on usein kapeaa ja puutteellista. Sosiaalitoimen henkilöstön osaamiskartoitus yhteistyössä Jyväskylän AOKK:n ja SeAmk täydennyskoulutuskeskuksen kanssa Lisäksi suunnitelmissa toteuttaa tiedonhallintaa koskeva kysely sosiaalitoimen esimiehille

6 Kotihoidon prosessikuvaukset
Kuvattu Alavuden, Kuortaneen, Lehtimäen, Töysän ja Ähtärin kotihoidon (ksh:n ja kp:n prosessit) Kuvauksia hyödynnetty: tiedon saamiseksi prosessista ja palveluketjuista seutukunnan työprosessien ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen ja käytettävien lomakkeiden yhdenmukaistamisessa työprosessin kehittämiskohteiden ja "pullonkaulojen" löytämiseksi palveluprosessissa ja palveluketjussa tunnistetaan piilossa olevia tiimien välisiä rajapintaongelmia toimijoiden erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon välisen yhteistyön parantamiseksi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden tehostamiseksi henkilöstön perehdyttämisessä mallinnukset osoitteessa: Kotihoidon prosessimallinnukset liittyvät kiinteänä osana Kuusiokuntien kotihoidon laajempaan kehittämiseen. Kotihoidon kehittäminen kirjattu sosiaali-ja terveydenhuollon seutukunnalliseen strategiaan. Kehitteillä porrastettu kh-malli 

7 3. Verkkopalvelujen luominen ja kehittäminen
Organisaatioiden sisäiset kehittämiskohteet Sijaispankin luominen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. rekrytointi- ja osaamisenhallintajärjestelmät kilpailutettu Henkilöstön osaamisen ja tietämyksen jakamisen tehostettu perustamalla eri henkilöstöryhmille omia seudullisia foorumeja Kuusiokuntien Intranettiin Verkkopalvelut kuntalaisille Kahden seutukunnan (Kuusiokunnat ja Järviseutu) yhteinen portaali lapsiperheille elämänkaari ajattelun pohjalta yhteistyö-/kumppanuussopimus laadittu, työryhmä valmistelee sisältöä Kuusiokuntien osalta Yhteistyö käynnistynyt SeAmk:n kanssa Sosiaalitoimen yhteiset seutukunnalliset sivustot suunnitteilla Toteutettu seutukunnallisia nettikyselyjä kuntalaisille lapsiperhebarometri turvallisuuskysely Rekrytointi-ja osaamisenhallintajärjestelmän hankinta ja järjestelmien käyttöönotto ja käyttöönottokoulutuksen järjestäminen Intraan luotu eri henkilöstöryhmille omia foorumeita, jossa mahdollisuus vertaistukeen ja tiedon jakamiseen Sosiaalihuollossa sähköinen asiointi lähes olematonta Neuvontapalveluja pidemmälle menevä asiointi edellyttää asiakkaan varmaa tunnistamista tiedonsiirron turvallisuus. Muun kuin salatun/kryptatun sähköpostin käyttö asiakasasioinnissa ei ole turvallinen tapa epävarman tietoturvallisuuden vuoksi. Yleispätevää neuvontaa voi tehdä sähköpostitsekin, muttei mitään arkaluontoisia tietoja.

8 Lapsiperhe-sivusto http://www.kersanet.fi
Linkit Linkkejä hyväksi havaituille sivuille Vapaa-aika harraste- ja toimintamahdollisuudet Tapahtumakalenteri Neuvonta Mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille, joihin vastaus sähköpostitse Keskustelukanava käyttäjien välinen jota asiantuntija ohjaa tarvittaessa Tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista Kirpputori lasten tarvikkeiden osto/myynti Ajankohtainen tieto tiedotteet, julkaisut, tutkimukset (omaa tai ulkopuolisen tahon tuottamaa, esim SeAmk) Virtuaalikierros (esim. synnytyssairaala, päiväkodit ym) ? Palaute- kanava, kyselyt kehittämisen pohjaksi

9 4. Seutukunnan sosiaalitoimen ohjelmistokannan yhdenmukaistaminen
Sosiaalitoimen ohjelmistot kilpailutetaan ja yhdenmukaistetaan. laajennetaan sosiaalitoimen toiminnallista yhteistyötä seutukunnan sisällä yhteensopivuus taloushallinnon- ja terveydenhuollon ohjelmien kanssa . Alueellista, seutukunnallista ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön osalta ongelmallista on ohjelmistojen yhteensopivuus. Tosin ei riitä, että on saman ohjelmistotoimittajan ohjelmistot, tarvitaan muutakin (samat versiot, tarvitaan toimintatapojen muutoksia) Paikallisesti Kuusiokunnissa nyt tilanne, että kuntien sosiaalitoimessa saman ohjelmisto toimittajan ohjelmistot. Terveystoimi siirtymässä eri toimittajan järjestelmiin.Avoimia kysymyksiä?seutuyhteistyössä mukana olevat kunnat? taloushallinnon ohjelmistojen harmonisointi, aikataulutus?mahdollisen seutukunnallisen yhtiön perustaminen?mahdollinen yhteistyö toisessa seutukunnassa olevan yhtiön kanssa (jossa sosiaalitoimen ohjelmistot kilpailutettu)

10 Ongelmia? Paras-hankkeen myötä elävä kuntakenttä
“irtiottoja” seutukunnasta palvelurakenne- ja kuntaliitosselvityksiä (useita) nyt menossa Alavuden, Kuortaneen ja Töysän osalta toimijat “hukassa” vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien tilanne (Lehtimäki, Ähtäri) kunnat odottavalla kannalla, jolloin sitoutuminen muuhun kehittämistoimintaan vähentynyt


Lataa ppt "SOSIAALITOIMEN TIETOTEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN KUUSIOKUNNISSA (Alavus, Kuortane, Töysä, Lehtimäki, Ähtäri) Päivi Niiranen 3.10.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google